8,5 miljarder till att skapa nya jobb Foto: Maja Suslin / TT
Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg, håller pressträff om jobbsatsning under ett besök i Barkarbystaden i Järfälla.

8,5 miljarder till att skapa nya jobb

Budgetproposition 700 miljoner i satsningar på funktionshindrades tillgång till arbetsmarknaden och totalt 150 miljoner i ökade exportanslag. Det är några av de områden som regeringen sätter av pengar till i den kommande budgetpropositionen.
26 aug 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

− Det finns inte en magisk knapp att trycka på här och nu, utan det krävs flera åtgärder tillsammans för att vända trenden, sa statsminister Stefan Löfven när han tillsammans med finansminister Magdalena Andersson, bostads- och IT-minister Mehmet Kaplan samt näringsminister Mikael Damberg presenterade delar av den kommande budgetpropositionen vid en pressträff idag onsdag.

Under 2016 ska 8,5 miljarder satsas på ”Sveriges nya jobbagenda” där den största delen, 5,7 miljarder, går till infrastruktursatsningar. Utöver detta avsätts pengar till en aktiv näringspolitik samt investeringar i kunskap och matchning.

Satsningarna ska finansieras med hjälp av bland annat skattehöjningar.

− Det har varit tuffa och svåra beslut, men enligt vår bedömning helt nödvändiga beslut, sa Magdalena Andersson.

Digitalisering viktig del av nyindustrialisering

Regeringen vill främja finansieringen inom innovationssektorn genom att få in mer privat riskkapital, bland annat genom att avsätta 40 miljoner 2016 till innovations- och tillväxtfinanseringen genom Almi. 30 miljoner går också till satsningar på Life Science. Näringsminister Mikael Damberg framhöll dock att Sverige i grunden är en industrination med en miljon svenskar som jobbar inom industrin, och att nyindustrialiseringen som regeringen tidigare aviserat är av största vikt.

− Satsningarna där ska ske inom främst två områden: digitalisering och automatisering.

Små och medelstora företag ska bli viktiga i exporten

Mikael Damberg flaggade också för att regeringen i september kommer att presentera en ny exportstrategi.

− Vi växlar upp regeringens exportsatsning. Svensk export har förlorat marknadsandelar mot konkurrentländer. I höstbudgeten ökar vi exportanslagen med 45 miljoner till 150 miljoner nästa år, sa näringsminister Mikael Damberg.

Några av de saker som prioriteras på exportområdet är möjliggöra för svenska företag att delta i internationella upphandlingar samt underlätta bland annat finansieringsstöd för små och medelstora företag.

Funktionshindrade ska få bättre tillgång till arbetsmarknaden

Finansminister Magdalena Andersson pekade på att Sverige sett en negativ utveckling på arbetsmarknaden de senaste sex åren, där arbetslösheten inte har minskat trots att det nu finns fler lediga jobb.

− När företag växer – och vi vet att många växer nu – ska det också finnas personer att kunna anställa. Men vi ser ett rekryteringsgap i den svenska ekonomin.

Även funktionshindrades tillgång till arbetsmarknaden lyftes fram som ett prioriterat område, och sammanlagt 700 miljoner avsätts till bland annat förstärkta lönestöd och en utvidgning av Samhall.

− Vi vill också göra en särskild satsning på dem med funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga. Vi vill se en förstärkning av lönestöden och att Arbetsförmedlingen utgör en aktiv brygga mellan arbetstagare och arbetsgivare, sa Magdalena Andersson.

Satsar på kompletteringsutbildningar och validering

Regeringen har redan innan aviserat en utbyggnad av Yrkeshögskolan motsvarande 2 500 nya permanenta utbildningsplatser nästa år, och även satsningar på komvux och yrkesvux. Utöver detta vill man avsätta 25 miljoner kronor år 2016 på kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning som motsvarar en svensk högskoleutbildning. Universitet och högskolor ska också få medel för att möjliggöra validering av utländsk utbildning.

− Som exempel kan nämnas att 30 procent av de syrier som kommer till Sverige har eftergymnasial utbildning, inte sällan inom bristyrken, sa Magdalena Andersson.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar