”Vi måste satsa lika mycket på alla skolor”

Skolpolitik Igår invigningstalade Gustav Fridolin på Lärarförbundets kongress. Till Arbetsvärlden säger utbildningsministern att en jämlik skola är ett fokusområde i den nya regeringens skolpolitik.
”Vi måste satsa lika mycket på alla skolor”
FOTO: Mikael Johansson/Lärarförbundet Utbildningsminister Gustav Fridolin
Isak Dahl
12 nov 2014 | 15:22
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En stoltare lärarkår och en mer ansvarsfull skoldebatt är utbildningsministerns personliga mål för mandatperioden. Han vill även se en tydligare rågång mellan läraryrket och politiken. Ideologin ska lämnas utanför klassrummet.

Men några egentligen nyheter hade Gustav Fridolin (MP) inte med sig till Lärarförbundets kongress. Till Arbetsvärlden säger utbildningsministern att högre löner och kompetensutveckling är receptet för att öka lärartätheten. Tidigare stödinsatser och en mer jämlik skola är övriga fokusområden i budgeten, som ministern beskriver som den största satsningen på skolområdet någonsin.

Hur ska vi få en mer jämlik skola?

– Genom att vi satsar lika mycket på alla skolor, även de som har tuffa utmaningar. Det har man inte hanterat på bra sätt tidigare. Men man måste också se till att man får ett bra stöd ifrån kommunen och att man vågar ta vara på de lösningar man ser fungerar.

Vad händer med förändringarna i lärarlegitimationerna?

– Vi håller fast vid den tidplan som finns men vi tittar just nu på hur legitimationen kan fungera framöver. Vi överväger hur man kan reformera förslaget, men det kräver ett gemensamt ställningstagande ifrån hela regeringen.

Vad tycker du om den utveckling som Lärarförbundet genomgått under de senaste åren?

– Det är positivt att vi har en facklig organisation som leder en professionsutveckling på lärarområdet. OECD har framhävt det som en styrka i det svenska skolsystemet.

Vad tror du är den största utmaningen för att få ett lika varmt mottagande på nästa kongress?

– Att lärarna upplever att regeringen gör vad regeringen säger att den ska göra.

Isak Dahl
12 nov 2014 | 15:22

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar