Vart tionde barn i världen tvingas arbeta Barnarbete ökar runt om i världen. (AP Photo/A.M Ahad)

Vart tionde barn i världen tvingas arbeta

Internationellt Allt barnarbete ska vara utrotat om fyra år, men i stället för att minska ökar det för första gången på 20 år. Nu tvingas 160 miljoner barn arbeta. Det visar en ny FN-rapport, som också varnar för att coronakrisen förvärrar situationen.
Carl von Scheele
10 jun 2021 | 15:48
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
2

– Vi kan inte stillasittande se på när en ny generation barn utsätts för risker. Våra beräkningar är en alarmsignal, säger Guy Ryder generalsekreterare för ILO, som tillsammans med Unicef har tagit fram rapporten.

Var fjärde år mäter organisationerna omfattningen av barnarbetet i världen. Sedan millenniumskiftet fram till år 2016 minskade antalet barn som tvingas arbeta med över 90 miljoner. I den förra rapporten hade minskningen visserligen mattats av, men den fortsatte.

Årets rapport släpps inför den internationella dagen mot barnarbete på lördag.

Vi förlorar terräng i kampen mot barnarbete

Enligt rapporten, som mäter förändringarna fram till och 2020, har antalet barn i arbete ökat med över 8 miljoner. Var tionde barn i världen tvingas arbeta.

– Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick och mycket beror på hur vi agerar. Det är dags för ett förnyat engagemang och bryta den onda cirkeln av fattigdom och barnarbete, säger Guy Ryder i ett pressmeddelande.

Pandemin gör det svårare att bekämpa barnarbete

Rapporten har inte fångat upp hur coronapandemin förändrat barnarbetet, men bedömer risken för en förvärrad situation som stor.

– Vi förlorar terräng i kampen mot barnarbete och det senaste året har inte gjort kampen lättare, säger Henrietta Fore, vd för Unicef i en presskommentar.

Hon konstaterar att coronapandemin har gått in i sitt andra år med nedstängningar av länder, stängda skolor, ekonomiska störningar och minskade statsbudgetar.

Det är ingen tvekan om att hälsokrisen förvärrat situationen

– Familjer tvingas göra hjärtskärande val. Vi uppmanar regeringar och Världsbanken att prioritera investeringar i program som kan få barn att lämna arbetsplatserna och komma tillbaka till skolan.

Värst drabbade av barnarbete är pojkar. Av de 160 miljonerna barnarbetare är 97 miljoner pojkar och 63 miljoner flickor. Många av dem, 79 miljoner barn, jobbar i dåliga arbetsmiljöer där riskerna för hälsoproblem och olyckor är stora.

Flest barn arbetar söder om Sahara

Världens länder har åtagit sig att utrota allt barnarbete i världen till 2025. Det är ett av målen i FN:s plan för hållbar utveckling Agenda 2030. Svagheten är att målen inte är bindande för FN-länderna.

Barnarbete

• Jordbrukssektorn dominerar stor bland barnarbetarna och sysselsätter över 110 miljoner av barnen.

• Därefter kommer service med över 30 miljoner och industri med 10 miljoner.

• 123 miljoner barn på landsbygden arbetar, 37 miljoner i städerna.

• 72 procent av allt barnarbete sker inom familjeföretag eller familjejordbruk.

• Mer än var fjärde barn i åldern 5 till 11 år och mer än vart tredje barn i åldern 12 till 14 år har helt lämnat skolan när de tvingas arbeta.

• Övriga kombinerar arbete och skolgång, men inlärningen blir lidande, understryker rapporten.

• Barnarbete är mer vanligt bland pojkar än flickor i varje åldersgrupp. Om flickors hushållsarbete som överstiger 21 timmar i veckan tas in i bedömningen minskar skillnaderna mellan könen.

• Enligt rapportens bedömning kommer ytterligare 9 miljoner barn att ha tvingats in i arbetet år 2022 på grund av coronapandemin.

+ Expandera

Utvecklingen har skiftat i olika regioner av världen, visar rapporten. Situationen är värst på den afrikanska kontinenten söder om Sahara. Där har antalet barnarbetare ökat sedan 2012. Numera finns fler barnarbetare i Subsarhariska Afrika än i resten av världen.

Internationella arbetsorganisationen, ILO, och UNICEF föreslår en mängd åtgärder för att få slut på barnarbetet. En stor del av insatserna är fattigdomsbekämpning samt förbättringar för landsbygdsbor och jordbrukssektorn. Bland åtgärderna finns både barnbidrag och bättre lagstiftning som skyddar barnen.

Stödfond till de fattigaste länderna

Världsfacket ITUC har under torsdagen kommenterat utvecklingen och kallar barnarbetet en skam för världen.

– Ännu mer chockande är siffrorna mot bakgrund av att de inte fångar upp effekterna från corona-pandemin. Det är ingen tvekan om att hälsokrisen förvärrat situationen, men inga föräldrar vill att deras barn ska behöva arbeta, säger generalsekreterare Sharan Burrow.

Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick och mycket beror på hur vi agerar

Världsfacket vill se ett socialt kontrakt, som det lanserade inför World Economic Forum i vintras. Programmet innehåller allt från en stödfond till de fattigaste länderna, över krav på klimatsäkrade jobb till stärkande av arbetstagarnas rättigheter.

– Vi kan ta itu med barnarbetet genom det sociala kontraktet, som innehåller krav på anständiga jobb för vuxna och investeringar i sociala skyddsnät och sociala service som omvårdnad och utbildning.

Carl von Scheele
10 jun 2021 | 15:48

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev