Vanligare att jobba när barnen är sjuka än att vabba Pandemin har gjort att allt fler privattjänstemän jobbar hemifrån när barnen måste vara hemma. Foto: Pontus Lundahl / TT.

Vanligare att jobba när barnen är sjuka än att vabba

Livspusslet Majoriteten av tjänstemän i privat sektor har oftare vobbat under pandemin än de har vabbat. Men alltfler tycker det fungerar dåligt. Unionens ordförande Martin Linder vill att arbetsgivarna hittar lösningar och rutiner för vobb.
1 feb 2022
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Under pandemin har barn varit hemma längre perioder från skola och förskola. Följden har blivit att fler föräldrar nu vobbar oftare (vårdar barn och arbetar samtidigt med lön från arbetsgivaren) än de vabbar (vård av barn med ersättning från Försäkringskassan).

Det visar en undersökning som Novus har gjort för Unionen om hur tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0–11 år upplever vobbning/vabbning, och hur det fungerar ihop med arbetslivet. En liknande undersökning gjordes 2020, och den nya enkäten visar att vobbandet blivit allt vanligare under pandemin. 2021 svarar 36 procent att de alltid jobbar hemifrån när barnen är sjuka, i stället för att vabba.

Samtidigt uppger hela sex av tio arbetsgivare att de saknar rutiner för hur både vabb och vobb ska hanteras praktiskt.

Ta fram tydliga rutiner

– Vi rekommenderar starkt att arbetsgivaren ser till att tillsammans med den fackliga organisationen ta fram tydliga rutiner vad gäller, säger Unionens ordförande Martin Linder till Arbetsvärlden.

Enkätsvaren visar att fler än hälften som vobbar inte har någon annan att lämna över arbetsuppgifterna till när barnen är sjuka.

– Om man behöver vabba och är borta från jobbet – hur ska det hanteras? Vem bokar av möten, hanterar kontakter och så vidare. Det är viktigt att arbetsgivaren och cheferna har ett ansvar i sitt ledarskap, och tillsammans med medarbetarna sätter vilken kultur man har på arbetsplatsen.

 

Det måste finnas utrymme för att arbetstagare har barn, och barn blir sjuka.

En uppmaning till arbetsgivaren är att planera sin verksamhet och inte slimma den för mycket. För det måste finnas utrymme för att arbetstagare har barn, och barn blir sjuka.

– Det känns som en hygienfaktor. Då blir det enklare för individen att göra val och inte känna pressen att jag måste jobba hemifrån för att verksamheten ska funka. Att känna den pressen från arbetskollegor och chefer är ingen bra situation.

Fördel – om det är frivilligt

Att känna att man måste jobba när barnen är sjuka är förstås ett problem. Men kan inte acceptansen av distansarbete under pandemin ha lett till att många nu känner att det kan vara en fördel att kunna vobba?

–  Absolut. Det kan vara en fördel så länge det är ett val som individen frivilligt kan göra. Men det är viktigt att slå fast att det finns en lagstadgad rättighet att vara ledig från jobbet för att ta hand om sina sjuka barn, att vabba alltså, säger Martin Linder.

Hur vill då Unionen att frågan om vabb och vobb hanteras vidare?

Martin Linder säger att det viktiga är att få i gång en diskussion om vad som ska gälla, där de fackliga representanterna är inblandade, om hur vi ska förhålla oss till varandra, och hur vi ser till att undvika att det uppstår ökad stress och press, vilket primärt är en arbetsmiljöfråga.

Kan det bli en kollektivavtalsfråga?

– Det kan det absolut. Men det behöver inte vara den första ingången. Jag skulle snarare säga att det är en arbetsrutin- och arbetsmiljöfråga.

Ur barnets perspektiv kan finnas situationer där barnet verkligen behöver omvårdnad.

– Att då känna en press att behöva jobba är ju verkligen inte bra ur vare sig barnets eller den anställdes perspektiv. Återigen är det individen som måste bedöma, understryker Unionen ordförande Martin Linder.

Totalt 55 procent av 1 600 tillfrågade tjänstemän i privat sektor svarade på enkäten som gjordes vid årsskiftet.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från skyddsombudensverkstad.se - "Vanligare att jobba när barnen är sjuka än att vabba - Skyddsombudens Verkstad" 1 feb 2022:
    […] InläggsinnehållLäs merArbetsmiljö-arkiv – Arbetsvärlden […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar