Utländska arbetare het valfråga i EU Tysklands förbundskansler Angela Merkel ställer upp för omval 2017. (AP Photo/Markus Schreiber)

Utländska arbetare het valfråga i EU

Utstationeringsdirektivet Nu är processen igång för att skärpa utstationeringsdirektivet. Regionkommittén har yttrat sig, den nya ordföranden Malta kommer att driva frågan, och tre europeiska val i Tyskland, Nederländerna och Frankrike kan få utländska arbetare i fokus för debatten.
Gert Lundstedt
12 dec 2016 | 07:32
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I förra veckan tog Regionkommittén som första EU-institution ställning till EU-kommissionens förslag till revidering av utstationeringsdirektivet. Kommittén vill se effektivare åtgärder för att skydda utstationerade arbetstagare och bekämpa social dumpning. Bland annat yrkar den på en halvering av tidsgränsen för när ett värdlands lag ska tillämpas fullt ut för en utstationerad arbetstagare – från 24 till 12 månader – liksom effektivare åtgärder mot falsk utstationering och illojal konkurrens genom lägre sociala avgifter.

Det svenska arbetsmarknadsdepartementet välkomnar Regionkommitténs justeringar.

Svenskt Näringsliv vill inte revidera gällande kommissionsdirektiv alls. Arbetsrättsjurist Niklas Beckman säger att såväl Kommissionens som Regionkommitténs förslag gör det svårare att utstationera arbetskraft i Europa, vilket medför negativa konsekvenser för den inre marknaden och medlemsstaternas ekonomier.

”Slovakien nyttjade sitt ordförandeskap till att driva sin egen agenda och försvårade lagstiftningsprocessen.”

Enligt LO däremot pekar utvecklingen av flera skäl nu i rätt riktning. För det första går arbetet med utstationeringsdirektivet in i en snabbare fas när Malta tar över ordförandeskapet efter årsskiftet. Under Slovakiens pågående ordförandeskap har arbetet stoppats upp – Slovakien var ett av de 11 medlemsländer som gav kommissionens reviderade förslag gult kort och krävde att det skulle stoppas. Medan Malta redan visat att man vill driva arbetet vidare, enligt LO-juristen Claes-Mikael Jonsson.

− Slovakien nyttjade sitt ordförandeskap till att driva sin egen agenda och försvårade lagstiftningsprocessen avsevärt. Malta har inget sådant egenintresse, i våra kontakter med dem har de visat att man kommer att driva frågan normalt.

För det andra, och vad som framför allt gläder LO är det första utkast från rapportörerna i Europaparlamentets sysselsättningsutskott som precis börjat cirkulera och som kommer att presenteras i parlamentet i slutet av januari. Både den socialdemokratiska och den konservativa partigruppen står bakom utkastet, och rapporten är enligt LO på alla sätt bra för det fortsatta arbetet.

Men 11 länder – 10 av dem östeuropeiska – gav Kommissionen gult kort; och det är ingen kvalificerad gissning att det blir knepigt att helt samla de socialdemokratiska och konservativa partigrupperna bakom ett reviderat utstationeringsdirektiv.

Dessutom stundar tre viktiga Europaval: Nederländerna, Frankrike och Tyskland. I de valen bör utstationeringsdirektivet få stort utrymme eftersom såväl högerextrema som populistiska partier rekryterar väljare bland löntagare som fått sina villkor dumpade på den europeiska arbetsmarknaden.

− Det finns ett intresse över partigränserna att förhindra att EU och Europa är ett instrument för att åstadkomma lönekonkurrens, säger Claes-Mikael Jonsson på LO.

 

Gert Lundstedt
12 dec 2016 | 07:32

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev