Unionens arbete för nytt omställningsavtal ska återupplivas Frågan om tjänstemännens kompetensutveckling lever. Bilden från Örebro universitet. Foto: Gunnar Lundmark/SCANPIX

Unionens arbete för nytt omställningsavtal ska återupplivas

IF Metall siktar på ett nytt omställningsavtal. Men de treåriga löneavtalen öppnar också för nya diskussioner om tjänstemännens kompetensutveckling. Det anser Unionen som avser att ”ta tag i” i frågan i höst.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

IF Metalls kongress beslutade i helgen att man ska arbeta för att ett nationellt system för kompetensutveckling ska bli verklighet.

Den diskussionen fördes redan för ett och ett halvt år sedan. De anställda skulle få bland annat mer fortbildning, arbetsgivarna skulle i gengäld få lättare att säga upp. Då sprack överenskommelsen med dunder och brak på grund av protester från delar av medlemskåren.

Något liknande hände på tjänstemannasidan ungefär samtidigt. Svenskt Näringsliv ville ha ändrade turordningsregler som bygger på kompetens och skicklighet. Tjänstemännen, representerade av PTK, ville å sin sida ha ett system där 80 procent av lönen ersätts vid studier under karriären.

Även här sprack förhandlingarna. Sveriges Ingenjörer och de övriga Saco-förbunden i PTK kunde inte acceptera att arbetsgivarna skulle kunna plocka ut vilka som skulle bli kvar vid neddragningar utifrån kompetens.

Tillgången till kompetensutveckling under hela arbetslivet en av våra viktigaste frågor.

För tillfället pågår inga aktiva diskussioner i frågan inom PTK, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

– Vi befinner oss ju mitt i en stor avtalsrörelse. Men vi vet att omställningstakten kommer att öka och att arbetsmarknaden kommer att förändras av digitaliseringen. Därför är tillgången till kompetensutveckling under hela arbetslivet en av våra viktigaste frågor, säger Niklas Hjert.

– I och med att vi nu har fått treåriga avtal kommer vi nu få möjlighet att ägna oss åt andra stora frågor än branschavtalen. Vi avser att ta tag i frågan.

”Ändringen av las väcker mycket känslor och åsikter. Det är en utmanande fråga.”

Niklas Hjert välkomnar att fler förbund, läs IF Metall, tar initiativ till nya lösningar när det gäller omställningen. Han är självklart medveten om att diskussionen om ändringar av las är kontroversiell.

– Den väcker mycket känslor och åsikter. Det är en utmanande fråga för alla förbund på många sätt, men redan i dagens omställningsavtal har vi en modell där vi är beredda att förhandla när det är dags för neddragningar. Vi vill fortsätta att utveckla det avtalet.

Det är osäkert om Sveriges Ingenjörers syn på saken förändrats.

– Det finns inget som talar för att vårt omställningsavtal är dåligt i dag. Vi tycker att vi har en väl fungerande omställning, vi ser inget problem med den, säger förhandlingschefen Camilla Frankelius.

– Frågan har inte diskuterats, men man måste vända på alla stenar. Sådana här frågor kommer alltid upp och ställs på högkant.

Det tycks inte finnas någon samsyn inom PTK, sprickan mellan Unionen och Saco-förbunden är fortfarande stor.

Teknikföretagen, som var inblandade i diskussionerna IF Metall 2015, är däremot inte tveksamma. Trots stor osäkerhet är arbetet väl värt mödan, anser förhandlingschefen Anders Weihe.

– Parterna är väl medvetna om att vi inte förfogar fullt ut över diskussionerna. Vi måste få med riksdagen och regeringen också eftersom vi måste få bort de tvingande delarna av las.

– Det vi behöver avtala kring är saklig grund-begreppet. Den delen av las går inte att avtala om i kollektivavtal.

I dagsläget tror inte Anders Weihe på en lösning där PTK är en part i samtalen om ett nytt omställningsavtal.

– Nej, det tycks inte finnas någon samsyn inom PTK, sprickan mellan Unionen och Saco-förbunden är fortfarande stor.

Får vi till en lösning som fungerar väl kommer fler att följa efter. Hela arbetsmarknaden kommer att påverkas.

Inte heller tror han att det är realistiskt att diskutera enbart med Unionen och utesluta Sveriges Ingenjörer ur samtalen.

– Rent organisationspolitiskt skulle det kanske vara möjligt. Men våra medlemsföretag vill inte ha det så. Det här är ju personer som ofta arbetar sida vid sida, och gör samma sak. Då blir det väldigt konstigt om de har olika villkor.

Däremot är Anders Weihe övertygad om att en överenskommelse med IF Metall skulle få återverkningar – inte bara för tjänstemännen.

– Får vi till en lösning som fungerar väl kommer fler att följa efter. Hela arbetsmarknaden kommer att påverkas. Jag är övertygad om att förr eller senare kommer de här frågorna på bordet.

Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar