Konfliktfråga löst – flexpension för tjänstemän i tjänstesektorn Fr v: Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, Martin Linder, förbundsordförande Unionen, Anna-Karin Hatt, vd Almega. Foto: Simon Markusson

Konfliktfråga löst – flexpension för tjänstemän i tjänstesektorn

Flexpension Tjänstemän inom Almegas områden får flexpension. Det står klart efter att Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega på en gemensam presskonferens på onsdagen meddelade att man kommit överens i frågan.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Frågan om flexpension för tjänstemän på Almegas område är nu röjd ur vägen och kommer alltså inte störa årets avtalsförhandlingar, vilket man från parternas sida varit mån om att undvika.

7200 företag och 200 000 tjänstemän omfattas av överenskommelsen.

Överenskommelsens delar

· Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
· "Vägen framåt, Steg för steg", En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist
· Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
· Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
· Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår
· Förändrade regler om anställningsformer
· Förändrade regler om beredskap
· Ny förhandlingsordning vid rättstvister

Källa: Unionen

+ Expandera

Paketuppgörelsen om flexpension innehåller flera olika delar, däribland regler om anställningsformer, regler om beredskap och semesterreglering. De olika delarna börjar gälla från olika tidpunkter, men till övervägande stor del från den 1 november 2017.

– Den första november 2017 kommer överenskommelsen om flexpensionen börja gälla. Den gäller också möjligheten att gå ner i arbetstid före pensionen. Skillnaden från industrisidan är att vi tar hänsyn till Almegas nytillkomna företag som får fasas in under en 5-årsperiod, säger Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Framtidens kollektivavtal

Någonting som sjösätts redan på dagen, alltså från och med den 22 februari 2017, är ett nytt, gemensamt utvecklingsprojekt för framtidens kollektivavtal. Det ska ägas av en partsgemensam styrgrupp och omfatta en lång rad frågor, som anställningsformer, arbetstid, lönebildning, ersättningsformer, pensioner, försäkringar, jämställdhet, lokal samverkan, omställning, kompetensutveckling och arbetsmiljö och hälsa.

– Vi tre kommer personligen vara med och leda det utvecklingssamarbetet, säger Anna-Karin Hatt, vd Almega, syftandes på Martin Linder och Ulrika Lindstrand.

Anna-Karin Hatt berättar också att parterna kommit överens om en annan sak, nämligen en ny form av vägledning för hur man lokalt ska gå tillväga ”gällande turordning” vad gäller arbetsbrist.

”En annan del som vi kommit överens om partsgemensam vägledning om hur man lokalt parterna emellan går tillväga gällande turordning vad gäller arbetsbrist.”

– En annan del som vi kommit överens om partsgemensam vägledning om hur man lokalt parterna emellan går tillväga gällande turordning vad gäller arbetsbrist. Det är helt avgörande för företagen att behålla ”rätt kompetens”, säger Anna-Karin Hatt.

Efter flera kritiska frågor från pressen förtydligar Martin Linder att det inte rör sig om någon förändring i det omställningsavtal som finns utan är en hjälp för att tolka och följa nuvarande lag och avtal.

Överenskommelsen innehåller också en enhetlig reglering av anställningsformer som bland annat slår fast att tillsvidareanställning är huvudregel. Avtalad visstid ska som regel sträcka sig minst sju dagar. Dessutom ska vikariat eller avtalad visstid övergå i en tillsvidareanställning om en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar