Unionen: Dämpad tillväxt men ljusare utsikter Unionens chefsekonom Katarina Lundahl bedömer att framförallt det svaga byggandet drar ned BNP i år. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Unionen: Dämpad tillväxt men ljusare utsikter

Konjunkturen Svensk ekonomi får lägre tillväxt i år och nästa år. Men samtidigt krymper de globala handelsriskerna och ekonomin vänder uppåt, spår fackförbundet Unionen i sin konjunkturprognos för 2019.
14 nov 2019 | 12:39
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Unionen bedömer i sin prognos att Sveriges BNP väntas öka med 1, 4 procent i år, och aningen lägre, med 1,2 procent nästa år.

Därmed är man mer positiv i bedömningen än branschorganisationen Svenskt näringsliv som i sin motsvarande prognos spår en beskedlig ökning av BNP på 1,1 procent i år, och 1,0 procent nästa år.

Siffrorna kan jämföras med de tre senaste åren då tillväxten legat kring 2,4 procent.

Mindre byggande tynger ekonomin

Båda antar därmed att tillväxttakten blir lägre än de senaste åren. Enligt fackförbundets chefsekonom Katarina Lundahl handlar det främst om minskat bostadsbyggande som orsak.

— Om vi hade haft samma byggtakt som under 2013 till 2017, hade vår prognos i stället landat på 2,5 procent, säger hon.

Samtidigt som färre bostäder produceras, skönjer exportsektorn framgångar och bidrar med en hel procent (1,0) till BNP-ökningen.

– Svensk industri har fått viss draghjälp av den svaga kronan, men kärnan i framgången har varit attraktiva produkter och innovativa företag, uppger Katarina Lundahl.

Stigande arbetslöshet

Trots det bedömer Unionen att arbetslösheten ökar till cirka 7 procent för i år 2019, jämfört med SCB:s något lägre beräkningar för oktober månad (6,8 procent). Och även Svenskt näringsliv bedömer att den stiger långsamt till 6,7 procent 2019 och att den når 7,3 procent, men först 2020.

Enligt Unionen beror den högre andelen arbetslösa på att tjänstesektorn inte anställer i samma takt som tidigare och på att industrin drar ned på personal när orderingången sjunker.

2020 blir dock bilden en annan, bedömer Unionen. Samtidigt som svensk export då ser ut att tippa nedåt, får den samlade ekonomin draghjälp av att man tror att svenskarna kommer handla och köpa mer varor och tjänster.

Investeringar i forskning växer

Positivt är också enligt förbundet att näringslivets investeringar framöver väntas växa. Drivkrafterna beror på behoven av att investera i forskning och utveckling, inte minst inom teknikområdet och om att förädla tjänster och produkter på ett kunskapsdrivet sätt, enligt en enkät bland fackförbundets arbetsplatsklubbar.

Samtidigt minskar de globala handelsriskerna framöver, enligt Jerome Powell, chefen för den amerikanska centralbanken, som citeras i rapporten.

Det är en bild som Unionen delar eftersom man menar att risken för att Storbritannien kraschar ut ur EU utan ett avtal nu har minskat. Dessutom anses USA och Kina ha mycket att vinna på en détente, eller avspänning, i sina konfliktfyllda handelsrelationer, där ”viss vapenvila” råder och samtal pågår, konstaterar Unionen.

14 nov 2019 | 12:39

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar