Färre studenter läser endast fristående kurser Allt färre studenter är registrerade på enbart fristående kurser på högskolan, enligt statistik från UKÄ. Foto: Anders Wiklund

Färre studenter läser endast fristående kurser

Utbildning Många pekar på behovet av livslångt lärande men sedan flera år pågår en trend där antalet studenter som enbart är registrerade på fristående kurser på högskolan minskar. På tio år har de blivit 16 procent färre. Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
18 apr 2018
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Visionen om det livslånga lärandet där yrkesverksamma fyller på med kunskaper på högskolan under arbetslivets gång har förespråkare bland såväl fack som näringsliv och inom politiken.

TCO har funnit att behovet av kompetensutveckling som arbetsgivaren inte kan förse bland tjänstemännen är stort. Också Svenskt Näringsliv ser kompetensförsörjning som en ödesfråga för Sverige och tillmäter högskolorna en stor roll i att rusta arbetskraften. Regeringen tillsatte i sin tur i fjol en styr- och resursutredningen, Strut, för att se över just hur högskolorna kan bidra till det livslånga lärandet. Utredningen ska redovisas senast i december i år.

Men om man tittar på studentpopulationen i Sverige så har medianåldern sjunkit från 25,8 år till 25,3 år mellan läsåren 2007/08–2016/17, enligt ny statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

 

Samtidigt sjunker andelen studenter som enbart pluggar fristående kurser, en studieform som kännetecknas av en högre genomsnittlig ålder.

Studenterna som enbart pluggar fristående kurser minskar också sett till det totala antalet: Från 155 800 under läsåret 2007/08 till 130 100 under läsåret 2016/17. En minskning med 16 procent på tio år.

Antalet registrerade studenter som är 30 år eller äldre har generellt minskat under den senaste tioårsperioden, och den största minskningen syns hos gruppen över 35 år.

Tomas Gustavsson. Foto: Eva Dalin

– Man kan nog tala om en komprimering av studentpopulationens ålder. De äldre åldersgrupperna minskar på lång sikt men också gruppen under 21 år har minskat de senaste åren, säger Tomas Gustavsson, analytiker på UKÄ, till Arbetsvärlden.

En anledning till att antalet under 21 minskar är att andelen 19-åringar som andel av befolkningen började minska under första delen av 2010-talet. Den utvecklingen väntas vända under slutet av 2010-talet.

Utvecklingen på lång sikt tycks alltså gå åt ett annat håll än den som flera av arbetsmarknadens parter ser som önskvärd – det vill säga med en ökad genomströmning av yrkesverksamma på högskolorna.

– Tidigare regering har också sagt att lärosätena ska prioritera utbildningar som leder mot examen, vilket kan ha påverkat utvecklingen.

Studenter efter kön och ålder läsåren 2007/08–2016/17. Procent. Källa: UKÄ

Men även om den långsiktiga trenden visar att studenter mitt i livet minskat i studentpopulationen så utgör det senaste året ett hack i kurvan. Mellan läsåren 2015/16 och 2016/17 har antalet studenter över 30 år i stället ökat från 112 000 till 114 600, och även registrerade studenter över 35 år ökade under samma period: Från 74 600 till 75 800.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar