Undersökning:  Föräldrar får ofta arbeta lika mycket trots deltid Många föräldrar med småbarn går ned i arbetstid. Trots det har en av tre föräldrar lika stor arbetsbörda som vid heltidsjobb. Foto: Isabell Höjman / TT

Undersökning: Föräldrar får ofta arbeta lika mycket trots deltid

Livspusslet Stressen för arbetande föräldrar under småbarnsåren är väldokumenterad. Många tjänstemän väljer att gå ner i arbetstid för att hinna med familjelivet, men en ny undersökning visar att var tredje anställd trots det bibehåller samma arbetsbörda.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I rapporten Får tjänstemännen ihop livspusslet?, som publiceras i dag,  har TCO-utredaren Åsa Forsell undersökt hur arbetslivet går ihop med föräldraskapet. Rapporten baseras på två separata webbenkäter, där man i den ena tillfrågade privatanställda tjänstemän och i den andra offentliganställda i tjänstemannayrken om deras erfarenheter.

Resultaten visar på en utbredd stress bland offentliganställda tjänstemän med barn under tolv år. Hälften av respondenterna känner sig stressade minst en gång i veckan och endast drygt var tredje uppger att de kan koppla bort tankarna från jobbet när de är lediga.

Utbrett stress är vanligt bland tjänstemän med barn under tolv år, enligt en ny rapport. Foto: Hasse Holmberg / TT

Ett tydligt mönster är att fler kvinnor än män uppger att de är stressade.

– Det är kvinnor som i högre grad än män gör anpassningar i sitt arbetsliv för att få familjelivet att gå ihop. Kvinnor tar ut mer föräldraledighet, vabb och går i högre utsträckning ner i tid. Det medför negativa effekter både på kort och lång sikt för kvinnors inkomster och att fler kvinnor än män drabbas av stressrelaterad ohälsa, säger Åsa Forsell.

Åsa Forsell.

Hälften av de offentliganställda kvinnorna i undersökningen uppger att de gått ner i arbetstid för att hinna med familjelivet. För männen är det en dryg fjärdedel som gått ner i tid.  I privat sektor är det något färre – 40 procent av kvinnorna och knappt 20 procent av männen.

Bägge grupperna har gemensamt att arbetsmängden inte förändras i proportion till den minskade arbetstiden. En av tre tjänstemän svarar att de inte får sin arbetsbörda anpassad när de minskar sin arbetstid. Närmare hälften uppger att arbetsbördan bara anpassats delvis.

Kvinnor drabbas oftare än män

– Det medför en stress som drabbar både kvinnor och män, men eftersom det är fler kvinnor som går ner i tid än män så är det ett större problem bland kvinnor.

Undersökningen är dock begränsad, så det går inte att fastslå några samband vad gäller yrkesgrupp eller arbetsgivare.

– Att jobbet och arbetsuppgifterna är svåra att avgränsa kan vara ett problem i många tjänstemannajobb. Vi har inte undersökt vilka yrken det rör sig om, men exempelvis är jobb som inte går att sköta på distans till sin natur lättare att avgränsa.

Enligt Constanze Leineweber, docent i psykologi och forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, är mätningar av föräldrars arbetsmängd i förhållande till arbetstiden ett delvis outforskat område

– Det behövs nya studier på hur stor arbetsbördan är och hur mycket den förändras när man går ned i arbetstid beroende på olika yrken, och även kring om det överhuvudtaget är möjligt att anpassa arbetsmängden. Det kan faktiskt vara svårt för en arbetsgivare att ersätta någon beroende på hens arbetsuppgifter.

– I viss mån kan man ju möjligen själv anpassa sin arbetstid via prioriteringar, men arbetsbördan kan ju också bli för stor i förhållande till arbetstiden och då ökar stressen, säger hon.

Faktaruta:

Rapporten bygger på resultatet från två webbenkäter utförda av Novus på uppdrag av TCO respektive Unionen under perioderna juli till augusti 2019, respektive november till december 2018. I den ena tillfrågades 1 560 personer som arbetar i ett tjänstemannayrke inom privat sektor. I den andra tillfrågades 1 003 personer som arbetar i ett tjänstemannayrke inom offentlig sektor.

+ Expandera

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev