Klarna bjuds in att tycka till om fri hyressättning – men inte LO Justitieminister Morgan Johansson (S) tog emot betänkandet Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder den 4 juni 2021. Nu bjuds faktureringsföretaget Klarna, men inte LO, in att lämna sina synpunkter på förslaget. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT, Lars Schröder/TT

Klarna bjuds in att tycka till om fri hyressättning – men inte LO

Bostadsbristen Klarna är en av remissinstanserna till utredningen av fri hyressättning i nyproduktion. Men LO, som släppt flera rapporter om bostadsbristen och varit aktiv i debatten i många år, bjuds däremot inte in. LO kommer dock ändå att lämna remissvar.
9 jun 2021 | 15:51
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Förslaget att införa fri hyressättning i nyproduktion har mötts av häftig kritik från Hyresgästföreningen, som menar att fastighetsägarnas vinstintresse i förslaget väger tyngre än hyresgästernas trygghet. Och Vänsterpartiet har hotat att fälla regeringen om förslaget införs.

Bland remissinstanserna, organisationer eller myndigheter som bjuds in för att med sina specialkunskaper ge lagstiftaren ökad kunskap om konsekvenser av ett lagförslag, finns faktureringsföretaget Klarna. Även Svenskt Näringsliv har bjudits in.

Trots att LO släppt flera rapporter om bostadsmarknaden, senast rapporten ”Bättre bostadsförsörjning” i november 2020, och varit aktiv i bostadsdebatten i media i många år, finns Landsorganisationen inte med på remisslistan.

SSR förvånade över att vara enda fack

Och bara två fackförbund har bjudits in att lämna remissvar: Akademikerförbundet SSR och Byggnads.

Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, är inte förvånad över att man bjudits in som remissinstans, men däremot att det är så tunt med fackförbund.

– Bostadsbristen är inte minst en central fråga för våra medlemmar i socialtjänsten och dess brukare. Det är många utsatta grupper som får betala priset för bostadsbristen. Även frågan om studentbostäder och att det kan bli långa resvägar mellan jobb och boende i storstadsregionerna är av intresse för oss, säger Fredrik Hjulström till Arbetsvärlden.

Inte ovanligt med privata bolag

Klarna har tidigare varit i den mediala hetluften för att de får stora delar av sina intäkter genom att kunderna missar att betala sina räkningar i tid.

I en granskning i Di Digital i december 2019 avslöjas att Klarna så sent som 2015 fick runt en tredjedel av sina intäkter från förseningsavgifter och dröjsmålsräntor.

Och i SvD uppmärksammades hur en av grundarna under en investerarkonferens 2014 berättade att ”den bästa kunden är den som inte betalar direkt, men som får en påminnelse och sedan inkassokrav. För vi har rätt att ta ut avgifter.”

Varför just Klarna har valts ut i det här sammanhanget kan jag inte svara på

Enligt Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, hör det inte till ovanligheterna att privata företag bjuds in som remissinstanser.

– Remissförfarandet regleras i grundlagen, i regeringsformen, där det slås fast att upplysningar ska inhämtas från berörda myndigheter, men också vid behov från sammanslutningar och enskilda. Remissförfarandet är en jätteviktig funktion och urvalet av remissinstanser görs på Regeringskansliet, som har ett stort tolkningsutrymme. Varför just Klarna har valts ut i det här sammanhanget kan jag inte svara på, säger Henrik Wenander till Arbetsvärlden.

”Många olika typer av intressen”

Anna-Karin Berglund, kansliråd på Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt, säger till Arbetsvärlden att remissprocessen har följt vanliga rutiner.

– Departementet har tagit fram en lista och sedan har hela Regeringskansliet fått tycka till. Ytterst har statsrådet ansvar för remisslistan, säger Anna-Karin Berglund.

– Många olika typer av intressen är representerade, det är en bred remisslista.

Ett annat företag som har bjudits in som remissinstans är musikstreamingföretaget Spotify, som varit en aktiv debattör i bostadsdebatten och tidigare hotat att lämna Sverige – bland annat på grund av bostadsbristen i Stockholm.

Arbetsvärlden har sökt justitieminister Morgan Johansson (S) och Klarna för kommentarer.

På mejl får Arbetsvärlden svar via Sofie Rudh, pressamordnare hos Justitie- och migrationsministern:

”Det finns många företag, framförallt i storstadsregionerna och inte minst Stockholm, som är i behov av högkvalitativ arbetskraft både från Sverige och framförallt från andra länder. Samtidigt har vi en bostadsbrist och många har gett uttryck för att det därför är svårt att ta jobb i våra storstadsregioner. Därför finns vissa företag med på remisslistan.”

Arbetsvärlden har fortfarande inte fått svar om varför LO inte är med på remisslistan.

LO meddelar däremot Arbetsvärlden att man har för avsikt att lämna ett remissvar, även om man inte finns med på remisslistan.

Rättelse: Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, är också med på remisslistan.

9 jun 2021 | 15:51

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev