Trafiklärare och sjuksköterskor oftare drabbade av svår covid-19 Trafiklärare löper högre risk att drabbas av svår covid-19 än många andra yrkesgrupper. Foto: Jessica Gow /TT

Trafiklärare och sjuksköterskor oftare drabbade av svår covid-19

Arbetsmiljö Trafiklärare och sjuksköterskor är två yrkesgrupper som oftare än andra riskerar att drabbas av svår covid-19. Att arbeta nära andra människor och ofta utsättas för andras sjukdomar eller infektioner är två riskfaktorer.
24 mar 2021

Risken för svår covid ökar för de som i sitt yrke arbetar nära andra människor samt oftare är utsatta för sjukdomar och infektioner på jobbet. Till dessa yrkesgrupper hör trafiklärare och sjuksköterskor.

I en undersökning gjord av Camm, Centrum för arbets- och miljömedicin har riskerna i olika yrken analyserats närmare. 1 037 811 individer som var bosatta i Stockholms län den 1 mars 2020 i åldrarna 18-64 år och har en giltig yrksekod har analyserats. Av dessa har 2 984 vårdats inlagda på sjukhus någon gång under perioden den 1 mars till och med den 30 november 2020. Hänsyn till ålder, kön, rökning och olika socioekonomiska faktorer har tagits.

Studien har genomförts med hjälp av uppgifter från Region Stockholm om personer som har vårdats på sjukhus för covid-19.

Faktaruta/Risk att drabbas av svår covid för olika yrkesgrupper

Trafiklärare och instruktörer 2,72 (14)

Tandläkare 2,11 (10)

Läkare 2,09 (56)

Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 2,05 (16)

Idrottsutövare och fritidsledare med flera 2,05 (27)

Behandlingsassistenter och pastorer 2,01 (19)

Sjuksköterskor 1,98 (92)

Undersköterskor 1,54 (175)

Källa: Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet

 

+ Expandera

Trafiklärare och sjuksköterskor oftare drabbade

Högst upp av yrken som utsätts för risk för svår covid kommer trafiklärarna. En anledning till den ökade risken är att lärare och elev båda måste sitta nära varandra i framsätet. Trafiklärare löper 2,7 gånger högre risk att drabbas av svår covid-19 än den yrkesarbetande befolkningen i allmänhet. Också för sjuksköterskor finns en ökad risk att drabbas.

De är värre om man både arbetar nära andra personer och ofta utsätts för andras sjukdomar eller infektioner, än om man bara utsätts för den ena eller andra faktorn

Maria Albin är professor i arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet i Stockholm. Hon är också verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin. Hon säger att sambandet mellan att arbeta nära andra ökar risken för att bli sjuk.

– De är värre om man både arbetar nära andra personer och ofta utsätts för andras sjukdomar eller infektioner, än om man bara utsätts för den ena eller andra faktorn, säger Maria Albin.

Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet i Stockholm. 
Foto: Ulf Sirborn

Risken att insjukna har varit oförändrad under hela perioden som studien baseras på, vilket talar för att det är viktigt att fortsätta utvärdera hur olika yrkesgrupper bäst kan skyddas för risk för smitta.

Är det något som har förvånat dig i studien?

– Ja, vi hade hoppats att om vi hittade överrisker att de skulle ha klingat av under 2020, men det ser vi inte. Det kan vara så att smittspridningen blir större när man är inomhus och luften är torrare. Men detta är något man måste hantera i arbetarskyddet. Nu finns det också virusvarianter som är mer smittsamma att ta hänsyn till, säger Maria Albin.

Vad behövs framåt för att skydda  utsatta grupper som trafiklärare och sjuksköterskor?

– Man kan inte säga exakt vad man ska göra på enskilda arbetsplatser. Det måste man analysera på varje arbetsplats. Man behöver göra en riskbedömning. Sedan kan man behöva vidta åtgärder. Det kan handla om att man behöver mer av personlig skyddsutrustning eller liknande, säger Maria Albin.

Hon säger också att det vore bra om företagshälsovården kan bidra när det gäller att hjälpa till med riskbedömningar.

Nyheter

Trafiklärare oftare svårt sjuka i covid-19

Unionen organiserar trafiklärare och 887 medlemmar finns på trafikskolor med kollektivavtal. Sofia Karlsson är ombudsman på Unionen i Malmö. Hon har tidigare arbetat mycket med trafikskolor och trafiklärare och säger att yrket är utsatt när det gäller risk för smitta. Även om elever som är sjuka ställer in sina körlektioner är det ju inte alltid människor vet att de är smittade.

Då kanske färre kan ta körkort och dessutom riskerar körskolor kan gå i konkurs. Trafiklärare förbereder en massa arbetstagare inför arbetsmarknaden så de gör ett viktigt arbete

Sofia Karlsson, ombudsman Unionen Malmö.

– Att man kan bli smittad även utan symtom är ju ett problem. Man har ingen skyddsutrustning och även om man har det så sitter läraren bredvid eleven som kör och luften i bilen är den som finns, säger Sofia Karlsson.

Hon säger också att det är svårt att skydda sig för trafiklärare.

– Det är svårt att hitta en bra skyddsutrustning. Men om man har råkat bli sjuk och sedan blir svårt sjuk är det viktigt att ta reda på vilken rehabilitering och vilket stöd man kan få, säger Sofia Karlsson.

Hon säger att det kan få stora konsekvenser för samhället om flera trafiklärare blir sjuka.

– Då kanske färre kan ta körkort och dessutom riskerar körskolor kan gå i konkurs. Trafiklärare förbereder en massa arbetstagare inför arbetsmarknaden så de gör ett viktigt arbete, säger hon.

Sex av tio sjuksköterskor har den utrustning som krävs

Sineva Ribeiro är förbundsordförande för Vårdförbundet. Hon är dessvärre inte förvånad över att sjuksköterskor tillhör de extra utsatta yrkesgrupperna och att sjuksköterskor löper 1,98 gånger högre risk att drabbas av svår covid-19 än den yrkesarbetande befolkningen i allmänhet.

Bara sex av tio sjuksköterskor som upplever att de på arbetsplatsen haft tillgång till den utrustning som behövts under coronakrisen – det är inte okej

– Det är därför vi driver frågan om deras arbetsmiljö, säkerhet och smittskydd så ihärdigt. Arbetsgivarna brister i sitt ansvar, säger Sineva Ribeiro.

Enligt en Novus-undersökning som Vårdförbundet har gjort med 1 400 sjuksköterskor så brister arbetsgivarna fortfarande i sitt arbetsmiljöansvar för sjuksköterskornas säkerhet och smittskydd.

– Även om det blivit bättre med skyddsutrustning sedan våren 2020 då vi också gjorde en undersökning så är det fortfarande bara sex av tio sjuksköterskor som upplever att de på arbetsplatsen haft tillgång till den utrustning som behövts under coronakrisen – det är inte okej, säger Sineva Ribeiro.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande

Att problemet är utbrett märks också på att arbetsskadorna skjuter i höjden.

Nästan 4000 sjuksköterskor har anmält coronarelaterad arbetssjukdom

– Tills igår hade hela 3899 sjuksköterskor anmält coronarelaterad arbetssjukdom. Alla dessa är såklart inte ”svår” covid men det säger ju ändå något, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet uppmanar alla medlemmar som fått covid-19 att anmäla det som arbetsskada och driver på tillsammans med OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, för att de som smittats på jobbet ska få arbetsskadeersättning.

– Nu måste trygghetssystemen fungera så att de som riskerat sina liv för att rädda andra får skälig kompensation och de som blivit sjuka av covid-19 på jobbet får bättre ersättning än vid vanlig sjukskrivning. Vi utgår ifrån att Försäkringskassan och AFA Försäkring bedömer covidrelaterad arbetssjukdom utifrån grundantagandet att om någon jobbat med sjuka patienter, så är det där smittan skett, säger Sineva Ribeiro.

Regeringen ger nu Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera om covid-19 bör ses som arbetsskada i fler situationer än det gör i dag. Sedan 2020 kan covid-19 redan i vissa fall omfattas av arbetsskadeförsäkringen, men nu vill regeringen alltså utreda om fler situationer ska omfattas.

– Eftersom vi har en stor allmän spridning av covid-19 behövs en analys av om covid-19 ska anses som arbetsskada i fler situationer. Det är viktigt att analysera hur regelverket fungerar och vara beredd att göra nödvändiga justeringar, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska vara klart och rapporteras till regeringen senast den 26 april i år.

24 mar 2021
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan