Förskollärare, sjuksköterskor och socialsekreterare drabbade av covid-19 på jobbet Förskollärare, socialsekreterare och sjuksköterskor är några av de yrkesgrupper som har anmält coronarelaterade arbetsskador till Arbetsmiljöverket. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Förskollärare, sjuksköterskor och socialsekreterare drabbade av covid-19 på jobbet

Arbetsskador I år har Arbetsmiljöverket hittills fått in 8 902 anmälningar om covidrelaterade arbetssjukdomar. Bland yrken som drabbats finns sjuksköterskor, förskollärare, socialsekreterare, kuratorer och chefer inom socialtjänst.
31 mar 2021 | 15:59
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sedan pandemin bröt ut har många människor i Sverige smittats av viruset. Flera har smittats på sina arbetsplatser. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att drygt 19 000 coronarelaterade arbetsskador har anmälts till Arbetsmiljöverket sedan i början på förra året. Under 2021 har närmare 8 902 anmälningar registrerats.

Några av de yrkesgrupper som varit mest utsatta är anställda inom vård, skola och omsorg. Samhällsbärande yrken som sjuksköterskor, barnmorskor, förskollärare, poliser och socialsekreterare kan inte arbeta hemma utan behöver gå till sina arbetsplatser för att samhället ska fungera.

Sjuksköterskor en utsatt grupp

Antalet anmälningar om covidrelaterade arbetssjukdomar är nu uppe i över 4 000 för Vårdförbundets yrkesgrupper. Vårdförbundet befarar dock att mörkertalet är stort och uppmanar alla medlemmar att anmäla covid-19 som en arbetsskada.

Att stora grupper av kritisk vårdkompetens blir sjukskrivna och får arbetsskador riskerar såklart påverka bemanningen hos landets vårdgivare och leda till färre vårdplatser för patienter

– Att stora grupper av kritisk vårdkompetens blir sjukskrivna och får arbetsskador riskerar såklart påverka bemanningen hos landets vårdgivare och leda till färre vårdplatser för patienter. Det gäller både sjukhusen och inom den kommunala äldrevården, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.
Foto: Vårdförbundet

Fler anmälningar bland Visions yrkesgrupper

Måndagen den 29 mars fanns 85 coronarelaterade arbetsskador som rör socialsekreterare och kuratorer registrerade i statistiken hos Arbetsmiljöverket. 57 av dessa är gjorda i år. Veronica Magnusson är ordförande för fackförbundet Vision som bland annat organiserar socialsekreterare och chefer inom socialtjänst. Bland förbundets 200 000 medlemmar är det många som har fortsatt att gå till jobbet precis som innan pandemin.

Antal coronarelaterade arbetsskador per yrke

 • Sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker 4 089
 • Förskollärare 285
 • Socialsekreterare och kuratorer 85
 • Läkarsekreterare 90
 • Tandsköterskor och tandhygienister 28
 • Chefer inom äldreomsorg 61
 • Chefer inom socialtjänst 20
 • Förskollärare 285
 • Polisinspektörer och kommissarier 75
 • Övriga poliser (ej polisinspektörer och kommissarier) 62
 • Gymnasielärare 27
 • Grundskollärare 207

Källa: Statistik från Arbetsmiljöverket den 29 mars. Gäller samtliga fall av anmälda coronarelaterade arbetsskador under 2020 och 2021.

+ Expandera

– Bland våra medlemmar finns yrkesgrupper som har tagit ett stort ansvar under pandemin och som i sitt jobb ska ge stöd till medborgare. På flera områden har man inte kunnat ställa om till helt digitalt arbete. Många av våra medlemmar arbetar i verksamheter som måste fullfölja sitt samhällsansvar, de måste helt enkelt vara på plats. Under pandemin har vi fått rapporter om ökat våld i hemmet och fler unga som är utsatta och där behöver socialtjänsten fortsätta att finnas, säger Veronica Magnusson.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Foto: Vision

 

Bland Visions medlemmar finns också tandsköterskor och tandhygienister som har gått till jobbet som vanligt under pandemin och därmed riskerat att smittas på sina arbetsplatser. Sedan pandemin började har 28 anmälningar om coronarelaterade arbetsskador kommit in till Arbetsmiljöverket som rör dessa yrkesgrupper. 12 av anmälningarna har gjorts i år.

– Deras jobb är per definition att jobba i människors mun, och det finns naturligtvis en väldigt stor risk för smitta där.

Nyhetsbrev

Fördröjda insatser för vissa yrkesgrupper

En grupp som ofta glöms bort men som jobbar på arbetsplatserna under pandemin är medicinska sekreterare.

– Vi har fått signaler om att man har glömt medicinska sekreterare, säger Veronica Magnusson. Man kanske glömde bort att i anslutning till en reception eller mottagning finns också andra anställda som möter människor. Det här är människor som går till sitt jobb och där smittoinsatser kan ha blivit fördröjda.

De medicinska sekreterarna har ofta själva bedömt att de skulle kunna arbeta hemifrån, men de har inte alltid fått göra det med motiveringen att det inte skulle bli rättvist på arbetsplatsen om inte alla kunde arbeta hemma.

– Det går stick i stäv med hela tanken att minska smittspridning, säger Veronica Magnusson.

Vi ser att det finns en risk att chefernas egna arbetsmiljö glöms bort, det behöver också göras smittskyddshänsyn till chefers profession

Medan chefer i vissa branscher och yrken har kunnat arbeta hemifrån, har chefer i äldreomsorg och socialtjänst gått till arbetet som vanligt under pandemin. Totalt har det kommit in 81 anmälningar som rör chefer i dessa branscher.

Chefer inom socialtjänst och äldreomsorg berörda

– De här cheferna jobbar i verksamheten, de behöver vara på plats. De ska vara nära ledare och träffa sin personal. De är också med och träffar omsorgstagare, då utsätts de för smitta på olika sätt. Vi ser att det finns en risk att chefernas egna arbetsmiljö glöms bort, det behöver också göras smittskyddshänsyn till chefers profession, säger Veronica Magnusson.

Man ska också alltid anmäla om någon har smittats på jobbet, man har en skyldighet att rapportera och att försöka förhindra smittspridning

Vad bör man tänka på som arbetstagare och arbetsgivare om man smittas av corona på jobbet?

– Först och främst ska man göra åtgärder för att minska smittspridning på arbetsplatsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är jätteviktigt, att göra riskbedömningar för att minska risker och avlägsna källan till risker om det går. Nästa sak är att minimera risker och sätta in nya rutiner. Det tredje steget är att sätta in smittskydd utrustning, men det är ännu viktigare att undvika en situation där man utsätts för smitta. I vissa fall har det inte gått och då måste man se till att det finns en skyddsutrustning, säger Veronica Magnusson.

– Man ska också alltid anmäla om någon har smittats på jobbet, man har en skyldighet att rapportera och att försöka förhindra smittspridning.

Den som har smittats i sitt jobb får idag inte ett fullgott skydd

Fackförbundet Vision har också arbetat för att arbetsskadeförsäkringen ska ge ett fullgott försäkringsskydd.

– Vi arbetar tillsammans med flera andra fackförbund för att förbättra arbetsskadeförsäkringen. Den som har smittats i sitt jobb får idag inte ett fullgott skydd, säger hon.

Hon understryker att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv.

– Det är av största vikt att titta på helheten på arbetsplatser där många olika yrkesgrupper finns representerade som exempelvis skolor och sjukhus och se vilka insatser som behövs utifrån varje yrkesgrupp.

Förskollärarna en utsatt grupp

Skolan och förskolan är arbetsplatser med många olika yrkesgrupper. Förskollärarna är en grupp som arbetat på arbetsplatserna under hela pandemin. I statistiken finns 245 som har anmält coronarelaterade arbetsskador i år. Johanna Jaara Åstrand är ordförande för Lärarförbundet som organiserar förskollärare.

Det vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna när det kommer till att motverka smittspridning och vi kan bara konstatera att det inte fungerar

– Förskollärare är en av de samhällsbärande yrkesgrupper som har gått till jobbet under pandemin och därmed utsatts för risken att smittas. Vi har i Lärarförbundet arbetat väldigt aktivt för att sjukdom i covid-19 ska anmälas som arbetssjukdom i de fall där det är troligt att smittan skett på arbetsplatsen. Den främsta orsaken till det är att vi vill synliggöra de risker som våra medlemmar tyvärr utsätts för när de utför sina viktiga jobb, säger Johanna Jaara Åstrand.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.
Foto: Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand menar att det borde vara självklart att förskolelärare och andra yrkesgrupper onte ska behöva vara rädda för att bli smittade eller sjuka på sina arbetsplatser.

– Det vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna när det kommer till att motverka smittspridning och vi kan bara konstatera att det inte fungerar. I förskolan är det i princip omöjligt att hålla avstånd därför att man jobbar med barn. Men det finns saker som arbetsgivarna kan göra även här, som att tillhandahålla skyddsutrustning när det behövs. Det är absurt att det är något vi i Lärarförbundet behövt strida för, ett år in i pandemin.

I Lärarförbundets nya coronarapport svarar också 45 procent av förskollärarna att de måste vara på arbetsplatsen även när de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på plats.

– Där är förbättringspotentialen gigantisk. Det finns ingen anledning att tvinga sina anställda att vara på plats och utsätta sig för smittrisk när de arbetar med dokumentation och planering, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fotnot: Statistiken över samtliga fall av anmälda coronarelaterade arbetsskador under 2020 och 2021 är hämtad från Arbetsmiljöverket den 29 mars 2021.

31 mar 2021 | 15:59

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev