Tiotusentals med stark ställning kvar i arbetslöshet Den utdragna pandemin har gjort att starka grupper som annars har nära till nytt jobb har hamnat i långtidsarbetslöshet. Nu blir det än viktigare att få fler att studera, menar Arbetsförmedlingen i sin arbetsmarknadsbedömning för 2021-2022. Foto: Janerik Henriksson / TT

Tiotusentals med stark ställning kvar i arbetslöshet

Arbetslöshet Många som blev arbetslösa i början av krisen hade en stark ställning på arbetsmarknaden. Men den som blivit kvar i arbetslöshet sedan dess har hamnat allt längre bak i kön till jobben som kommer. Arbetsförmedlingens starkaste tips för att stärka sina möjligheter är att plugga, byta yrke – eller flytta.
22 jun 2021 | 11:26
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit splittrad under pandemin: vissa branscher och regioner har drabbats mycket hårt av restriktionerna, medan andra har upplevt ökad efterfrågan i ekonomin.

– Nu har vi en ojämn återhämtning, både vad gäller grupper och olika näringar, sammanfattade Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén när myndighetens analys av arbetsmarknadens utveckling under 2021 och 2022 presenterades i förra veckan.

Långtidsarbetslösa

I slutet av maj i år fanns 34 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som var långtidsarbetslösa men som innan krisen ansågs ha en stark ställning på arbetsmarknaden. Det är en ökning med 10 000 personer, eller drygt 40 procent, under det senaste året.

Samtidigt var totalt 189 000 långtidsarbetslösa inskrivna, det högsta antalet sedan definitionen började användas 2006. Under 2010-talet låg antalet i genomsnitt på 140 000, Arbetsförmedlingen bedömer långtidsarbetslösheten kommer att sjunka i år och nästa år, men kommer att stabiliseras på en högre nivå än tidigare: 170 000 långtidsarbetslösa.

Källa: Arbetsförmedlingen

+ Expandera
Arbetsförmedlingen ser en tydlig återhämtning under första halvåret 2021, bedömningen är att ungefär lika många nya jobb skapas under resten av 2021 och 2022 som det har försvunnit under pandemin: 70 000 jobb. Fler inskrivna än tidigare har gått till arbete och studier under våren 2021. Men effekten av pandemin kommer att vara långvarig, menar Annika Sundén.

– Osäkerheten kommer fortsätta att vara stor om utvecklingen.

Deltavarianten ökar osäkerheten

Regeringen har förlängt restriktionerna till och med september; deltavarianten av covid-viruset gör det återigen svårt att förutsäga smittspridningen framöver. Osäkerheten är också fortfarande stor om vad som händer i ekonomin när restriktionerna avslutas och stöden fasas ut. I morgon onsdag ska riksdagen besluta om förlängningar till och med september av de olika stöden med anledning av pandemin.

Sammantaget får det också många av de berörda arbetsgivarna att vänta med beslut om nyrekryteringar, menar Arbetsförmedlingen.

Många av dem är personer med gymnasieutbildning eller högre. De skulle normalt sett ha en relativt stark ställning på arbetsmarknaden

Under pandemins första tre månader ökade arbetslösheten mycket snabbt – mellan mars och april anmälde sig 170 000 nya personer som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Ett år senare var 41 000 av dem, nära en fjärdedel, kvar och passerade gränsen för långtidsarbetslöshet.

– Många av dem är personer med gymnasieutbildning eller högre. De skulle normalt sett ha en relativt stark ställning på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsanalytikern Sandra Offesson, och därför förväntas lämna arbetslösheten relativt snabbt.

Men nu komplicerar flera faktorer deras återgång till arbete.

Utökar arbetstiden först

När korttidsarbeten användes som mest 2020 omfattades 600 000 personer, och hittills i år har arbetsgivare anmält runt 145 000 korttidsarbeten. När deras arbetsgivare nu ökar produktionskapaciteten är det dessa personer som i första hand får utöka sin arbetstid, långt innan några nyrekryteringar görs.

Det är också inom gruppen med de kortaste inskrivningstiderna som den största återhämtningen sker, bland de som har varit arbetslösa kortare tid än sex månader. Arbetsmarknadsforskningen visar att arbetsgivare är betydligt mer tveksamma till att anställa personer med längre arbetslöshetstider.

Den snabba strukturomvandling som nu sker gör att många jobb som försvunnit under pandemin inte kommer tillbaka

Men omställningen har gått fort: under pandemin har kompetenskraven förändrats i många jobb, framför allt vad gäller digital kompetens. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsbedömning är att ”den snabba strukturomvandling som nu sker, med nya konsumtionsbeteenden och en snabb digital transformation inom flera områden, gör att många jobb som försvunnit under pandemin inte kommer tillbaka.”

Större obalans på arbetsmarknaden

Det här gör att många arbetsgivare kommer att se en ökad brist på arbetskraft med rätt kompetenser trots att arbetslösheten fortfarande är stor – obalansen mellan behovet av en viss kompetens och tillgänglig arbetskraft med den kompetensen ökar. Arbetsförmedlingen konstaterar själv att det då blir centralt att underlätta och vägleda till studier och omställning som leder till arbete.

Men frågan är vad Arbetsförmedlingen kan göra för exempelvis grupper som annars ses som starka på arbetsmarknaden.

Som Arbetsvärlden har beskrivit i tidigare artiklar kan det vara svårt att få tillgång till utbildning via Arbetsförmedlingen om man inte anses tillhöra grupper med svag anknytning, även om man är långtidsarbetslös.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.
Arkivbild: Fredrik Sandberg / TT

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på Arbetsförmedlingen

– Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på Arbetsförmedlingen, sade generaldirektören Maria Mindhammar på pressträffen i förra veckan, inte minst när vi har så stora aviserade neddragningar av förvaltningsanslagen framöver.

– Man måste förstå vilken situation vi är i. Vi är 3 500 färre än tidigare, sedan hamnar vi i den här pandemin och vi är mitt i en reformering av Arbetsförmedlingen.

Matchningen ska utföras huvudsakligen av fristående aktörer, aktörer som Arbetsförmedlingen ska öka kontrollen av.

– Tillsammans med kommuner och fristående aktörer måste vi ha en hållbar väg framåt. Med tydlighet om våra uppdrag, en gemensam kontext och ett sammanhang. Och Arbetsförmedlingen måste ha långsiktiga budgetförutsättningar.

Fotnot: Regeringen har tidigare meddelat att man avser att komma med en departementsskrivelse före sommarsemestern om regleringsförändringar för reformeringen av Arbetsförmedlingen.

22 jun 2021 | 11:26
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev