”Ny omställning kräver förhandlingar med LO” För LO:s Torbjörn Johansson och Svenskt Näringslivs Mattias Dahl väntar snart nya förhandlingar om omställning. Foto: TT.

”Ny omställning kräver förhandlingar med LO”

Nya förhandlingar Igår kväll beslutade LO:s representantskapsmöte att begära förhandlingar om omställning med Svenskt Näringsliv. Både Svenskt Näringsliv och PTK ser det som en öppning för att LO ska ansluta sig till överenskommelsen om ett nytt huvudavtal. "Var det slutar har jag ingen aning om", säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.
Göran Jacobsson
28 maj 2021 | 11:03
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger:

− Vi har beslutat två saker och det är att vi ska begära förhandlingar och att målsättningen är att skapa goda omställningsförutsättningar för våra medlemmar.

Han säger att det är nödvändigt med nya förhandlingar eftersom regeringen valt att skapa lagstiftning utifrån den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK ursprungligen slöt. I och med Kommunal och IF Metall anslutit sig till överenskommelsen så behöver även detta redas ut i nya förhandlingar om omställning.

− På sätt och vis har vi och Svenskt Näringsliv ett gemensamt intresse av nya förhandlingar om omställning. Arbetsgivarna kan inte leverera omställning i enlighet med uppgörelsen till Kommunal och IF Metall utan omförhandling med oss i LO, säger Torbjörn Johansson.

”På väg att skriva på huvudavtalet”

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl har gjort ett skriftligt uttalande: ”Vi välkomnar att LO nu verkar ha svängt och är på väg att skriva på huvudavtalet.”

Så fungerar omställningen

LO och Svenskt Näringsliv har avtal om omställning i TSL och AGB, som innebär att fast anställda arbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist ska få stöd. Omställningsavtalet ger bland annat ekonomiskt stöd, hjälp att hitta nytt jobb, stöd att utbilda sig och starta eget.

LAS-uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK och som LO-förbunden Kommunal och IF Metall anslutit sig innebär bland annat att skapa en ny omställningsorganisation för anställda i företag utan kollektivavtal och det stöd ska omfatta även sjuka och visstidsanställda, vilket inte LOs avtal med Svenskt Näringsliv gör.

Dessutom får Kommunal och IF Metall genom LAS-uppgörelsen bättre villkor för omställning än övriga LO-förbund. Det sker i utbyte mot fler undantag vid uppsägning på grund av arbetsbrist och genom att göra det enklare för arbetsgivare att säga upp av personliga skäl.

+ Expandera

LOs Torbjörn Johansson skrattar och säger:

− Så skulle jag också säga om jag företrädde Svenskt Näringsliv. Men det enda vi beslutat om är att begära förhandlingar om omställning. Var det slutar har jag ingen aning om.

PTKs förhandlingschef Martin Wästfelt uppfattar också LOs beslut som en öppning att ansluta LO till överenskommelsen om ett nytt huvudavtal. Han säger :

− Vi konstaterar att det är positivt och välkomnar öppningen.

”Inte inom ramen för nytt huvudavtal”

LOs Torbjörn Johansson säger att det fanns olika röster på representantskapsmötet. Han beskriver diskussionen som bra och demokratisk.

− Det finns förbund som för en öppen dialog med sina medlemmar om att ansluta sig till uppgörelsen.

IF Metalls ordförande Marie Nilsson är nöjd med representantskapets beslut. Hon säger att nya förhandlingar är en förutsättning för att få omställningsavtalet TSL att fungera med den nya uppgörelsen

− Representantskapet kommer att ta ställning till resultatet i förhandlingarna. Det är så långt vi kommit nu, säger hon.

Byggnads ordförande Johan Lindholm förklarar i en skriftlig kommentar att LO:s beslut bara innebär förhandlingar om omställningsavtalet och att syftet är att se till att alla LO-förbunds medlemmar får samma trygghet. Han tillägger att förhandlingarna inte kommer att ske inom ramen för ett nytt huvudavtal där medlemmarna tvingas köpslå med en försämrad anställningstrygghet. Johan Lindholm skriver också att det inte finns någon koppling mellan omställningsförsäkringarna och lagen om anställningsskydd.

Överenskommelsen om studier och omställning

Parterna vill ha ny lagstiftning om ett nytt offentligt studiestöd som anställda ska kunna kvalificera sig till efter åtta års arbete. Stödet ska kunna ges för 44 veckors heltidsstudier och vara 80 procent av tidigare lön - dock högst 20 400 kronor i månaden vilket motsvarar en månadslön på 25 500 kronor. Det ska även finnas möjlighet att låna pengar.

I avtal vill parterna att det dessutom ska finnas ett kompletterande studiestöd, som ger 80 procent av lön upp till 30 600 kronor i månadslön och därefter en nedtrappning. Maxbeloppet ska vara 65 procent av en månadslön på 66 000 kronor.

Parterna vill att den avtalade omställningen ska gälla för dem som förlorat jobbet på grund av arbetsbrist, sjukdom eller dem vars tidsbegränsade anställning löpt ut. Kompetensstöd ska finnas i två varianter. Kortvarigt studiestöd för utbildningar kortare än en vecka och kompletterande kompetensstöd för utbildningar som är upp till 44 veckor långa.

Dessutom vill parterna bakom det nya huvudavtalet att det ska inrättas en omställningsorganisation för dem som inte omfattas av kollektivavtal. Den nya organisationen ska hjälpa dem som blivit av med jobbet på grund av arbetsbrist, sjukdom eller dem vars tidsbegränsade anställning tagit slut.

+ Expandera

Göran Jacobsson
28 maj 2021 | 11:03

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev