TCO: Statsbidragen behöver öka till välfärden Veronica Magnusson, ordförande för Vision. Foto: Vision.

TCO: Statsbidragen behöver öka till välfärden

Välfärd Välfärdskommissionen har lämnat över sin slutrapport, med 29 förslag för att stärka välfärden. TCO:s Veronica Magnusson tror att åtgärderna kan göra skillnad, men hade velat se en större reform av statsbidragen.
Karin Bromander
17 dec 2021 | 16:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Åtaganden för välfärden ökar i takt med demografin. Större grupper kommer att behöva använda välfärden, till exempel äldreomsorgen. Och då kommer vi också att behöva en finansiering som klarar att möte de ökande behoven.

Det säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision och TCO:s representant i Välfärdskommissionen. Hon har sedan december 2019 tillsammans statsråd och representanter för LO och Saco arbetat med att identifiera och analysera framtida utmaningar för välfärden.

De har särskilt tittat på fyra områden: digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsmiljö, effektivisering och ekonomisk styrning. Utifrån detta har kommissionen lagt fram 29 åtgärdsförslag, till exempel att det kommunala utjämningssystemet bör ses över.

Ekonomisk styrning viktig för TCO

Veronica Magnusson säger att den ekonomiska styrningen har varit viktig för TCO i arbetet.

– Statsbidragen behöver öka, men de behöver också bli bättre. Vi måste få bort det här med en mängd korta, riktade statsbidrag som ofta är svåra att hantera lokalt. TCO hade velat att vi gick längre, vi hade velat se en statsbidragsreform.

Hade velat att vi gick längre

Det finns en tendens av att politiker på nationell nivå gärna öronmärker pengar och kallar till presskonferens, säger hon. Men bidragen kan sedan vara krångliga att söka och svåra att använda under utsatt tid.

– Mycket av det här hade också verkligen gynnats av blocköverskridande överenskommelser, inte minst ekonomistyrning av statsbidrag.

Karin Bromander
17 dec 2021 | 16:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar