Svenska parter välkomnar förhandlingsbart EU-direktiv Arbetsmarknadens parter får behålla arbetstagarbegreppet på nationell nivå. Och göra avvikelser från det nya direktivet genom kollektivavtal. Foto: Henrik Montgomery

Svenska parter välkomnar förhandlingsbart EU-direktiv

EU Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen har enats om ett nytt, preliminärt villkorsdirektiv som siktar på att ge grundläggande rättigheter till personer med olika former av otrygga anställningar.
7 feb 2019 | 18:01
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I direktivet ges bland annat rätt till max 6 månaders provanställning och kompensation för inställda jobb.

– Tanken med det här direktivet har varit att uppdatera det gamla Upplysningsdirektivet och samtidigt bemöta förändringar på arbetsmarknaden som digitaliseringen och nya former av atypiska anställningar genom att lagstifta om grundläggande rättigheter för alla anställda, säger Karla Wixe, chef för LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor, till Arbetsvärlden.

Processen med att hamra ut förslaget har dock varit ett utdraget drama, där de svenska parterna varit måna om att skydda den svenska partsmodellen från inskränkningar.

– Det som arbetsmarknadens parter i Sverige varit kritiska till har handlat om att kommissionen tidigare föreslagit en gemensam definition av arbetstagare, men den bedömningen menar vi görs bäst nationellt. I Sverige har vi exempelvis ett mycket mer flexibelt system där det går att ta hänsyn till en mängd variabler för att avgöra huruvida en person är att betrakta som arbetstagare, säger Karla Wixe.

Tidigare skrivningar har vi inte tyckt varit tillräckliga

I Sverige är arbetstagarbegreppet tvingande och avgörs ytterst av Arbetsdomstolen. Eftersom begreppet avgörs genom praxis kan det löpande anpassas till förändringarna på arbetsmarknaden. I det preliminära förslaget stannar begreppet också som en nationell angelägenhet hos medlemsländerna, någonting som Karla Wixe betecknar som en seger för parterna.

– Vi har också varit måna om att vår partsmodell ska skyddas genom skrivningar som tillåter avvikelser från direktivet genom kollektivavtal. Tidigare skrivningar har vi inte tyckt varit tillräckliga men nu står det att man ska kunna avvika om det övergripande skyddet fortfarande uppfylls, vilket vi är nöjda med, säger Karla Wixe, med brasklappen att hon ännu inte har sett de slutliga texterna.

TCO: Stärker arbetstagares rättigheter

Efter att ha fått sina grundläggande krav tillgodosedda välkomnar TCO direktivet som ett stärkt skydd för arbetstagare i EU.

– Direktivet innebär att fler människor på den europeiska arbetsmarknaden kommer att få en tryggare tillvaro genom att man får mer klarhet och förutsebarhet i sina arbetsvillkor, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i en kommentar. Mer rättvisa villkor för arbetstagare leder dessutom till en sundare konkurrens för företagen på den inre marknaden.

Det preliminära förslaget går nu vidare till Europaparlamentet och rådet för slutligt antagande.

När kan direktivet slutbehandlas?

– Det kan förmodligen ske under våren, säger Karla Wixe.

7 feb 2019 | 18:01

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev