Storstäder rustar för den höga ungdomsarbetslösheten Under coronakrisen har ungdomsarbetslösheten fördubblats i Stockholm och Göteborg. Nu jobbar städerna med att omprioritera och skala upp olika insatser. Arkivbild: Helena Landstedt / TT

Storstäder rustar för den höga ungdomsarbetslösheten

Coronakrisen Det var länge sedan ungdomsarbetslösheten var i fokus. Men nu ökar den snabbt som effekten av coronakrisen, inte minst i storstadsregionerna. I Stockholm och Göteborg försöker man nu snabbt skaffa sig en strategi för att hantera en fördubblad arbetslöshet bland unga.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Förra veckan passerade antalet unga arbetslösa vid Arbetsförmedlingen 70 000 personer, jämfört med drygt 40 000 vid samma tid förra året.

– Vår bedömning är att arbetslösheten bland unga kommer ligga på 13 procent i år och strax över 15 procent år 2021, berättade Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, för någon vecka sedan.

I år har ungdomsarbetslösheten öka varje vecka sedan coronakrisen började. Och det är med några undantag allra värst i storstadsregionerna.

 

Vi ser väldigt allvarligt på utvecklingen

Den här utvecklingen har fått Stockholms och Göteborgs stad att förbereda sig på att prioritera om och skala upp olika insatser för ungdomsgrupperna inför hösten.

– Redan för några veckor sedan hade vi en fördubblad arbetslöshet bland ungdomar. Vi ser väldigt allvarligt på utvecklingen, berättar Anki Garcés, utvecklingsstrateg vid arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm, för Arbetsvärlden.

Riskgrupper ännu längre bort

I takt med att arbetslösheten har ökat under våren, har man tittat mer och mer på möjligheterna att omprioritera och skala upp olika stödinsatser.

– Tanken är att vi ska sätta i gång att genomföra det i praktiken i höst för att aktivt skala upp stödet, säger Anki Garcés.

Arbetsmarknadsförvaltningen ser stor risk för att de som redan står långt bak i kön till jobb nu hamnar ännu längre bak: avhoppare från gymnasiet, unga med funktionsvariationer och nyanlända som går introduktionsprogrammet i gymnasiet utan att fortsätta ett vanligt program. Därför förs nu diskussioner med vissa stadsdelar om hur man ska möta detta. Bland annat finns redan en uppsökande verksamhet för att fånga upp vissa unga upp till 29 år, för att nå de som behöver mer stöd än vad de kan få av Arbetsförmedlingen, en verksamhet som nu skulle kunna gälla fler.

Det kommer vara mer komplicerat att exempelvis samverka om olika individer när de har mer service på distans

Stockholms stad vill också öka samverkan med Arbetsförmedlingen.

– Fortfarande tror vi att nyarbetslösa unga med arbetslivserfarenhet och gymnasieutbildning kommer att hitta nya jobb. Men tillsammans med Arbetsförmedlingen ska vi identifiera vilka av dem som behöver extra stöd.

Samtidigt påverkar Arbetsförmedlingens pågående förändringar tydligt kommunernas möjligheter att samverka om exempelvis unga arbetslösa; Anki Garcés säger att det blir svårare att samverka i vissa fall.

– Det finns en väldigt god vilja och mycket fungerar fortfarande väl med Arbetsförmedlingen. Men det kommer vara mer komplicerat att exempelvis samverka om olika individer när de har mer service på distans. Där tittar vi på lösningar.

Det finns fortfarande jobb, jag har varit med om värre kriser, då det inte har funnits jobb alls.

Anki Garcés understryker att ungdomar inte behöver tillhöra riskgrupper bara för att man är ung.

– Men i en kris drabbas unga mer, och det finns också en risk att de som är under 20 år och har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden nu, också har lätt att åka ut i nästa kris.

– Vi kommer ju jobba hårdare för att hitta anställningar för unga. Det finns fortfarande jobb, jag har varit med om värre kriser, då det inte har funnits jobb alls.

Nöjesfältet Liseberg i Göteborg, i vanliga fall en stor arbetsgivare för unga på sommaren, är stängt. Staden låter nu en del av de som skulle ha jobbat på serva idrottsanläggningar i stället.
Arkivbild: Erik G Svensson /Scanpix/TT

Intressant att titta på omsättningen

Andreas Lökholm, direktör för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen vid Göteborgs stad, säger att man brukar titta på hur stor omsättningen är av unga arbetslösa för att få en bild av hur allvarlig situationen är.

– Om två tredjedelar av dem har gått vidare inom tre månader behöver de ingen hjälp. Den stora frågan är hur man bäst stötta de andra.

Under högkonjunkturen har man i Göteborgs stad sett runt 600 till 800 unga som behöver lite mer uppmärksamhet för att få rätt stöd.

– Hur stor grupp det är i dag kan jag inte säga, för det har gått så fort, konstaterar Andreas Lökholm.

Kraftsamling för sommarjobb

Coronakrisen fick mycket stora effekter för kommunernas möjligheter att erbjuda ungdomar i åk 9 och åk 1 i gymnasiet sommarjobb. Nu har en ny lösning vuxit fram som kan komma att användas i höst för äldre ungdomar.

– Här försvann 1 500 sommarjobb. Men vi lyckades mobilisera och ersatte på kort tid dem med 4 000 andra sommarjobb.

I stället för vård- och omsorgsjobb, gick Göteborgs stad ut till sina kommunala bolag, som allmännyttan, hamnen och återvinning, och fick in andra jobb.

– Vi förklarade situationen, och erbjöd dem utbildning av handledare, och ersättning för handledare och arbetskläder. Stadsmissionen tog in 200 ungdomar, och personal från Liseberg (som är stängt) servar idrottsanläggningar.

– Det har varit en jättesamling. Där har vi en konkret tanke att låta platserna fortsätta rulla i höst. Det gäller att se vilka som är kvalitativa platser.

Ny grupp av unga kvinnor

I Göteborg försöker man nu också ”släppa på alla spärrar” i den kommunala vuxenutbildningen. Pressen är stor att öka antalet platser – i vårens ansökningsomgång var det dubbelt så många ansökningar som vanligt.

– Kommunen har avsatt 25 miljoner kronor extra för att möta det här.

Men det finns andra begränsningar, som tillgången på lärare. Många av de som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver också ofta flera utbildningar, som dels svenska, matte, engelska, dels yrkesvux.

– Nu har vi en ny grupp som också ska in i utbildningssystemet, exempelvis unga kvinnor med samhällsvetenskapligt program som sedan har jobbat i handeln eller hotell och restaurang – hur ska de få papper på sin arbetslivserfarenhet? Där håller vi på att planera pilotprojekt, med tillgodoräknande av yrkeskunskaper.

Den här krisen är en konstig kris, som påverkar på andra sätt än vi sett tidigare

I Göteborg försöker man fortfarande få klart för sig hur konsekvenserna på arbetsmarknaden egentligen ser ut: var kan man använda gamla erfarenheter och var måste man tänka nytt?

– Vi har inte analyserat färdigt den nya situationen ännu – finns exempelvis behov och grupper som vi missar? Den här krisen är en konstig kris, som påverkar på andra sätt än vi sett tidigare. Här finns en blandning av allmän nedgång, och här i Göteborg måste vi prata om exportberoendet, och hur det påverkas, men också beroende av teknikutveckling. Vad betyder det för insatserna?

Under många år har inte ungdomar varit någon prioriterad grupp, i vare sig den kommunala eller nationella arbetsmarknadspolitiken.

– Men jag hoppas att Arbetsförmedlingen snart uttalar att unga återigen är en prioriterad grupp i arbetsmarknadspolitiken, säger Andreas Lökholm.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar