ST: Viktigt med svenskt försvar av anständiga villkor

Tjänstebranschen Svenska ST delar UNI:s oro för resultatet av EU:s nya strategi för tjänstesektorn. Men samtidigt finns ett växande försvar i EU för anständiga villkor som Sverige kan stärka.
Gert Lundstedt
22 apr 2015 | 13:02
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Fackförbundet ST berörs av EU:s tjänstedirektiv, bland annat dess medlemmar på Posten och Riksbanken. ST:s ordförande Britta Lejon delar UNI:s oro för EU:s nya strategi för tjänstesektorn.
– Ja, det finns en hel del frågetecken framöver.

ST:s ordförande Britta Lejon.

ST:s ordförande Britta Lejon.

UNI kritiserar EU-kommissionen för att vara för inriktad på att pressa kostnaderna inom tjänstesektorn.
– Så är det.
Men, påpekar Britta Lejon, olika delar av kommissionen för olika politik.
– Den inre marknaden och det som rör tjänstesektorn handlar mycket om att pressa kostnader och därmed villkoren. Medan andra delar av kommissionen propagerar för motsatsen, att den sociala dialogen är viktig, att det är viktigt med anständiga villkor på Europas arbetsplatser.

Den nya kommissionen har alltså uttryckt att det sociala är prioriterat? 
– Ja, vi får se var tyngdpunkten ligger mellan kostnadseffektivitet och försvaret för de sociala värdena.
Vilken del av EU är starkast?
– Traditionellt de som ansvarar för de hårda värdena. Å andra sidan befinner sig EU i en enorm ekonomisk kris. Men också i en kris för tilltron till EU, och tilltron till politikens möjligheter att göra ett bättre arbete för ett bättre Europa för alla löntagare och invånare. Det har ökat betydelsen av de sociala frågorna.

Driva på svenska beslutsfattare

Britta Lejon framhåller att facken nu måste ha gemensamma uppfattningar och driva gemensamma ståndpunkter. Såväl på ett nordiskt som internationellt plan.
– Där har UNI:s manifest och rapport betydelse för att vi samordnar oss och driver på mot EU-parlamentariker och kommissionen. Men framför allt mot svenska beslutsfattare att föra fram hållningen i de här organen.
Därför, menar hon, är det viktigt att TCO för två år sedan beslutade att lägga mer resurser på att ha ”superkompetens för EU-relaterade frågor”.
– Det är viktigt att TCO har tillräcklig juridisk kompetens och tillräcklig kompetens om hur systemet fungerar för att kunna försvara våra medlemmars villkor.

Gert Lundstedt
22 apr 2015 | 13:02

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar