ST – och inte SD – kan bli ”Sterka” Fackförbundet ST kan komma att byta namn till Fackförbundet Sterka. Foto: Fredrik Sandberg / TT

ST – och inte SD – kan bli ”Sterka”

Facklig utveckling Fackförbundet ST kan bli Fackförbundet Sterka. Då får man slippa olustiga förväxlingar med SD. Men namnbytet som styrelsen föreslagit måste först röstas igenom på en extrakongress i oktober.
17 maj 2017

Inom fackförbundet ST, som organiserar statligt anställda, har det länge funnits en motvilja mot det nuvarande namnet. Det kan låta som SD, alltså Sverigedemokraterna, vilket säkert kan ge upphov till pikanta situationer vid medlemsrekrytering. Och dessutom är det inte en förkortning för någonting – snarare en kvarleva från tiden då förbundet hette Statstjänstemannaförbundet.

ST:s medlemssiffror

Totalt yrkesaktiva medlemmar:

2014: 64 492

2015: 65 827

2016: 67 098

Totalt antal medlemmar:

2014: 91 475

2015: 93 087

2016: 94 703

Ålder:

Medelåldern bland yrkesaktiva medlemmar är 46 år.

Andelen 25-35 åringar bland yrkesaktiva 2016: 20 %. 2015 var det 18 %.

Av alla nya yrkesaktiva medlemmar 2016 var 44 % mellan 25-35 år.

Källa: Fackförbundet ST

+ Expandera

Lite mossigt och utdaterat alltså.

– Vägen mot namnbyte är en process som pågått under två år, säger Anna Wickman, kommunikationschef på ST till Arbetsvärlden.

– Vi har gått ut och frågat medlemmar, förtroendevalda och andra intresserade att komma in med namnförslag. Av flera hundra namn så har styrelsen valt ut ”Fackförbundet Sterka”.

Anna Wickman, kommunikationschef, ST. Foto: Press

Namnet menar man har flera fördelar. Styrelsen ville till exempel ha ett egennamn och hade fått rekommendationer att undvika ett verb, därför blir ä ett e i Sterka – någonting som också gör det enklare att varumärkesskydda. Dessutom menar man att det signalerar vad fackförbundet faktiskt står för.

– Att vara starka tillsammans. Det berättar också vad vi vill åstadkomma som fackförbund, dels för våra medlemmar – att stärka våra medlemmars villkor och arbetsmiljö – men också att vi som fackförbund vill vara med och stärka demokratin i samhället genom våra medlemmars uppdrag, säger Anna Wickman.

Tack vara att vi börjat jobba mer systematiskt så har vi vänt trenden och ökat i antal medlemmar.

Men ännu är det alltså inte klart att namnbytet blir av. Först måste det röstas igenom med två tredjedelars majoritet av en extrainkallad kongress i oktober. Fackförbundet ST har gått ut med namnet ett halvår i förväg för att det ska hinna diskuteras ute på arbetsplatserna innan dess.

Om det inte röstas igenom väntar en längre process.

– Då får förbundsstyrelsen gå tillbaka och utifrån vad kongressen beslutar överväga om man ska gå vidare och ta fram ett nytt förslag eller inte, säger Anna Wickman.

Ett modernare fack

Namnbytet är förstås inte bara en enkel PR-ploj, utan del av ett genomgripande förnyelsearbete som pågår innanför fackförbundets väggar. ST står nämligen inför stora utmaningar. En sådan är att få bukt på en situation med åldrande medlemsunderlag som går i pension. Och yngre generationer som inte känner till ST.

Medelåldern bland yrkesverksamma medlemmar är i dag 46 år och det är viktigt att engagera yngre åldersgrupper, för ST innebär det mellan 25 och 35 år.

Fackförbundet ska alltså bli modernare och kommunicera vad det står för och sysslar med. En del i förnyelsearbetet är att digitalisera förbundet och ha en större närvaro i sociala medier. Enligt Anna Wickman ser man redan resultat.

På bolagssidan har vi både Saco och LO-förbund, som Seko exempelvis, som konkurrerar om medlemmar.

– Tack vara att vi börjat jobba mer systematiskt så har vi vänt trenden och ökat antalet medlemmar de tre senaste åren. Tidigare hade vi medlemstapp, säger Anna Wickman och betonar att man fortfarande måste bli bättre på att förmedla att man är experter på statliga verksamheter.

Konkurrensen är hård från andra förbund. Visserligen har man nått en överenskommelse med Unionen om vilka arbetsplatser som de båda fackförbunden ska organisera på bolagssidan där gråzoner uppstått.

– På bolagssidan har vi både Saco och LO-förbund, som Seko exempelvis, som konkurrerar om medlemmar. På den statliga sidan är det framför allt Saco-förbund som vi konkurrerar med, säger Anna Wickman.

Flera inspiratörer

Hon berättar att man låtit sig inspireras av både Unionen och Vision i förnyelsearbetet.

– Men vi måste hitta vår egen väg därför att våra medlemmar har lite andra behov beroende på vilka verksamheter som man jobbar i, säger Anna Wickman.

Vad gäller förbundets hjärtefrågor, de där som man inte riktigt känner att man lyckats kommunicera, så tar hon upp flera exempel: att inte utsättas för hot och våld, liksom ett hållbart arbetsliv och arbete mot staplingar av visstid.

– Det handlar om demokrati och rättssäkerhet, om att kunna utföra sina kärnuppdrag med service till medborgarna utan att hamna i överadministration, till exempel som följd av ”new public management”. Vi tycker att det behöver införas statstjänstemannautbildning oavsett befattning och arbetsställe, för att säkerställa utövning av det statliga uppdraget, säger Anna Wickman.

17 maj 2017
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan