Socialförsäkringsutredningen på fem minuter

Lennart Frykskog
25 jun 2015 | 11:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Problem i dag:

 • Ineffektiva åtgärder för återgång i arbete.
 • Urholkad standardtrygghet.
 • Sjukfrånvaron ökar igen.
 • Bristande skydd för studerande, egenföretagare med flera.

Mål och fasta spelregler:

Sjukfrånvaron ska vara långsiktigt stabil och låg i nivå med jämförbara länder. Bred politisk överenskommelse om ett preciserat mål eftersträvas.

Förslag:

 • 80 procent av de försäkrade ska få 80 procent av inkomsten.
 • Förstärkt ansvar för sjukfrånvaron hos hälso- och sjukvården. En miljard extra dit.
 • Likformig tillämpning. Socialstyrelsen får uppdrag om att utveckla beslutsstödet.
 • Tidigare upptäckt av stödbehov. Bedömningsstöd utvecklas.
 • Karensdagen ersätts av karensstöd.
 • Stegvis återgång i arbete. Flexibel sjukpenning med fler nivåer.
 • Bättre skydd till företagare, uppdragstagare och studenter. Stora brister i dag.
 • Nytt inkomstunderlag. Ersättningen ska i normala fall baseras på tidigare faktiska (ej förväntade) inkomster. Ramtid ett år.
 • Stegvis återgång i arbetet. Flexiblare sjukpenning med fler förmånsnivåer.

Bred enighet om vad som fungerar:

 • Arbetsfokuserad hälso- och sjukvård.
 • Ansvarstagande och engagerade arbetsgivare som samarbetar med hälso- och sjukvården.

Om den bortre parentesen:

Nya uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om insatser och avstämningar på gång. Insatser för tidig återgång ska ”skyndsamt utvecklas” så att den bortre parentesen kan ersättas till nästa år.

Konsekvenser:

Förslagen bedöms kosta två miljarder kronor i budgeten. Förslagen bedöms främst gynna kvinnor och de med lägre inkomster. Besparingar på sikt när sjuktalen minskar.

(Utredningen behandlade även arbetslöshetsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.)

Lennart Frykskog

/ Kontakta skribenten

25 jun 2015 | 11:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev