Socialdemokraterna: ”Skolpengen behöver reformeras i grunden” Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) vill se reformering av skolpengen.

Socialdemokraterna: ”Skolpengen behöver reformeras i grunden”

Skola Socialdemokraterna har enats om en reformering av skolpengen och kommunalt veto gentemot friskolor.
5 nov 2021 | 11:22
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under torsdagen, den andra kongressdagen i Göteborg, klubbade Socialdemokraterna en rad förslag som ska syfta till att öka likvärdigheten i svenska skolan.

Förutom det redan aviserade förslaget att vinstuttag från skolverksamheter ska förbjudas, har partiet beslutat att driva på för en reformering av skolpengen.

Riggad skolpeng skapar orättvisor

– Skolpengen behöver förändras i grunden, vi ser att som den är riggad i dag så skapar den orättvisor, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, i samband med en pressträff under fredagen där hon och civilminister Lena Micko presenterade kongressbesluten.

– Eftersom pengen är kopplad till enskilda elever så skapar det problem för många skolor om ett större antal elever väljer att lämna till exempel en kommunal skola för en nyetablerad friskola. De skolor som drabbas av elevtapp har ju fortfarande kvar sina fasta kostnader, lokalhyror och lärarlöner och liknande. Och det är något vi behöver ta större hänsyn, säger Katrin Stjenfeldt Jammeh.

Vi tror att de allra flesta skolor kommer att kunna anpassa sig till ett vinstförbud

Exakt hur alternativet till det nuvarande skolpengssystemet ska se ut kan hon inte svara på. Men kopplat till det här förslaget är att Socialdemokraterna har beslutat att arbeta för att ge kommuner vetorätt i förhållande till friskolor, båda vad gäller etableringar av nya skolor och expansionsplaner inom redan etablerade.

– Vi tror att det kan skapa en bättre balans i systemet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Värnar mångfald i skolsystemet

Socialdemokraterna vill också se att friskolornas kösystem slopas. Under pressträffen meddelade Katrin Stjernfeldt Jammeh och Lena Micko att ett alternativ till detta skulle kunna vara att platserna lottas ut mellan de presumtiva eleverna.

– Vi vill förstås i första hand att alla elever ska få gå på den skola som är deras förstahandsval men om det inte är möjligt vill vi hitta ett sätt som genererar större jämbördighet än vad som är fallet i dag, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

De skolor som drabbas av elevtapp har ju fortfarande kvar sina fasta kostnader

Båda politikerna var noga med att påpeka att de inte ställer sig negativa till friskolor som sådana, att Socialdemokraterna värnar om en mångfald i skolsystemet, men att vinsterna ska stanna kvar i verksamheterna. Och ett förslag har klubbats igenom på kongressen om att man hädanefter ska genomföra prövningar av nya skolor för att slå fast huruvida de primärt syftar till att göra ekonomisk vinst eller inte.

– Vi tror att de allra flesta skolor kommer att kunna anpassa sig till ett vinstförbud. Och om de det finns skolor som väljer att lägga ner sina verksamheter så kommer det att finnas andra skolor som steppar upp, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

5 nov 2021 | 11:22
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev