”Nooshi Dadgostars mål är en ministerpost” Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) håller en pressträff i riksdagens presscenter med anledning av förhandlingarna med Socialdemokraterna. Foto: Anders Wiklund / TT

”Nooshi Dadgostars mål är en ministerpost”

I sakfrågor kan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lätt komma överens i regeringsförhandlingarna. Svårigheten ligger i hur de formellt ska gå till väga. ”För Vänsterpartiet är en skriftlig överenskommelse väldigt viktig”, säger statsvetaren Marja Lemne. Historikern Kjell Östberg menar att Vänsterpartiet helst vill sitta i en regering som inkluderar Centerpartiet.
Carl von Scheele
17 nov 2021 | 09:47
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Vänstern fortsätter. På fredag ska S-ordföranden Magdalena Andersson meddela riksdagens talman hur de fortlöper. På måndag ska de vara klara. Och på onsdag förmiddag kan riksdagen rösta om henne som statsminister för första gången.

I förhandlingarna pressas inte bara Magdalena Andersson av tidsplanen för en snabb regeringsbildning, utan också av den kommande budgetomröstningen som även den sker på onsdag.

– Sakpolitisk är förhandlingarna inte särskilt komplicerade. Det kan inte vara svårt för Magdalena Andersson att gå Vänsterpartiet till mötes när det gäller sjukförsäkring eller pensioner. Det kräver ändå politisk kreativitet eftersom budgetpropositionen är lagd, säger professor Ulf Bjereld vid Göteborgs universitet, och känd socialdemokrat.

 Vänsterpartiet lär inte bara nöja sig med en överenskommelse i sakfrågor.

Ulf Bjereld professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
FOTO Adam Ihse / SCANPIX

Vägen framåt i förhandlingarna handlar om hur parterna löser Vänsterpartiets krav utanför budgeten. Alternativet är garantier till Vänsterpartiet om åtgärder när det blir budgetmässigt möjligt. Just formfrågan är knölig, betonar Bjereld.

I centrum för regeringsförhandlingarna står pensioner och sjukförsäkring. Viktiga delar är höjd garantipension och slopat karensavdrag i sjukförsäkringen.

– Vänsterpartiet lär inte bara nöja sig med en överenskommelse i sakfrågor. Om det vore så hade parterna knäckt detta redan i helgen eller på måndagen. Vänstern vill också ha någon form av garanti för varaktigt inflytande under resten av mandatperioden.

Detta krav är desto svårare för Magdalena Andersson, som vill stå så fri som möjligt från Vänsterpartiet. Hon är också rädd för en alltför formell koppling till Vänsterpartiet, vilket skulle kunna skrämma bort Centern från regeringsunderlaget, konstaterar Ulf Bjereld.

– Socialdemokraterna vill ha en informell samverkan medan Vänsterpartiet vill ha en så formell samverkan som möjligt. Det är knäckfrågan, säger han

Jag har svårt att se några jättestora förändringar. Det finns inte tid att inkopiera sådana i statsbudgeten.

Även docent Johan Hellström vid Umeå universitet tror uppgörelsen kommer att handla om framtida förbättringar. Han forskar kring regeringsbildningar och ser små möjligheter till förändringar av pensioner eller sjukförsäkring innan valet nästa höst.

– Jag har svårt att se några jättestora förändringar. Det finns inte tid att inkopiera sådana i statsbudgeten, säger han.

Magdalena Andersson inledde inte diskussionerna med Nooshi Dadgostar förrän hon fått sonderingsuppdraget av talmannen. Eftersom överläggningarna med Vänsterpartiet började så sent finns små möjligheter till annat än uppgörelser om färdriktningen och kommande reformer.

– Ja, tiden är för kort för annat. Om alla parter i regeringsunderlaget skulle bli helt nöjda hade Socialdemokraterna behövt börja tidigare. Med Centerpartiet började förhandlingarna redan i somras, medan Vänsterpartiet inte blev inbjudet.

”Höjd garantipension har redan majoritet”

Höjd garantipension kan vara en fråga där parterna kommer överens om framtida förbättringar och som Vänsterpartiet då kan lyfta fram som en politisk framgång. Om partierna väljer den frågan har de redan en majoritet i riksdagen bakom sig.

– Ja, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan ge Vänsterpartiet en del i den frågan. Inte heller Centern har något principiellt mot en sådan höjning. På högersidan är även Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för högre pensioner, säger Jonas Hellström.

”Skriftlig överenskommelse väldigt viktig”

Inte heller statsvetare Marja Lemne vid Södertörns högskola tror på en uppgörelse som i någon större utsträckning påverkar statsbudgeten för nästa år.

Statsvetarprofessor Marja Lemne. Foto: Södertörns högskola.

– Det är möjligt att man slopar karensavdraget i sjukförsäkringen, men mer troligt är en färdplan med förändringar av sjukersättningen och pensionerna längre fram.

Lemne konstaterar hur svårt det är med spådomar om framtiden.

– Man blir ständigt överraskad av vad som sker i politiken, säger hon men poängterar:

– För Vänsterpartiet är en skriftlig överenskommelse väldigt viktig.

”Har skett en ordentlig tilltuffning i Vänsterpartiet”

De senaste 40 åren har Vänsterpartiet flera gånger satt press på en Socialdemokratisk regering. Första gången någonsin hände det år 1982 när Vänsterpartiet motsatte sig en proposition om momshöjning.

Då förhandlade Socialdemokraterna för första gången öppet med Vänsterpartiet, som fick matsubventioner i utbyte mot sitt stöd, berättar professor Kjell Östberg vid Södertörns högskola.

– Det har ju skett en ordentlig tilltuffning i Vänsterpartiet, kan man säga. Om man ser långt tillbaka i tiden, på kalla kriget, 1950- och 1960-talen, var det självklart att Socialdemokraterna inte skulle ha några formella kontakter eller överläggningar med partiet.

Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns högskola.
Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX

Partiet drev inte heller några egna frågor som skulle kunna fälla regeringen eller ens fälla något viktigt regeringsförslag, konstaterar Östberg.

Åtta år efter den första konfrontationen tog Vänsterpartiet strid mot regeringen när Socialdemokraterna lade fram ett ekonomiskt krisbekämpningspaket som bland annat innehöll ett tillfälligt strejkförbud.

– Vänsterpartiet valde att rösta emot förslaget tillsammans med de borgerliga partierna. Frågan var så viktigt att regeringen med statsminister Ingvar Carlsson bestämde sig för att avgå, men kom tillbaka några veckor senare.

Nyhetsbrev

Vid den statsministeromröstningen stödde Vänsterpartiet regeringen. Partiet har röstat grönt för alla socialdemokratiska statsministrar fram till 2014. Den gången röstade vänsterns riksdagsmän gult, ledamöterna avstod från att ta ställning till kandidaten.

– Inför riksdagsvalet 2014 hade man samarbetat med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och hade förhoppningar om ministerposter. Partiet kände en besvikelse, säger Kjell Östberg.

En höjdpunkt för Vänsterpartiet blev valrörelsen 2010. Då gick Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fram som ett regeringsalternativ till den borgerliga alliansregeringen.

– Då fanns en överenskommelse om att Vänsterpartiet skulle sitta i regeringen om det hade blivit en rödgrön majoritet.

”Målet är ministerpost”

Från 1990-talet mitt har ett organiserat samarbetet skett mellan

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i budgetfrågor. Under åren 1998 till 2006 samarbetade regeringen nära även med Miljöpartiet. Båda partierna hade politiskt sakkunniga tjänstemän placerade i Finansdepartementet.

– Då var det självklart att Socialdemokraterna förhandlade med Vänsterpartiet, säger professor Östberg.

I de pågående regeringsförhandlingarna har en del bedömare tolkat Nooshi Dadgostars tuffare linje som om partiet skulle ha blivit mer radikalt.

– Så är det inte. Hela syftet med Dadgostars linje är att Vänsterpartiet ska tvinga sig in i regeringssamarbetet. Hennes mål är ministerpost i en regering där även Centerpartiet ingår, men partiet har förstått att det måste vara lite tuffare och visa vilken makt det har om målet ska uppnås.

Detta är heller ingen ny politisk strategi från Vänsterpartiet, utan en strategi som tog sin form under förra partiledaren Jonas Sjöstedt, konstaterar Östberg.

Vänsterpartiets krav

Vänsterpartiet har några krav i sjukförsäkringen och om pensionerna som inte är uppfyllda i regeringens budgetproposition.

● Slopat karensavdrag, minskat och slopat sjuklöneansvar för små företag:

1,7 miljarder kronor

● Höjd och inkomstindexerad garantipension:

4,8 miljarder kronor

● Höjt tak och ersättningsnivå i sjuk- och aktivitetsersättningen:

1 miljard kronor

 

Partiet har också några andra frågor kring sjukvården som kan vara möjliga att lyfta in i förhandlingarna:

Förbättrade arbetsvillkor i sjukvården: 4 miljarder kronor

Stärkt stöd för sjukvård i de mest glesbefolkade regionerna: 1 miljard kronor

Subvention av läkemedel för ovanliga sjukdomar: 500 miljoner kronor

Högkostnadsskydd i tandvården: 2,3 miljarder kronor

Stärkt beroendevård: 500 miljoner kronor

Satsning på psykiatri: 300 miljoner kronor

Sjukvårdens andel av höjda generella statsbidrag: 3,3 miljarder kronor

 

På 15 punkter stöder Vänsterpartiet förändringar av sjukförsäkringen i S-MP-regeringens statsbudget:

1.     Förändrad arbetsförmågeprövning från 60 års ålder för sjukpenning.

2.     Lättnader vid prövning vid dag 365 för att få förlängd sjukpenning.

3.     Lättnader i sjukpenningsregler för behovsanställda.

4.     Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning.

5.     Höjt tak i sjukpenningen.

6.     Förändra arbetsförmågebegreppet i sjuk- och aktivitetsersättningen.

7.     Ändrat omställningskrav vid 60 års ålder i sjuk- och aktivitetsersättningen.

8.     Höjd garantinivå och bostadstillägg i sjuk- och aktivitetsersättningen.

9.     Sänkt skatt på sjuk- och aktivitetsersättningen.

10.Ändring i rehabkedjan.

11.Arbetsförmedlingens arbetsförmågeutredningar ska gälla.

12.Läkarintygen ska ha större tyngd i sjukskrivningsprocessen.

13.Stärkt rätt till rättshjälp i sjukförsäkringen.

14.Ändra sjukförsäkringens mål och Försäkringskassans regleringsbrev.

15.Upprättelse för utförsäkrade.

Carl von Scheele
17 nov 2021 | 09:47

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev