SNS vill skapa särskilda jobb åt äldre långtidsarbetslösa Professor Oskar Nordström Skans var ordförande i SNS konjunkturråd 2017. Foto: Simon Markusson

SNS vill skapa särskilda jobb åt äldre långtidsarbetslösa

Ny rapport Inför jobb av typen Fas3 för äldre långtidsarbetslösa som misslyckas med att hitta arbete, sänk lägstalönerna och sänk utbildningskraven i gymnasiet, föreslår SNS konjunkturråd.
25 jan 2017 | 16:27
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Studieförbundet för näringsliv och samhälle, SNS, släppte i dag sin årliga konjunkturrådsrapport. Författarna, med professor Oskar Nordström Skans i spetsen, föreslår åtgärder för hur unga lågutbildade, äldre arbetslösa och flyktinginvandrare ska få jobb i högre utsträckning.

Sänkta krav i gymnasiets yrkesutbildningar

För att unga som har svårt att klara grundskolan och gymnasiet ska komma in på arbetsmarknaden föreslås sänkta krav för intagning och examen för yrkesutbildningar på gymnasiet. Forskarna belyser i rapporten att gymnasiereformen 2011 drastiskt minskat andelen elever som tar examen från yrkesprogrammen, samt ökat den totala andelen elever utan examen.

Arbetsmarknadsminister Ylva JOhansson deltog vid presentationen av SNS konjunkturråds rapport 2017. Foto: Simon Markusson

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog vid presentationen av SNS konjunkturråds rapport 2017. Foto: Simon Markusson

seminariet där rapporten presenterades medverkade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Hon vände sig emot sänkta intagningskrav till yrkesprogrammen. Johansson menade att arbetsgivarna kräver på att de som går ut yrkesprogrammen ska vara attraktiva att anställa.

Särskilda jobb för äldre

För att få äldre långtidsarbetslösa i nytt arbete snabbare, föreslogs särskilda jobb för äldre arbetslösa av typen Fas3/plusjobb. Jobben bör vara meningsfyllda och man får då acceptera att de tränger undan existerande jobb, menade rapportförfattarna. Ersättningen föreslogs ligga på nivån för arbetslöshetsersättning för att behålla incitamentet att ta ett ”vanligt” jobb. Främst antog den här typen av jobb gå att skapa i offentlig sektor.

Rapporten föreslog också att obligatoriska insatser införs tidigt för äldre som blir arbetslösa för att de snabbare ska hitta ett nytt arbete.

”In Sweden we have a system”

För att flyktingar och anhöriginvandrare snabbare ska få jobb föreslår författarna utbildning och praktik redan när den nyanlände väntar på asylbesked. Reglerna för sysselsättningssubventioner bör förenklas.

”Så mycket är tillfälligheter, projekt, eldsjälar.”

Ylva Johansson sade sig ha blivit förvånad för två år sedan när hon blev arbetsmarknadsminister över att vi inte har ett genomtänkt system för etablering i Sverige.

− I Sverige är man van vid att det finns system – ”in Sweden we have a system”. Men inom etablering blir man förvånad över att det inte är så. Så mycket är tillfälligheter, projekt, eldsjälar. Det är så oerhört mycket väntetid, sa Ylva Johansson.

”Jag kommer få snabbspåren att fungera.”

− Regeringen gör nu etableringsuppdraget mer som ett arbetsmarknadsprogram där vi kan ställa krav på prestation. Deltar du inte kan du bli av med din ersättning. Så har det inte fungerat tidigare.

Apropå snabbspårens problem menade Ylva Johansson att Arbetsförmedlingen inte varit redo för att hitta personer med rätt kompetens.

− Jag kommer få snabbspåren att fungera, lovade hon.

Sänk lägstalönerna

Huvudförfattaren Oskar Nordström Skans uppmanade arbetsmarknadens parter att differentiera lägstalönerna avtalsvägen. Lönerna skulle då sänkas för de som har mindre erfarenhet och arbetsuppgifterna begränsas till mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Detta, menade Nordström Skans, skulle inte sänka det generella löneläget.

− Det ligger ett stort ansvar på facket att förklara att man faktiskt kan göra det här utan att det spiller över på resten av arbetsmarknaden, sa Nordström Skans.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson betonade istället vikten av att man ska kunna kombinera arbete och utbildning. Hon pekade på danska integrationsavtal som möjliga förebilder för Sverige.

− Vi blir inte mer lågproduktiva för att vi har fler lågkvalificerade tjänster, menade Oskar Nordström Skans avslutningsvis.

25 jan 2017 | 16:27
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
  1. Av Bengt Fredriksson 4 feb 2017:

    Jag är en av dessa äldre långtidsarbetslösa (57 år i år) och jag vänder mig starkt emot detta att ersättningen blir så låg som a-kassenivån. En stor anledning till vår arbetslöshet är ju åldern, varför skulle då ett incitament att söka ett ”vanligt” jobb var ett skäl att hålla oss med så låg lön? Varför i herrans namn inte låta oss äldre få avsluta vårt arbetsliv med värdighet och en marknadsmässig lön? Uruselt och upprörande förslag!

  2. Av Maij Ek 6 feb 2017:

    Vi har rätt nyligen haft åtta års experimenterande med människor, vilket gav i stort sett ingenting mer än ett konserverande i fattigdom och – den av Alliansen uppfunna benämningen – ”utanförskap”! Konserverande linjer inom gymnasieskolan är redan förespråkat av Alliansen. De skulle ge snabbare väg, sa man, till yrkesutbildning. Men det stängde samtidigt möjligheten att gå vidare till högskola (många gånger något som måste mogna fram!). För säkerhets skull drog man även ned på vuxenutbildningen! Med andra ord: Vägar stängdes! Nu pratar SNS varmt för exakt samma konservering av människor, typ ”skomakare bliv vid din läst”!! Stängda gymnasievägar! Lågavlönade arbeten, typ Fas 3; Sistnämnda inget annat än en ”sysselsättning” som leder till extra inkomst för arbetsgivaren som tar emot den arbetslöse, medan den arbetslöse själv på grund av detta sk arbete minskar sin sjukpenning och kommande pension! Den som har låg a-kasseersättning eller saknar a-kassa tvingas belasta kommunen för försörjningsstöd trots ca 6-8 timmars dagligt arbete. Att utebli från ”sysselsättningen” betyder utebliven dagpenning. Ändå förväntas den ”anställde” hela tiden vara aktiv med att kontakta olika arbetsgivare och söka reguljärt arbete! Åtgärds-/sysselsättningsjobbet (Fas3 o dyl) är inte så sällan en ren förvaringsplats åt den arbetslöse med så enkla arbetsuppgifter att det för en utbildad, mer erfaren person upplevs rent fördummande. Eller – i de fall arbetsuppgifterna har mål och mening,- man upplever det förnedrande att sida vid sida med en reguljärt anställd i företaget, utföra samma arbetsuppgifter som denne med den skillnaden att den ene arbetar med full och avtalsenlig lön, medan den andre knappt får ut ens en fjärdedel för samma arbete! Vad som behövs är ett ”nytänk” och inte gammalt tugg som redan testats och befunnits värdelöst då det är konserverande och ger inte ens egen försörjning!

    Man kan också fråga sig om tvångsjakten på långtidsarbetslösa äldre överhuvudtaget leder någonvart – annat än till nämnda förvaring och till att hålla någon tjänsteman med arbetsuppgifter eller poäng! Har jag arbetat 40 år av mitt vuxna liv, skulle inte då samhället istället vara mer betjänt av en större prioritering av yngre, företrädesvis de riktigt unga?? Och att all kraft då lades ned på hjälp för de unga att hitta rätt; Ex psykologisk stöttning el medicinsk, komplettering av slutbetyg, bra handplockade praktikplatser, påbyggande-/vidareutbildning inom gymnasie resp högskola. Inskolningsbidrag hos (för den arbetslöse) lämplig seriös arbetsgivare, eller för tidigareläggning av anställningar. Utbildning inför och hjälp åt den som har egen företagsidé osv osv. Och dessutom allt i grundtanken som gör att männskor växer: Att allt arbete ska ge egen försörjning!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev