Ökad jämställdhet mål för utrikes födda Arbetsförmedlingen ska bli bättre på att ta fram utrikes födda kvinnors kompetens. Foto: Jessica Gow / TT

Ökad jämställdhet mål för utrikes födda

Etablering Utrikes födda män får mer stöd av Arbetsförmedlingen än kvinnor som kommer från ett annat land. Det är en av de saker som ska ändras på för att ge kvinnorna jobb eller få dem att studera.
4 apr 2017 | 14:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sysselsättningen bland dem som är födda i Sverige är betydligt högre än bland dem födda i ett annat land. Men det finns också stora skillnader inom grupperna. Bland män födda utanför Sverige är sysselsättningen 67 procent, bland kvinnorna bara 60 procent.

En förklaring kan vara att kvinnorna får mindre stöd än männen, det är till exempel mindre vanligt att de får nystartsjobb.

Nu har Arbetsförmedlingen tagit fram en handlingsplan som ska minska skillnaderna mellan könen.

– Vi behöver vi öka vår kunskap och vår medvetenhet om hur olika könsnormer hänger samman med det stöd vi ger, säger Roy Melchert, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

En viktig skillnad mellan kvinnor och män som är födda utomlands är att kvinnorna generellt sett har en lägre utbildningsnivå. I dag är det svårt att få jobb utan gymnasiekompetens.

– Det finns ett stort behov av vuxenutbildning. För att få människor, oavsett om de är födda i Sverige eller någon annanstans, studera krävs att de ser ett syfte med studierna. Man måste veta varför man gör det och vart det leder, säger Roy Melchert.

– Jag kan förstå att det är svårt att komma till ett nytt land och inte känna till vilka möjligheter som finns. Vi måste bli bättre på att visa vad som är möjligt.

Enligt Roy Melcher ska Arbetsförmedlingen nu också bli bättre på att hitta och ta fram kvinnornas ”informella” kompetens.

– Den informella kompetensen som man inte fått genom studier kräver mer arbete för oss att ta fram. Det kan exempelvis vara att man tagit hand om familj och barn, och har erfarenheter som lämpar sig väl för arbete inom vård och omsorg eller hotell och restaurang.

4 apr 2017 | 14:00
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev