Skolkommissionen vill ha rejäl satsning på kompetensutveckling Foto: Lars Schröder/TT.
Skolkommissionens ordförande Anna Ekström överlämnade i dag delbetänkandet till statsråden Gustav Fridolin (MP) och Helene Hellmark Knutsson (S).

Skolkommissionen vill ha rejäl satsning på kompetensutveckling

Lärarkompetens Skolkommissionen föreslår i dag kraftfulla insatser för lärarnas fortbildning. Kommissionen överväger också att komma med förslag om att göra det fria skolvalet obligatoriskt, för att minska skolsegregationen.
16 maj 2016 | 14:34
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Skolkommissionen lägger i dag fram ett delbetänkande om nationella mål för skolan som på sikt ska bidra till förbättrade resultat, högre kvalitet och en stärkt likvärdighet i skolan. Kommissionen tillsattes 2015 av regeringen efter att den internationella undersökningen PISA visade på försämrade resultat i den svenska skolan.

En viktig del i handlingsplanen för hur målen ska nås, är ”kraftfulla” insatser för kompetensförsörjningen i skolan. Det innebär tydliga utvecklingssteg i karriären för lärare, systematiskt stöd till nya lärare och till yrkesverksamma lärares kompetensutveckling och fortbildningnom hela yrkeslivet.

Obligatoriskt skolval

Frågan om huruvida det fria skolvalet kan kombineras med en likvärdig skola har debatterats länge, nyligen delvis även på Arbetsvärldens debattsida. ”Friskolorna och valfriheten har kommit för att stanna” menar dock Skolkommissionen, och i stället för att inskränka det fria skolvalet överväger man åtgärder i rakt motsatt riktning för att bryta skolsegregationen: elevernas skolval blir obligatoriskt.

Ett sådant obligatorium skulle i så fall kombineras med bättre information inför skolvalet, både till eleven och vårdnadshavaren, samtidigt som elevsammansättningen får en ökad betydelse när resurserna till skolan fördelas. Dessutom överväger Skolkommissionen att införa kravet på skolornas huvudmän och på rektorerna att de ska verka för att skolor och klasser får en så bred sammansättning av elever som möjligt.

Januari 2017 ska kommissionen komma med sitt slutbetänkande.

16 maj 2016 | 14:34
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev