Debatt ”Målet om utbildning för alla är omöjligt med dagens skolpolitik”

Slutreplik TCO:s uppfattning om behovet av en politisk kompromiss om vinstdrivande riskkapitalbolag i skolan är en chimär, skriver Mats Norrstad och Sten Svensson i en slutreplik i debatten om likvärdig skola.
28 apr 2016
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kärnan i vår kritik mot TCO:s inställning i frågan om privatiseringen av välfärden är att det inte räcker med att säga att huvudsaken är att det är bra kvalitet på verksamheten och goda anställningsvillkor för personalen. Vi hävdar att TCO måste beakta alla de effekter som marknadsutsättningen skapar i verksamheterna och i samhället. Om detta står det inte mycket om i svaret från Erik Arroy.

Däremot står det att TCO är bekymrade över den ökande skolsegregationen. Det är bra. Men problemet är ju att det är dagens marknadsdrivna skolpolitik som skapar den ökande segregationen. Om Erik Arroy gör en utflykt till aktiebolags- och kommunala skolor, t.ex. i Stockholmstrakten, som ligger i socioekonomiskt välmående respektive utsatta områden, känns segregationens avigsidor omedelbart och orättvisorna i kvalitet  uppenbara. De verkliga förlorarna är ett stort antal elever när vinstjagande skolor inte bryr sig om samhällsuppdraget om en skola för alla.

De verkliga förlorarna är ett stort antal elever när vinstjagande skolor inte bryr sig om samhällsuppdraget om en skola för alla.

Det fria valet av skola, systemet med de fristående skolorna, systemet med skolpeng, den fria etableringsrätten och att aktiebolag för driva grund- och gymnasieskolor, leder till segregation. Alla de ingående delarna tillsammans driver effektivt fram en skolsegregation.

Skolaktiebolagens affärsidé är att ha segregerade skolor. För att få vinst i ett skolaktiebolag måste de ha låg lärartäthet. Och ska de få bra resultat med låg lärartäthet måste de ha ett positivt segregerat elevurval. Skulle de ha samma elevsammansättning som en kommunal skola vore det omöjligt att få bra resultat med låg lärartäthet. Kombinationen goda resultat och vinst kan enbart skapas genom segregation.

TCO:s mål är att fler ska få tillgång till mer och bättre utbildning, skriver Erik Arroy. TCO vill ha ett utbildningssystem där alla får lära för livet, oavsett familjens utbildningstradition, kulturella bakgrund eller ekonomiska tillgångar.

Det är omöjligt med dagens marknadsdrivna skolpolitik.

Vi menar att alla beslut om skolan framöver ska präglas av en vilja om att återigen bygga upp en likvärdig skola. TCO:s mening om samsyn och kompromisser mellan blocken angående vinstdrivande riskkapitalbolag i skolan är en chimär, som enbart leder till en växande och tydligare uppdelning i A-, B- och C-skolor.

Mats Norrstad och Sten Svensson
F d förbundsstyrelseledamot respektive f d chefredaktör Lärarnas tidning samt medlemmar i Nätverket för en likvärdig skola

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar