Sju viktiga budgetposter

Budgetpropositionen Regeringens budgetförslag för 2017 innehåller flera viktiga förslag som på olika sätt rör arbetsmarknaden. Arbetsvärlden listar sju.
Mikael Feldbaum
21 sep 2016
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Regeringen genomför den första större utbyggnaden av permanenta utbildningsplatser på universitet och högskolor på över 10 år. Basanslaget till universitet och högskolor höjs. Basanslag till forskningen ökas också till 1,3 mdkr 2018-2020. Lärar- och förskollärarutbildningarna byggs ut med 3 600 utbildningsplatser.

Yrkeshögskola, lärlingsvux och yrkesvux byggs ut. 6 000 nya permanenta platser skapas inom yrkeshögskolan från och med 2017. Myndigheten för yrkeshögskolan ges i uppdrag att kartlägga omfattningen av undervisning i svenska med yrkesinriktning samt föreslå åtgärder för att öka examensfrekvensen för utrikesfödda. Regeringen föreslår också 2 600 fler platser inom lärlingsutbildning för vuxna, lärlingsvux. Antalet yrkesvuxplatser fördubblas.

Mer pengar till arbetslivsforskning

30 miljoner avsätts till arbetslivsforskning 2017 och summan ökar till 60 miljoner från och med 2019. Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) ska förmedla pengarna till forskning som på olika sätt ska undersöka hur vardagen på jobbet påverkar vår livssituation.

Den övre och nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster räknas upp långsammare än tidigare. Förslaget beräknas preliminärt innebära att cirka 40 000 fler personer betalar statlig inkomstskatt 2018 och att cirka 13 000 fler personer betalar den så kallade värnskatten. Den maximala förändringen i skatteuttaget för en person beräknas till cirka 100 kronor per månad. Förslaget att begränsa uppräkningen av den nedre och den övre skiktgränsen 2018 bedöms öka skatteintäkterna med 1,35 miljarder kronor.

Utökad a-kassa och full subvention av extratjänster

Den regel som alliansregeringen införde, och som innebär att den som jobbar deltid har rätt till a-kassa i 75 dagar, rivs upp. Budgeten innebär en ny tidsgräns på 60 veckor. Reformen kostar 100 miljoner kronor per år de kommande fyra år. Fackligt och politiskt förtroendevalda får nu rätt till a-kassa, en viktig principiell fråga för facken.

Antalet extratjänster, där långtidsarbetslösa får enklare arbetsuppgifter inom välfärden, har utvecklats långsammare än väntat. Regeringen vill se över nuvarande regler för att få in extratjänster på fler områden. Nyanlända ska omfattas och subventionen föreslås utökas från 75 till 100 procent.

 

Mikael Feldbaum

/ Kontakta skribenten

21 sep 2016

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar