SD vill sänka arbetsgivaravgiften för de två första anställda Sverigedemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Oscar Sjöstedt presenterar partiets vårbudget. Foto Janerik Henriksson / TT kod 10010

SD vill sänka arbetsgivaravgiften för de två första anställda

Vårbudgeten I Sverigedemokraternas vårbudget presenteras en sänkning av arbetsgivaravgiften på 10 miljarder. Jobbskatteavdraget utökas också med 10 miljarder. Och barnbidragshöjningen vid flera barn, flerbarnstillägget, utgår endast till dem som arbetar.
26 apr 2021 | 17:26
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Det är den allmänna löneavgiften, som utgör ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften, som Sverigedemokraterna vill avskaffa för de två första anställda. Syftet är framför allt att göra det billigare för småföretag att göra sina första nyanställningar men för att undvika tröskeleffekter gäller avdraget för alla företag i Sverige och försvinner alltså inte för att antalet anställda stiger.

Taket föreslås ligga på 300 000 kronor per år och anställd.

Totalt beräknas notan för staten för reformen hamna på 10 miljarder kronor årligen. Däremot kan Sverigedemokraterna inte vissa upp vad effekten på sysselsättningen väntas bli.

– Vi har bett riksdagens utredningstjänst om beräkningar på sysselsättningseffekt men det är svårt att göra den typen av beräkningar, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt.

1300 mer i plånboken för medelinkomsttagare

Sverigedemokraterna vill också ge mer i plånboken för arbetstagare och pensionärer och föreslår att det så kallade jobbskatteavdraget förstärks med en finansiering på 10 miljarder kronor, innefattandes både inkomst av tjänst och inkomst av pension.

Enligt partiets beräkningar skulle förslaget innebära 1 300–1 400 kronor mer i plånboken för en medelinkomsttagare varje år.

”Utlandsfödda kvinnor ska arbeta mer”

Flerbarnstillägget, som är ett tillägg på barnbidraget som ökar för varje extra barn i en familj, föreslås bytas ut mot ett flerbarnsavdrag. Det innebär att barnfamiljer i stället får en skattereduktion på inkomst av tjänst, a-kassa eller föräldrapenning. Partiet ser inte förslaget som någon besparing för staten utan räknar tvärtom med något förhöjda utgifter. Familjer som lever på bidrag skulle inte längre omfattas av systemet.

Varför vill ni genomföra en sådan reform?

– Det handlar om att det ska löna sig att arbeta. Det finns exempelvis grupper utlandsfödda kvinnor som i låg utsträckning kommit i arbete och med en sådan här reform kan vi stärka incitamenten att jobba, säger Oscar Sjöstedt.

26 apr 2021 | 17:26

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev