Benjamin Syrsa kritiseras för bristande opartiskhet Näringslivets medieinstitut släpper ny granskning som hotar julen. Bild: Disney

Satir Benjamin Syrsa kritiseras för bristande opartiskhet

Satir Programledaren för SVT:s populära program Kalle Ankas jul möter kritik i ny rapport för att ta ställning i en kontroversiell politisk fråga. Kanalens sändningstillstånd kan nu vara hotat. 
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Idag släppte Näringslivets Medieinstitut NMI ytterligare en uppföljning till den uppmärksammade rapporten  ”Public service: en bastion för vänsterliberaler?”. I rapportens tredje del undersöks den politiska opartiskheten i årets mest sedda tv-program: Kalles Anka och hans vänner önskar God Jul.

Resultatet visar att det finns en övervikt av åsikter typiska för GAL på den politiska GAL/TAN-skalan i programmet. Det vill säga att en Grön, alternativ, liberal politisk åskådning premieras på bekostnad av en Traditionell, auktoritär och nationalistisk samhällssyn. Rapportförfattaren Carl-Vincent Reimers kritiserar i synnerhet avsnittet om den tecknade räven Robin Hood, vars radikala syn på skatteutjämning får stå helt oemotsagd.

NMI:s mediegranskningar i Twitterflödet.

Programledaren Benjamin Syrsa förhåller sig inte neutral i konflikten mellan Prins John och Robin Hood.

”Programledaren Benjamin Syrsa förhåller sig inte neutral i konflikten mellan Prins John och Robin Hood utan tar tydlig ställning för den grönklädde stråtrövaren”, skriver Reimers i rapportens analysdel.

Att skildra politiska frågor opartiskt och sakligt utgör själva grunden för demokratisk legitimitet för public service. Inslaget från Nottingham behandlar i första hand fördelningspolitik. Men även synen på äganderätten.

”Eftersom prins John sover under större delen av inslaget förhindras han att framföra sin åsikt i frågan”, skriver rapportförfattaren vidare.

Därför menar NMI att verkligheten i Nottingham inte skildras på ett objektivt sätt vilket strider mot de regler och riktlinjer som gäller för Public service i Sverige. SVT:s programchef Johanna Gårdare tillbakavisar kritiken och hävdar att Prins John visst tillåts uttala sig.

Eftersom prins John sover under större delen av inslaget förhindras han att framföra sin åsikt i frågan.

Får Prins John en ärlig chans att komma till tals i sitt sömdruckna tillstånd? Bild: Disney

– I inslaget hörs tydligt att han framför åsikten att räven och hans fredlösa vänner citat ”smiter med allt mitt guld!” slut citat.

Reimers håller i sin tur inte med och hävdar att det är uppenbart att prins John talar i sömnen. Han ges heller aldrig möjligheten att bemöta Broder Tucks kontroversiella uttalande: ”Prisa Gud, är kommer skatteåterbäringen.”

Istället för att ställa följdfrågor eller nyansera Tucks ståndpunkt avslutar Syrsa hastigt inslaget med orden: ”Så fick Robin Hood sin Marion…slutet gott som i de flesta sagor.”

Inslaget är nu anmält till Granskningsnämnden. Resulterar anmälan i fällning anser NMI att Myndigheten för press, radio och tv bör se över public service-kanalens sändningstillstånd. En jobbig värld har utan framgång sökt programledaren Benjamin Syrsa för en kommentar.

Relaterad läsning

Hämtar fler artiklar