Så ska kompetensutvisningar stoppas Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tar emot ett delbetänkande om förbättrade regler för arbetskraftsinvandring av utredare kammarrättslagman Anita Linder vid en digital pressträff. Regeringens utredning presenterar förslag på nya regler. De handlar både om att attrahera internationell kompetens och om att motverka utnyttjande av arbetsinvandrare. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Så ska kompetensutvisningar stoppas

Arbetskraftsinvandring Arbetskraftsinvandrare ska inte längre kunna utvisas på grund av mindre byråkratiska fel, föreslår en regeringsutredning. Samtidigt läggs förslag om att det ska ställas försörjningskrav på den som vill ta med sin familj till Sverige. 
3 feb 2021

– Alla situationer där det rör sig om ringa eller mindre felaktigheter som leder till utvisning, de kommer de här förslagen att kunna förhindra, säger utredare Anita Linder.

Hon presenterade under tisdagen tillsammans med justitieminister Morgan Johansson ett antal förslag på förbättrade regler för arbetskraftsinvandring. Däribland tre förslag som ska motverka så kallade kompetensutvisningar.

Dels ska det nu bli möjligt att stapla många tillfälliga arbetsuppehållstillstånd på varandra, i stället för dagens gräns på två plus två år. Det ska också regleras i lag under vilka förutsättningar ett arbetstillstånd får förlängas.

Det tredje förslaget rör det som oftast uppmärksammas vad gäller kompetensutvisningar: Att små byråkratiska misstag kan leda till att en arbetskraftsinvandrare utvisas, trots att personen är del av arbetsmarknaden.

Gamla arbetsgivares misstag ska inte gillas

Under de senaste åren har det återkommande uppmärksammats fall där arbetskraftsinvandrare utvisats på grund av just mindre byråkratiska fel. I ett fall förlorade en ingenjör sitt arbetstillstånd eftersom han tagit ut för få semesterdagar, i ett annat utvisades en IT-specialist eftersom hans förrförra arbetsgivare hade missat att teckna vissa försäkringar. Trots att alla papper var korrekta i hans nuvarande anställning tvingades han lämna landet.

Utredningen föreslår nu att man inte ska återkalla arbetstillstånd just för sådana mindre fel. Migrationsverket ska också ta hänsyn till omständigheter runt ikring, till exempel om arbetstagaren har bytt jobb och nu har ett nytt arbetstillstånd.

– Alla situationer där det rör sig om ringa eller mindre felaktigheter som leder till utvisning, de kommer de här förslagen att kunna förhindra, säger utredare Anita Linder. Foto: Fredrik Sandberg / TT / kod 10080

– Om en tidigare arbetsgivare har misskött sig så ska det inte innebära att man i ett senare skede inte längre kan få ett uppehållstillstånd, säger Anita Linder.

Att hitta sätt att motverka de så kallade kompetensutvisningarna är en del av Januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Utredningen som redovisade sitt delbetänkande idag tillsattes av regeringen för ett år sedan.

Försörjningskrav kan införas

Utredningen lägger också ett antal förslag på andra områden som rör arbetskraftsinvandring. Bland annat föreslår man att vissa arbetsgivare ska tvingas skicka in förteckningar på arbetsvillkor för den anställde, och även anmäla om villkoren försämras under anställningens gång. Om arbetsgivaren inte gör detta ska det kunna leda till vite eller fängelse.

Det finns olika vägar att komma åt och jag utesluter inga vägar.

Ett förslag som skulle innebära stora skillnader för gruppen arbetskraftsinvandrare är en försörjningsplikt om en arbetskraftsinvandrare väljer att ta med sin familj. I dag ligger den lägsta gränsen på inkomst för arbetsuppehållstillstånd på 13 000 kronor i månaden. Med ett försörjningskrav skulle lägstanivån snarare ligga runt 30 000 kronor för en familj med två vuxna och två barn, säger Morgan Johansson.

– Det är en väldigt stor påtaglig förändring, men samtidigt i enlighet med det som gäller i de flesta andra länder vill jag faktiskt påstå.

Nyheter

Moderaterna gick tidigare under tisdagen ut med ett förslag om att en hög inkomst i stället ska vara ett krav för att en individ ska få arbetstillstånd, familj eller ej. De anser att inkomstgränsen ska ligga på 31 700 kronor i månaden. Morgan Johansson säger att kravet på försörjningsplikt kan få samma effekt, men avvisar heller inte tanken om ett inkomstkrav. Han öppnar också dörren för att ställa krav på heltidsarbete för att kunna få arbetstillstånd.

– Det finns olika vägar att komma åt och jag utesluter inga vägar – tvärtom här gäller det att få fram så skarpa åtgärder som möjligt.

Förslagen kommer nu att skickas på remiss innan lagförslag läggs fram för riksdagen. Förhoppningen är, enligt Morgan Johansson, att nya lagar ska kunna träda i kraft vid nästa årsskifte. Utredningen ”Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare” ska lämna sitt slutbetänkande i november i år.

3 feb 2021
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan