Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.
Godkänn
Dubbeldagarna lockar fler pappor till föräldraledighet Dubbeldagar får fler pappor att vara hemma med barnet, enligt en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen. Foto: Hasse Holmberg

Dubbeldagarna lockar fler pappor till föräldraledighet

Föräldraförsäkringen Dubbeldagarna i föräldraförsäkringen lyckas nå pappor som annars sällan tar ut föräldrapenning. Det visar en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.
13 Jun 2018

Dubbeldagarna innebär en möjlighet för föräldrar att vara hemma tillsammans under barnets första levnadsår i totalt 30 dagar, med föräldrapenning.

Når andra grupper

Mest benägna att använda dubbeldagar är:

- pappor med lägre inkomster

- pappor som har högre inkomst än mamman

- pappor i par där båda har lägre utbildning

- pappor i par där båda är utrikes födda

ISF konstaterar att det vanligtvis är just dessa grupper som i lägre utsträckning använder föräldrapenningen.

Källa: ISF

+ Expandera

Möjligheten infördes 1 januari 2012, och satsningen tycks ha minskat andelen pappor som inte tar ut föräldrapenning alls.

Även om det är en pågående trend att andelen pappor som tar ut föräldrapenning ökar ser Inspektionen för socialförsäkringen ett skutt i utvecklingen efter att dubbeldagarna infördes.

Susanne Fahlén, ISF.

– En förklaring kan vara just att pappor som tidigare inte tog ut någon föräldrapenning börjat ta ut dubbeldagar. Vi kan däremot inte se att de här papporna som resultat av dubbeldagarna därefter ökar sitt uttag av föräldrapenning, säger Susanne Fahlén, rapportförfattare, till Arbetsvärlden.

De grupper av pappor som är mest benägna att ta ut dubbeldagar är pappor med lägre inkomster, pappor i par med lägre utbildning, pappor som står för större delen av hushållsinkomsten och pappor i par där ena eller båda föräldrarna är utrikesfödda.

Det är samma grupper som ofta inte tar ut någon föräldrapenning över huvud taget.

– Satsningen når alltså pappor som av olika anledningar inte är lika benägna att ta ut föräldrapenning generellt, säger Susanne Fahlén.

Satsningen når alltså pappor som av olika anledningar inte är lika benägna att ta ut föräldrapenning

Granskningen visar också att pappor generellt har börjat ta ut föräldrapenning ungefär än månad tidigare efter att dubbeldagarna införts.

Är satsningen lyckad?

– Satsningen motiverades främst med att man ville stärka föräldrarnas möjlighet att gemensamt etablera rutiner och dela på ansvaret för barnets vård under barnets första tid i livet, och ur det perspektivet kan man nog säga att den är lyckad, säger Susanne Fahlén.

Detta eftersom de pappor som tar ut dubbeldagar tenderar att påbörja sitt uttag av föräldrapenning tidigare under barnets första levnadsår.

– Men om detta leder till ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen efter barnets första år, kan vi inte svara på i dagsläget, säger Susanne Fahlén.

Det var Alliansregeringen som införde dubbeldagarna, och Kristdemokraterna driver i dag frågan att begränsningen för dubbeldagarna till max 30 dagar tas bort. Kristdemokraterna vill i stället att föräldrarna själva ska få välja hur många dubbeldagar de ska använda.

13 Jun 2018
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

News
De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Copyright © Arbetsvärlden 2017 | Linnégatan 14
114 94 Stockholm
Telefon 08-782 93 12 | red@arbetsvarlden.se
Ansvarig utgivare: Mikael Feldbaum
Arbetsvärlden ges ut av Tjänstemännens
Centralorganisation, TCO.