Rekordmånga vill bli sjuksköterska Ansökningarna till sjuksköterskeutbildningen skjuter i höjden efter covid. På bilden Covid IVA avdelning på Östra Sjukhuset / SU. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Rekordmånga vill bli sjuksköterska

Bristyrken Trots att söktrycket till sjuksköterskeprogrammet har skjutit i höjden under det senaste året, blir utbildningsplatserna inte många fler.
Johanna Palmström
29 jan 2021 | 11:36
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Drygt 2500 fler behöriga sökte sjuksköterskeprogrammet inför vårterminen 2021 jämfört med till vårterminen i fjol. Det är en uppgång med hela 29 procent. Trendbrottet som först märktes inför höstterminen 2020 har alltså hållit i sig.

– Det är jättepositivt att ansökningarna ökar, säger Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet.

Det nyväckta intresset för yrket tror hon beror på den mediala uppmärksamhet sjuksköterskor fått under pandemin, trots att det också inneburit ett ökat fokus på de pressade villkoren inom vård och omsorg. Ytterligare en förklaring hon ser är konjunkturläget.

Ann Johansson, Vårdförbundet. Foto: Dan Lepp/Vårdförbundet.

Synd att inte fler kan börja.

– Vården är en säker arbetsmarknad. Att det är personer i den här sektorn som haft jobb under pandemin tror jag kan vara en aha-upplevelse för många, fortsätter Ann Johansson.

I landets samtliga regioner råder det enligt Socialstyrelsen brist på specialistutbildade sjuksköterskor och i alla regioner förutom Region Jönköping råder det brist på grundutbildade sjuksköterskor. Likaså i 96 av 170 kommuner. Uppskattningsvis saknas i nuläget 800–1 000 sjuksköterskor.

50 fler studenter 2021

Den stora efterfrågan på sjuksköterskor och det ökande söktrycket har däremot inte lett till märkbart fler studieplatser. Vårterminen 2021 antogs 50 studenter fler jämfört med vårterminen 2020.

– Om intresset ökar och studenterna har rätt behörighet så är det synd att inte fler kan börja, säger Ann Johansson.

Så många är sjuksköterskorna

Inom hälso- och sjukvården finns omkring 110 000 legitimerade sjuksköterskor. Av dem är 12 procent män och 88 procent kvinnor.

2019 utfärdades 4443 sjuksköterskeexamina,

16 602 behöriga personer sökte in till sjuksköterskeprogrammen inför höstterminen 2020. Det var 3769 personer fler än ett år tidigare och motsvarar en uppgång med 29 procent jämfört med höstterminen 2019.

11 327 behöriga personer sökte in till sjuksköterskeprogrammen inför vårterminen 2021. Det var 2573 personer fler än ett år tidigare och motsvarar en uppgång med 29 procent jämfört med vårterminen 2020.

Höstterminen 2020 antogs 4 759 personer till sjuksköterskeprogrammen och till vårterminen 2021 antogs 4 453 personer.

Källor: Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet.

+ Expandera

Ur Vårdförbundets perspektiv är enbart fler sjuksköterskestudenter inte tillräckligt för att råda på sjuksköterskebristen. För det krävs också rimliga arbetsvillkor samt bättre karriärmöjligheter, bättre löneutveckling samt ett introduktionsår.

– Jag är helt övertygad om att sjuksköterskor behöver fasas in i yrket på ett bra sätt. Vi vill se ett introduktionsår då man kanske provar på fler verksamheter och får handledning. Då kan du bli en tryggare yrkesperson som klarar mer, säger Ann Johansson.

Verksamhetsförlagd utbildning en flaskhals

På sjuksköterskeprogrammen har största delen av undervisningen bedrivits på distans det senaste året. Simuleringar och övningar som vanligtvis är en de del av utbildningen har i många fall ställts in. Också den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n har påverkats. Nadja Ståhl, ordförande för Vårdförbundet Student som läser sista terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet, har tagit emot många samtal från studenter som inte vet hur det ska bli med deras VFU. Många, särskilt studenter som är i början av sin utbildning utan tidigare vana från vården, har också oroat sig för att bli smittade av covid-19 under VFU:n.

Nadja Ståhl, Vårdförbundet Student. Foto: Ulf Huett, Vårdförbundet.

Det har varit lite struligt och studenter som läser sista terminen har varit oroliga.

– Det har varit lite struligt och studenter som läser sista terminen har varit oroliga för att inte kunna få sin examen. Men man har löst det, säger Nadja Ståhl.

Nyhetsbrev

Problemen med den verksamhetsförlagda utbildningen är dock inte något som uppstått i och med pandemin. Att VFU:n är en flaskhals konstateras bland annat av det Nationella Vårdkompetensrådet och bekräftas av de lärosäten Arbetsvärlden varit i kontakt med.

Svårt få handledare

Inför höstterminen 2020 tillförde regeringen medel för att öka antalet studieplatser inom bristyrken. Men avsaknaden av VFU-platser gör det svårt att utöka platserna på sjuksköterskeprogrammen, Nadja Ståhl välkomnar fler utbildningsplatser så länge kvaliteten i utbildningen upprätthålls, men oroar sig för VFU:n.

Hur kommer det se ut om några år när bemanningssköterskorna ökar, vem ska ta hand om studenterna då?

– Det ligger hos arbetsgivaren att det finns sjuksköterskor som kan vara handledare åt studenterna. Vi har inte nog med VFU-platser idag. Vad händer då om man utökar platserna, säger Nadja Ståhl.

– Hur kommer det se ut om några år när bemanningssjuksköterskorna ökar, vem ska ta hand om studenterna då?

Johanna Palmström
29 jan 2021 | 11:36

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev