Regeringen vidare med hårdare straff för tjänstefel Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har nu överlämnat direktiv om ett utökat tjänstemannanaansvar för utredning. Foto: Claudio Bresciani / TT

Regeringen vidare med hårdare straff för tjänstefel

Tjänstemannansvar Regeringen tar ett nästa steg mot att fler offentligt anställda ska kunna straffas om de gör fel i jobbet. Det fanns med i Tidöavtalet, och nu är direktiven klara.
5 feb 2024 | 15:17
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
4

En utredare ska se över korruption och det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel för offentligt anställda. Enligt regeringens direktiv som presenterades i dag, måndagen den 5 februari, hänger ämnena ihop eftersom även tjänstefel ”kan sägas ha viss korruptionsanknytning”.

– Korruption i alla dess former utgör ett allvarligt hot mot vår liberala demokrati. Det är något som den här regeringen arbetar för att motverka på bred front, och nu tar vi nästa steg. Med effektivare straffrättsliga verktyg mot korruption och ett utökat straffansvar för tjänstefel kan vi stärka förtroendet för offentlig verksamhet, förbättra rättssäkerheten och stärka tjänstemännens ställning mot otillbörliga påtryckningar, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

Är ett löfte från Tidö-partierna

Att allt fler offentlig anställda tjänstemän ska kunna straffas hårdare har varit ett löfte från samarbetspartierna, och var med som en punkt i Tidöavtalet.

I dag regleras tjänstefel i två olika lagstiftningar, lagen om offentligt anställda och brottsbalken. Om det är grovt kan det alltså redan nu leda till fängelse, men det finns få fällande domar för grova tjänstefel.

Vanligare är att tjänstefel hamnar i myndigheternas personalansvarsnämnder, där straffen blir sådant som lönevadrag eller att man blir avskedad.

Utredaren ska analysera om vad som anses ”ringa” fel i dag är tydligt nog definierat.

Och om straffet för tjänstefel bör utvidgas till att gälla andra fel än ren myndighetsutövning, det vill säga när det offentliga fattar ett tvingande beslut för en medborgare.

”Riskerar skapa osäkerhetskultur”

Det har bara gått två år sedan en annan utredning såg över tjänstemannaansvaret. Den utredningen kom fram till att det fungerar bra som det är i dag, och att utvidgat straffansvar inte väger upp riskerna för att göra det.

Utredarna då skrev bland annat:

”Ett alltför strängt och onyanserat straffansvar riskerar enligt vår bedömning att skapa en osäkerhetskultur med tjänstemän som är rädda för att fatta beslut.”

5 feb 2024 | 15:17
Om skribenten
Reporter på Arbetsvärlden

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev