Regeringen uppmanar arbetsgivare att anställa ukrainska flyktingar Migrationsminister Anders Ygeman (S), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar håller en pressbriefing om Ukraina och arbetsmarknaden. Foto: Paul Wennerholm / TT / kod 12110

Regeringen uppmanar arbetsgivare att anställa ukrainska flyktingar

Arbetsmarknad Svensk arbetsmarknad är unikt väl rustad för att ta emot arbetssökande från Ukraina. Det budskapet framförde regeringen tillsammans med Arbetsförmedlingens generaldirektör på en presskonferens under måndagen.
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
3
+1
0

– Alla som kan arbeta, de ska arbeta. Det gäller även de som kommer till Sverige från Ukraina.

Detta slog migrationsminister Anders Ygeman fast under måndagsförmiddagen, då han tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar höll pressträff om de effekter som mottagandet av de ukrainska flyktingarna kommer att få för den svenska arbetsmarknaden.

Än så länge tittar vi på de resurser som vi har, och vi känner oss väldigt väl förberedda

Situationen är i högsta grad oviss, påpekade de tre gång på gång – ingen vet hur många ukrainare som på sikt kommer till Sverige eller hur länge kriget kommer att pågå. Däremot gav de uttryck för viss optimism vad gäller flyktingarnas möjlighet att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

– Även om vi skulle få ett stort mottagande så har vi ett väldigt bra läge på arbetsmarknaden. Vi har gott om lediga platser, arbetsgivare har behov av att anställa och det möjliggör ett snabbt inträde för de ukrainare som vill och kan arbeta, säger Eva Nordmark.

Många intresserade av ukrainsk arbetskraft

Eva Nordmark påtalade att arbetslösheten i Sverige i dag är lägre än innan landet gick in i pandemin, samtidigt som flera av de branscher som drabbades hård under denna – exempelvis handeln och restaurangbranschen – är i stort behov av personal, något som även gäller vård- och omsorgssektorn. Ovanpå detta kommer det att finnas ett stort behov av säsongsarbetare.

– Redan nu har vi sett att flera arbetsgivare hört av sig till Arbetsförmedlingen och varit intresserade av ukrainsk arbetskraft. Och är man som arbetsgivare i behov av arbetskraft så bör man höra av sig till myndigheten och meddela sitt behov av anställda och praktikanter, säger Eva Nordmark.

Alla som kan arbeta, de ska arbeta. Det gäller även de som kommer till Sverige från Ukraina

De ukrainare som kommer till Sverige omfattas av EU:s massflyktdirektiv, vilket ger de som söker asyl rätt att börja arbeta redan sex dagar efter det att ansökan registrerats – i vanliga fall tar det betydligt längre tid innan en asylsökande beviljas arbetstillstånd. Däremot ges de ukrainska flyktingarna ingen rätt till SFI, men Anders Ygeman säger att detta inte kommer att innebära något större problem för de ukrainare som söker arbete i Sverige.

– De flesta ukrainare som kommer hit har goda engelskkunskaper och har man det så har man goda möjligheter att klara sig på arbetsmarknaden, säger han.

Kommer att innebära en kraftansträngning

På Arbetsförmedlingen kommer man snart att inleda en kompetenskartläggning av de ukrainare som skriver in sig – men än så länge är de inte särskilt många. Och Maria Mindhammar säger att man på myndigheten kommer att anpassa platsbanken för den ska vara lättfattlig för de ukrainska flyktingarna, liksom inleda samtal med de privata utförare som ska stå för matchningsinsatserna.

– Än så länge tittar vi på de resurser som vi har, och vi känner oss väldigt väl förberedda. Men vi ska inte sticka under stol med att det kommer att bli en kraftansträngning för oss liksom för andra myndigheter, säger Maria Mindhammar och fortsätter:

– Vi räknar med att många snart kommer att vända sig till oss, men just nu har de flesta fullt upp med att hitta en plats att bo, komma i kontakt med släktingar hemma i Ukraina, hitta en skolplats åt barnen. Vi följer utvecklingen väldigt nära och har stor erfarenhet och vår bild av den ukrainska befolkningen är att den är relativt välutbildad, de flesta har en avslutad gymnasieutbildning, och det kommer att göra det lättare för dem att hitta arbeta.

Maria Mindhammar tillägger att det exempelvis kan komma att bli akuellt med jobbmässor för att para ihop arbetsgivare med jobbsökande från Ukraina.

Vi räknar med att många snart kommer att vända sig till oss, men just nu har de flesta fullt upp med att hitta en plats att bo

De två ministrarna och Maria Mindhammar betonade att insatserna i första hand syftar till integration för de ukrainska flyktingarna, inte långsiktig etablering – deras uppehållstillstånd löper ut den 3 mars nästa år. Om uppehållstillstånden sedermera kan komma att förlängas är beroende av utvecklingen i Ukraina.

På en fråga från Dagens Industri om flyktingmottagandet rent ekonomiskt kommer att innebära en vinst eller förlust för Sverige svarade Anders Ygeman att detta är avhängigt hur länge flyktingarna blir kvar i Sverige. Väljer de att lämna landet efter ett år, säger han, då kommer det att betyda en ekonomisk förlust; stannar de kvar längre kommer att situationen vara en annan eftersom den här typen av investeringar i integration betalar av sig på längre sikt.

– Från ett humanitärt perspektiv hoppas vi att de kan snart kan återvända hem igen.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar