”I Australien skruvar politikerna på ersättningsmodellerna efter varje val” Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, oroas av den snabba reformtakten. Foto: Stina Stjernkvist, TT.

”I Australien skruvar politikerna på ersättningsmodellerna efter varje val”

AF:s omgörning Arbetsförmedlingens avgående gd Mikael Sjöberg menar att ersättningsmodellerna till matchningsbolagen blir en politisk fråga. Inför den rapport han ska lämna till regeringen på fredag, är hans största farhåga att den planerade omgörningen går för fort.
– Tidsfaktorn är en risk i det här projektet, säger han.
22 okt 2019 | 11:24
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Mikael Sjöberg är förtegen om innehållet i den rapport om Arbetsförmedlingens, AF:s, reformering som han om en dryg vecka ska lämna till regeringen.

Underlaget ska ge svar på en mängd frågor kring hur stöd och matchning av arbetslösa ska gå till när fristående aktörer helt ska ta över den rollen från AF. Det handlar om allt från ersättningsmodeller, ratinglistor och enskildas personliga integritet.

Men inom några områden ser han redan nu risker.

Att tid är en riskfaktor i det här projektet tror jag att de är medvetna om.

– En farhåga som vi sagt från dag ett är att det går väldigt fort. Jag är i grunden en person som gillar snabba processer. Men man ska ju veta att när man driver en organisation kan det få gå snabbt framåt, men sedan kan man få stanna upp och titta efter hur det blev, säger han.

– Att tid är en riskfaktor i det här projektet tror jag att de (politikerna, reds anm) är medvetna om. I övrigt tar vi upp en del i den rapport som vi lämnar.

Kan du säga något om vilka områden ni tar upp?

– Nej, vi är inte klara än.

Källor: Reformen kan rivas upp

AF ska få en annan ansvarsroll; uppdraget att stödja och matcha behövande arbetssökande ska helt och hållet lämnas över till fristående aktörer, främst privata bolag.

Parallellt skissar Arbetsförmedlingen på en ny myndighet som man internt kallar ”arbetsmarknadsmyndigheten.”

– Vi ska förbereda ett införande på systemnivå. Men för oss måste ju vi byta myndighetsskepnad från i dag till imorgon.

Samtidigt stormar det för fullt kring kontorsnedläggningarna i landet, varav de flesta återstår. Enligt Expressens källor kan den växande oron och kritiken inom Centerpartiet leda till att reformen rivs upp. Men det är något som Mikael Sjöberg inte vill kommentera.

Neddragningen är, enligt Sjöberg, en följd av att AF:s förvaltningsbudget minskar med en dryg miljard under åren 2018–2020. Runt 130 kontor ska stängas.

Det kan ju uppstå situationer där vi konstaterar att här har vi tänkt fel

Enligt Mikael Sjöberg för AF en dialog med kommunerna och det finns en viss flexibilitet hos myndigheten, men den är väldigt liten, uppger han.

– Det kan ju uppstå situationer där vi konstaterar att här har vi tänkt fel eller där förutsättningarna har ändrats, då kan vi ompröva vårt beslut.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.
Foto: Janerik Henriksson / TT

Angered i Göteborg är ett av stadens socialt utsatta områden, med stor arbetslöshet.

Varför lägger AF-kontor på orter som Angered ned? Och varför läggs Stockholm etablering och Göteborg etablering ned, kontor som riktar sig till nyanlända?

– Jag kan inte det exakta läget ifråga om de där kontoren, men vi jobbar utifrån en modell.

– Vi har gjort bedömningar utifrån hur sökandesammansättningen ser ut, hur många sökande vi har och hur restiden ser ut och vi tittar också på resmönstren.

– Vi fick en väldigt dramatiskt statsbudget som vi måste hantera.

– Vi fick en väldigt dramatiskt statsbudget som vi måste hantera. Och det är viktigt att säga att vi minskar vårt anslag kraftigt och får inga nya anslag nästa år.

Myndigheten hade 2018 tänkt att klara en kommande besparing från S och MP-regeringen på 500 miljoner kronor via naturliga avgångar och återhållsam rekrytering, när M-/KD-budgeten ramlade ned i AF:s knä och sparkravet steg med över 400 miljoner. Det ledde till att AF varslade 4 500 anställda.

Hade inga planer på storvarsel

– Vi hade inga egna planer på en sådan stor neddragning inom Arbetsförmedlingen, uppger Mikael Sjöberg.

Inte ens med tanke på er stora satsning på digitalisering?

– Jo, på sikt. Men vi hade inget pågående arbete som skulle ta om hand den frågan.

Den 1 oktober besökte han arbetsmarknadsutskottet, efter att regeringen presenterat höstbudgeten i september. Inför utskottet redovisade Mikael Sjöberg en ny intern analys över utfallet och anslagsutvecklingen utifrån budgetpropositionen.

Underlaget visar att AF inte bara mister en dryg miljard av sitt förvaltningsanslag till 2020, utan även de arbetsmarknadspolitiska programmen mister över 4,5 miljarder 2020, i jämförelse med 2018. Nivåminskningen blir också kvar 2021 och 2022.

Vilken den samlade effekten ­– exempelvis ifråga om stöd och matchning – blir, ska AF redovisa på fredag när en utgiftsprognos lämnas till regeringen.

Före dess vill Mikael Sjöberg inte svara på frågan om vad regeringens budgetproposition får för konsekvenser.

Samtidigt finns det som Arbetsvärlden rapporterat ännu frågetecken kring reformen som AF inte kommer kunna svara på i sin rapport den 1 november. 

Bland annat handlar det om vilka villkor som ska gälla insatsen ”stöd och matchning” – och hur den statistiska bedömningen av arbetslösa ska göras.

Riksrevisionen börjar granska matchning

”Stöd och matchning” omfattade 2018 omkring 72 000 deltagare. Satsningen har funnits i fem år men först nyligen inledde Riksrevisionen en granskning, med hänvisning till att brister funnits i liknande valfrihetsarrangemang inom arbetsmarknadspolitiken. Och eftersom detta, enligt Riksrevisionens projektledare Jonas Thelander, inte är utvärderat ”i alla delar”.

– Här tror jag att nyckelorden är ”utvärderat i alla delar”, och det tror jag att ingen har gjort. Men vi tycker att det är en ganska bra fungerande tjänst, kommenterar Mikael Sjöberg.

Enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) ska arbetsmarknadspolitiken bli ”träffsäker”: individerna ska få hjälp att hitta passande jobb och näringslivet få rätt kompetens.

Australien ändrar ersättningsmodeller efter varje val

Samtidigt har forskare och fack i Australien, där man har ett liknande system, sett att jobbsökande tvingas ta första bästa jobb för att bolagen ska kunna räkna hem sina intäkter.

I Australien sade ju våra kollegor, tjänstemännen, att det blir ändring vid varje val.

Kan du se problem eller svårigheter här hemma?

– Jag har ju själv varit både i Australien och i England, vad säger systemen där till oss? Det är att man (politikerna, reds anm) ändrar i de här ersättningsmodellerna och är inne och justerar. I Australien sade ju våra kollegor, tjänstemännen, att det blir ändring vid varje val. Olika politiker, olika partier, har lite olika inställning och så skruvar man lite på ersättningsmodellerna, på upphandlingsdelarna, beroende på vad man politiskt vill uppnå.

– Så jag skulle vilja säga att det här är en politisk fråga. Politiken kan åstadkomma mer eller mindre träffsäker matchning via de beslut de tar, säger Mikael Sjöberg.

Den kan alltså bli en het diskussionsfråga för januaripartierna, efter att AF levererat sin rapport den 1 november.

Vi började på en väldigt, väldigt låg nivå 2014 och har i dag nästan sprungit ifatt 20 år av eftersatt utveckling

Mikael Sjöberg har sedan han kom till Arbetsförmedlingen ivrigt förespråkat användning av smarta digitala tjänsteverktyg. Men hur långt har AF kommit i sin digitaliseringssatsning?

– Det finns inga mått på det. Men vi började på en väldigt, väldigt låg nivå 2014 och har i dag nästan sprungit ifatt 20 år av eftersatt utveckling.

Samtidigt verkar AF:s satsning på Jobtech – ett ”digitalt ekosystem” för både arbetssökande och externa aktörer, oklar i konturerna trots att den är sjösatt.

Skruvar om grundtanken med Jobtech

– Själva grundtanken som vi haft – nu skruvar vi om den för att det är nya förutsättningar – det var faktiskt att de digitala verktygen i framtiden kommer att vara så otroligt effektiva. Så då tänkte vi att en statlig myndighet bör driva ett ekosystem för matchning som privata företag kopplar in sig på. Vi ser till att vi använder all vår data som inte är sekretessbelagd och försöker skapa så goda förutsättningar som möjligt.

Vi vet inte riktigt än hur vi ska använda det hela men enligt januariavtalet ska vi ju sköta ett digitalt ekosystem

Hur ska rekryteringsbolagen använda Jobtech?

– De kan ta på sig uppdrag, och rekrytera eller matcha. Vi tror ju att det kommer att finnas såväl en del stora drakar på området som små startup-bolag, som exempelvis ett matchningsbolag bara för arkitekter. Då skulle vi drifta det här, det är Jobtech-tanken. Samtidigt såg vi ju att det kommer att finnas massor av företag som kommer att ta marknadsandelar från AF. Det sade vi är helt ok, bara matchningen i Sverige förbättras, säger Mikael Sjöberg.

– Nu får vi ju använda det här. Vi vet inte riktigt än hur vi ska använda det hela men enligt januariavtalet ska vi ju sköta ett digitalt ekosystem.

Antingen kan det bli ett verksamhetssystem som fristående aktörer kopplar upp sig på för att utbyta information med AF. Eller, beskriver Mikael Sjöberg, kan AF via den digitala infrastrukturen tillhandahålla smarta digitala verktyg som minskar matchningsbolagens egna it-kostnader.

Står till förfogande

Oavsett vad det blir i slutänden, är Mikael Sjöberg själv på väg bort från AF eftersom hans förordnande tar slut i vår.

– Än så länge jobbar jag för fullt, sedan kommer jag att stå till arbetsmarknadens förfogande, säger han och ler.

22 okt 2019 | 11:24

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobias 3 dec 2019:

    Så här uttrycks det i artikeln: I Australien sade ju våra kollegor, tjänstemännen, att det blir ändring vid varje val.

    Det är ju precis så här det är i Sverige också! Ser ni inte träden för skogen?

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev