”Rätt analys men krångliga lösningar”

Kompetensutveckling Arbetsmarknadens parter delar regeringens framtidsgrupps verklighetsbeskrivning när det gäller de ökade behoven av kompetensutveckling. Men förslaget om en allmän kompetensförsäkring för att möta de stora förändringarna i arbetslivet är man skeptisk till.
3 dec 2015

– Vi föreslår ett förebyggande system som inte ska krocka med omställningssystemet och som är begränsat till dem som är i arbete.

Annelie Nordström

Kommunals Annelie Nordström, ordförande i analysgruppen. Foto: Kari Kohvakka.

Det säger Kommunals ordförande Annelie Nordström som är en av två ordförande i analysgruppen Arbeten i framtiden till Arbetsvärlden. För två veckor sedan avslöjade gruppen att man kommer föreslå regeringen att utreda ett nytt kompetensförsäkringssystem för alla i arbetslivet. Som gruppen då skrev på DN Debatt ska försäkringen även kunna omfatta visstidsanställda och egenföretagare, grupper som man tror kommer växa i framtidens arbetsliv. Alla över 30 år föreslås få rätt till studievägledning.

Vill dela ansvaret på tre parter

Ny teknik, globalisering och demografin driver på förändringar i arbetslivet. Det gör att livslångt lärande blir nödvändigt.

– Det råder föreställningar om att möjligheterna för yrkesverksamma att utbilda sig har ökat, säger Annelie Nordström. Men i stället minskar andelen korta kurser, valideringen har fortfarande liten omfattning och distansutbildningen har inte ökat.

När gruppen har tittat på andra länder som har skapat kompetensutvecklingssystem är slutsatsen att det vi saknar i Sverige är generösa system för att kunna försörja sig under tiden som man utbildar sig.

– Försäkringen vi tänker oss är sannolikt ett system där både arbetsgivare, enskilda och staten bidrar. Vi ska bygga ett system som ska hålla under längre tid och det blir nästan någon slags myndighetsutövning.

Almega: bättre med skattereduktioner

Rätt analys men delvis fel lösningar. Det är reaktionerna från arbetsmarknadens parter på analysgruppens förslag om en allmän kompetensförsäkring.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

– Vi har problem med för lite kompetensutveckling i arbetslivet, instämmer Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, i gruppens analys. Problemet accelererar när omställningstakten blir snabbare i näringslivet.

Men att skapa ett nytt parallellt system är att gå för långt, tycker han.

– Vi vänder oss mot att etablera en ny trepartsinstitution som samlar in pengar och pekar ut inriktningen. För i värsta fall pekar man åt fel håll. Verkligheten är så diversifierad i dag.

Ulf Lindberg säger att kompetensutveckling är ett klassiskt arbetsgivaransvar. Almegas förklaring till varför arbetsgivarna inte lever upp till det är att det är dyrt med kompetensutveckling.

– I andra länder har man skattereduktion för utbildningskostnader. Det gör att arbetsgivare blir mer benägna att satsa på kompetensutveckling. Sedan tycker jag också att man kan fundera över om man även kan införa skattereduktion för individerna om de vill bekosta utbildningar.

Onödigt krångligt, tycker TCO

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, understryker att det inte finns ett detaljerat förslag ännu att ta ställning till.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

– I grunden har gruppen gjort en väldigt bra analys som vi delar: det behövs mer utbildning. Men lösningarna är onödigt krångliga, säger han och fortsätter.

– För att den här modellen ska fungera måste det finnas väldigt mycket pengar i systemet. Säg att man bygger upp kompetensförsäkringen finansierad med bland annat arbetsgivaravgifter – det riskerar att hota det som parterna gör i dag med omställningen.

TCO tycker att det är bättre att bygga på det befintliga systemet som redan finns.

– Vi tror inte att man måste bygga nya system. Det är bättre bygga vidare på omställningsavtalen, studiemedelssystemet och utbudet av utbildningar.

Men hur ska de som inte omfattas i dag, och som analysgruppen föreslår ska omfattas, komma med?

– Det var ju en del av tanken med att förnya omställningsavtalen, att omfatta en del av de som nu står utanför.

”Kan betyda rigid styrning”

Ola Bergström, professor vid Göteborgs universitet som länge har forskat i omställning i arbetslivet, säger att stabiliteten visserligen kan bli större om staten är engagerad.

– Men det är inte säkert att det är den stabiliteten du vill ha, den brukar också betyda mer rigid styrning, och behoven av kompetensutveckling kan se olika ut i olika branscher.

Att ge individen större möjligheter att stärka sin kompetens tycker han är ett steg i rätt riktning.

– Men om utvecklingen verkligen innebär så stor omställning i arbetslivet kommer inte utrymmet per person att räcka till speciellt mycket, säger han.

”Nu pratar alla om digitaliseringen, och då ska man hålla sig stilla i båten ett tag.”

Ola Bergström varnar för att ta digitaliseringen som intäkt för att göra stora systemförändringar som kan påverka ett fungerande omställningssystem på den svenska arbetsmarknaden.

– Nu pratar alla om digitaliseringen, och då ska man hålla sig stilla i båten ett tag. Förändringarna brukar ske långsamt, under lång tid och på sikt.

Han hänvisar också till de avdragsmöjligheter som finns efter att förra regeringen ändrade i lagstiftningen om kollektivavtalsstiftelser – nu finns möjligheter till avdrag för mer generella utbildningar och för personer som riskerar uppsägning inom fem år.

3 dec 2015
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan