Planen: Så ska TCO hantera Lärarförbundets utträde TCO:s ordförande Therese Svanström. Foto: Eva Edsjö.

Planen: Så ska TCO hantera Lärarförbundets utträde

Att Lärarförbundet gått ur TCO innebär både ett tapp i medlemmar och i budget. Nu har styrelsen fattat ett nytt måldokument ”TCO 2030” där organisationen i framtiden målas ut som ”den helt dominerande organisationen inom arbetsmarknad och samhällsliv”.  
13 dec 2021 | 08:52
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Alla organisationer behöver med jämna mellanrum fundera över varför den finns till och vad målsättningen med dess arbete är, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Detta har blivit ännu mer aktuellt i och med att Lärarförbundet nu lämnar TCO, vilket innebär att organisationen blir mindre i både medlemsantal och i budget. Therese Svanström säger att det visserligen kommer innebära förändringar, men att det inte kommer att betyda att TCO blir en liten organisation.

– Det blir en skillnad, men jag tror inte man ska överdriva hur stor den skillnaden blir. Sen kommer vi att behöva prioritera bättre när det gäller resurser, använda dem maximalt och på bästa sätt.

”Helt dominerande” på arbetsmarknaden

Dokumentet ”TCO 2030” sätter också ut vilka mål organisationen har framöver. Bland annat står det att TCO om åtta år ska vara ”den helt dominerande organisationen inom arbetsmarknad och samhällsliv”.

Vår ”usp” är att vi är partipolitiskt obundna.

Hur går det ihop när TCO till exempel varken förhandlar löner eller har Svenskt Näringslivs resurser för påverkansarbete?

– Det styrelsen menar är att det gäller TCO som påverkansorganisation, vilket är det uppdrag som TCO har. Vi ska vara den mest synliga och vassaste organisationen på svensk arbetsmarknad utifrån de målsättningar som TCO har.

Fram till 2030 ska TCO fokusera på bland annat klimatomställning av arbetsmarknaden och att arbeta med politiska förutsättningar för en god lönebildning. Det betonas att TCO ska samla en bred samling av yrkesgrupper, utan att fokusera på utbildningsbakgrund.

– Vår ”usp” är att vi är partipolitiskt obundna, vi kan agera i en politisk kontext som kräver att man måste kunna prata med många olika politiska aktörer för att göra skillnad.

Finansförbundet: arbeta med förutsättningar för förhandling

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius tycker att det är viktigt att styrelsen för fram att TCO ska jobba i en politisk kontext med själva förutsättningarna för förhandlingar på arbetsmarknaden.

– För oss som litet fackförbund har vi allt att vinna på att vara en del av det. Den fackliga grundtanken är ju att stå tillsammans.

Hon tror att Lärarförbundets utträde kommer att ha stor påverkan på organisationen, men att det är betydelsefullt att TCO uppfattas som kompetenta, seriösa och kompromissvilliga. Det kommer att fortsatt ge organisationen inflytande.

– Det är klart att ekonomin blir påtagligt påverkad och att om vi är fler medlemmar kan vi också har en högre röst. Men vi kommer att kunna vara relevanta ändå.

Vision: demokratiarbete prioriterat

Hon får medhåll från Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

– Vi får helt enkelt anpassa TCO:s arbete efter den ekonomi och de medlemmar vi har. Det finns stora resurser i TCO:s förbund, både i medlemsantal och i kompetens. Jag ser inte att Lärarförbundets utträde gör att man kommer att se mindre av TCO.

Hon lyfter fram några punkter i dokumentet som särskilt viktiga. Inom TCO finns olika medlemsgrupper som påverkas starkt av en mer polariserad debatt och av ökat hot och våld, säger hon. Därför är fokus på ett strukturerat demokratiarbete särskilt viktigt.

Ett av syftena med dokumentet är också att tydliggöra vad som är TCO:s roll och vad som bör ligga på förbundsnivå.

– Var gör TCO mest nytta och vad görs bäst i förbunden? Vi är nu till exempel tydliga med att arbetsmiljöarbetet görs bäst på förbundsnivå. Samtidigt ska TCO fortsätta att jobba med de övergripande förutsättningarna för att vi ska kunna göra ett bra arbetsmiljöarbete.

Grupp ska arbeta med budgeten

Dokumentet kommer nu att ligga till grund för med konkret verksamhetsplanering och arbetet på TCO:s kansli. Styrelsen kommer också att tillsätta en grupp inför kongressen 2023. Där kommer det beslutas om vad förbunden tänker kring hur TCO:s finansiering framåt ska se ut.

– Det är klart att Lärarförbundets utträde delvis innebär förändrade ekonomiska villkor. Så är det ju. Men styrelsens uppfattning är ändå att det inte gör att vi ska sätta målsättningen lägre än såhär, säger Therese Svanström.

13 dec 2021 | 08:52

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar