Lärarförbundets utträde tvingar TCO att banta kansliet Therese Svanström, TCO:s ordförande. Foto: Eva Edsjö.

Lärarförbundets utträde tvingar TCO att banta kansliet

Facklig utveckling TCO vill minska antalet anställda och erbjuder generösa villkor för dem som vill säga upp sig själva eller gå i pension. Centralorganisationen ska även dra ner på kostnaderna för verksamheten.
Göran Jacobsson
21 feb 2022 | 13:41
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Skälet till neddragningarna är att Lärarförbundet lämnade TCO vid årsskiftet. Det innebär att TCO minskar med en sjättedel och intäkterna går ner i motsvarande grad.

TCO tappar 16 miljoner kronor i intäkter och det är drygt 15 procent av centralorganisationens budget. Planen är att spara 8 miljoner med personalminskningen och dra ner på verksamheten till ett lika stort värde. Erbjudandet är relativt generöst.

− Vi har försökt hitta en balans mellan det kostnadseffektiva och ett erbjudande som uppnår den effekt vi vill ha. Det ligger i TCO:s själ och hjärta att behandla personalen väl. Vi vill att arbetsgivare ska arbeta på det här sättet, säger Mikael Sjöberg, TCOs kanslichef.

− Vi tar alltid en diskussion om vad som känns rimligt. Vi vet att vi lever på medlemmarnas pengar, säger han.

Minskning med 6-7 personer

TCO-kansliet har 47 anställda. Mikael Sjöberg förklarar att TCO ur ekonomiska synvinkel behöver minska personalen med 6-7 personer. Samtidigt förklarar han att det inte finns något på förhand bestämt tak för hur många som kan få utnyttja pensions- och uppsägningserbjudandet.

TCO har dock bestämt att alla som ansöker om pension ska få det.

− Erbjudandet om uppsägning är inte en rättighet. Om väldig många vill ha det kan vi säga nej, säger kanslichefen.

Ska bli dominerande aktör

I höstas berättade Arbetsvärlden att TCO beslutat om en inriktning för centralorganisationen. Styrelsen antog ”TCO 2030” och där beskrivs organisationen i framtiden som ”den helt dominerande organisationen inom arbetsmarknad och samhällsliv”

Mikael Sjöberg säger att det handlar om att jobba vidare som tidigare för att påverka samhällsutvecklingen.

Lärarförbundet lämnade TCO

Lärarförbundet har drygt 230 000 medlemmar. När förbundet lämnade TCO vid årsskiftet tappade centralorganisation runt 16 procent av sina medlemmar. Antalet medlemmar minskade från drygt 1,4 miljoner till en bit över 1,2 miljoner.

Hos Saco är förändringen omvälvande. Tillskottet av medlemmar är drygt 30 procent. Saco ökade från runt 700 000 medlemmar till drygt 900 000. Lärarfackens medlemmar är mer än en tredjedel av alla medlemmar i Saco. Tillsammans är de den överlägset största gruppen inom Saco − mer än dubbelt så stora som Sveriges Ingenjörer, som tidigare var störst bland Saco-förbunden.

+ Expandera

− Men nu i början kan det bli lite guppigt eftersom erbjudandet bygger på frivillighet, säger kanslichefen.

Förra året slutade TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom för att bli statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Han har inte ersatts. Mikael Sjöberg säger dock att det är möjligt att en ny samhällspolitisk chef anställs, men än är inget beslutat.

Om inte ett tillräckligt stort antal medarbetare nappar på erbjudandet kan det bli aktuellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Erbjuder mer än Unionen

Erbjudandet från TCO är förhållandevis generöst. För ett drygt år sedan minskade Unionen sin personal. Deras anställde erbjöds något kortare betald uppsägningstid. Det handlade om 1-2 månadslöner mindre. Unionen hade heller inget pensionserbjudande.

En jämförelse kan också ta sin början i reglerna i Las – lagen om anställningsskydd – som har bestämmelser för uppsägningstid vid arbetsbrist. Den kortaste uppsägningstiden är en månad. En arbetstagare har rätt till två månaders uppsägningstid om anställningstiden är mellan två och fyra år. Uppsägningstiden ökar med anställningens längd. Lagens längsta uppsägningstid gäller för den som varit anställd mer än tio år, som har rätt till sex månaders uppsägningstid.

Erbjudandet i detalj

Erbjudande från TCO till anställda.

Den som fyllt 62 år eller fyller 62 före 1  juli i år erbjuds avgångspension.

Den är 80 procent av lönen och TCO betalar in 100 procent av pensionsinbetalning fram till 65 år.

Lönen räknas upp med 2,4 procent 1 april 2022. Den som får pensionen får inte jobba mer än 8 timmar per vecka.

Frivillig uppsägning med förlängd uppsägningstid

Den frivilliga uppsägningen kan sökas av dem som varit tillsvidareanställda minst ett år och som inte är tjänstledig för annat arbete. Erbjudandet gäller inte för personalansvariga chefer och dataskyddsombud.

Erbjudandet innebär att den som frivilligt säger upp sig slipper arbeta och behåller lönen under en förlängd uppsägningstid. Det sker ingen avräkning från uppsägningslönen om den uppsagde får ett annat arbete.

Under uppsägningstiden betalar TCO förutom lön försäkringar, friskvårdsbidrag och står för pensionsinbetalningar och semesterersättning som om anställningen bestått. Eventuell sparad semester och semester som tjänas in under uppsägningstiden betalas. Lönen räknas upp med 2,4 procent 1 april i år.

Den som säger upp sig frivilligt blir troligen avstängd från a-kassan i 1,5 månader efter uppsägningstiden. Dessutom kommer de uppsagda att omfattas av omställningsstödet från TRR.

+ Expandera

Till det kommer de avtalade reglerna i kollektivavtalen. Unionens teknikavtal har samma regler som lagen vid uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägningstiderna går att ändra i lokala förhandlingar. Det finns avtalsområden som har längre uppsägningstider vid arbetsbrist än vad lagen föreskriver.

En arbetsgivare som vill formulera ett erbjudande för att få anställda att säga upp sig själva utgår som regler från kollektivavtalets bestämmelser och skapar något som är mer förmånligt.

− Vi vet att det finns erbjudanden som både är snålare och mer generösa än det som vi erbjuder våra anställda, säger TCO:s kanslichef Mikael Sjöberg.

Såhär ser TCO:s erbjudande till personalen ut:

Anställningstid                           Betald och arbetsfri uppsägningstid
1 år                                              6 månader
2 år                                              6 månader
3 år                                              9 månader
4 år                                              9 månader
5 år                                              14 månader
6 år                                              14 månader
7 år                                              14 månader
8 år                                              18 månader

Göran Jacobsson
21 feb 2022 | 13:41

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev