”Pensionsfrågan kan avgöra nästa val” Hälften av alla svenska medborgare är rädda att de inte kommer att kunna leva på sin pension. Foto: Amir Nabizadeh / TT / kod 12040

”Pensionsfrågan kan avgöra nästa val”

Pension Var tredje väljare är beredda att byta till ett parti som driver på för en reformering av det svenska pensionssystemet, visar en ny rapport från den fackliga tankesmedjan Katalys. "Krisen med fattigpensionärer är en tickande bomb", säger Daniel Suhonen.
25 mar 2021 | 15:09
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Inom ramen för projektet En pension att leva på har Byggnads tillsammans med det fackliga idéinstitutet Katalys under torsdagen presenterat en rapport om svenskarnas syn på det rådande pensionssystemet.

Rapporten, ”Pensionsoro. Så känner svenskarna inför sin pension”, tecknar en dyster bild av gemene mans förväntningar på tillvaron efter arbetslivet.

Datan som rapporten bygger på, framtagen av Novus, visar att hälften av de totalt 2095 svarande är oroliga för att de kommer att få – eller redan har – en för låg pension.

Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads, säger att hans organisation kommer att sätta pensionsfrågan högt på dagordningen inför nästa val.

Mest oroliga för att deras pension på sikt inte ska räcka till är medlemmar av LO-kollektivet (sex av tio), och Sverigedemokraternas väljare (67 procent).

Oron inom tjänstemannakåren är vidare nästan lika hög som inom gruppen arbetssökande – 51 kontra 53 procent av dessa tror att de kommer att leva på för lite pengar som pensionärer.

Sacos medlemmar är mindre bekymrade än TCO:s. 47 procent av Saco-medlemmarna delar pensionsoron, medan 56 procent av de TCO-anslutna gör detsamma.

Tjänstepensionen är inte tillräcklig

Därtill uppger 54 procent av tjänstemännen att de skulle klara sig dåligt på sin tjänstepension, vilket alltså ger dem rätt till nästan 60 procent av sin slutlön.

Pensionsoron är mer utbredd bland människor som börjar närma sig pensionen, så mycket som 64 procent av alla personer i åldersspannet 50 till 64 upplever en sådan ängslan. 42 procent av alla i åldrarna 18 till 19 umgås med farhågor av den typen.

Att så många unga människor känner på det sättet oroar Johan Lindholm.

– Att pensionsfrågan är glödhet har länge varit uppenbart för mig när jag träffar våra medlemmar ute på arbetsplatserna. Inte minst eftersom jag företräder en yrkeskategori där många drabbas av förslitningsskador när de kommer upp i åren.

– Men att så många unga människor, som kanske inte ens har flyttat hemifrån eller skaffat sig ett arbete går omkring och oroar sig över sin pension. Det är en situation som man måste ta på allvar från politiskt håll, säger Johan Lindholm.

Kompensation för utslitna kroppar

I rapporten redovisas också data om hur de svarande ställer sig till att personer som slitit ut sina kroppar under sitt arbetsliv ska kompenseras för detta som pensionärer, samt hur de ser på att arbete i högre grad ska löna sig i pensionskuvertet.

En majoritet av de svarande vill se en kompensation för utslitna kroppar. Mest positiva till förslaget är LO-medlemmarna (72 procent), medan entusiasmen är något svalare bland TCO-anslutna (54 procent) och ganska dämpad bland Saco-medlemmar (42 procent).

Enligt rapportförfattaren, Lisa Gemmel från Katalys, är det mönster som går igen att personer med tyngre jobb helt enkelt är mer positiva till en kompensation.

Vad beträffar frågan om huruvida arbetsinkomst i högre utsträckning ska avspeglas i pensionärernas utbetalningar, säger en stor majoritet av TCO-medlemmarna ja – 70 procent av medlemmarna ställer sig bakom detta.

Också de övriga förbundsmedlemmarna ställer sig positiva till detta, 65 procent av de LO-anslutna, och 59 procent av Saco-medlemmarna.

Politisk sprängkraft

Slutsatsen som dras i rapporten är att pensionsfrågan kan komma att på ett radikalt vis förändra den politiska spelplanen som något parti bestämmer sig för att driva den här frågan.

Inte minst eftersom ”36 procent av de svarande uppger att det är minst 50/50 procents chans att de skulle byta till ett parti som presenterade ett pensionssystem som gav högre pensioner för låg- och medelinkomsttagare”, som det står i rapporten.

Folk är förbannade men det finns inget parti som driver frågan.

Daniel Suhonen, chef för Katalys, säger att pensionsfrågan länge har varit avförd från den politiska dagordningen, att den gömts undan inom riksdagens pensionsgrupp, vilket satt stopp för en politisk pensionsdebatt.

Daniel Suhonen, författare och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, anser att riksdagens pensionsgrupp är något av ett problem.
Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Men han tror att frågan, om den på nytt politiseras, har potential att avgöra nästa val.

– Folk är förbannade men eftersom inget parti driver frågan så finns det inget de kan göra, och deras riktar man sin ilska någon annanstans i stället.

– Men faktum är att det nuvarande pensionssystemet inte är bra för vanliga löntagare, och att krisen med fattigpensionärer är en tickande bomb, säger Daniel Suhonen.

Vill se incitament för långsiktigt sparande

I en kommentar till Arbetsvärlden skriver TCO:s ordförande Therese Svanström att även om dagens pensionssystem levererar rimlig pension för de flesta behöver åtgärder införas för att kommande generationer både ska känna sig trygga inför som under sin pensionering.

Pensionssystemet måste därför kompensera till en större grad än vad som är fallet för kommande generationer. TCO har i det pensionspolitiska programmet som lanserades 2019 påtalat att pensionsavgifterna bör höjas från dagens 17,21 till 18,5 procent räknat på inkomsten, samtidigt som åldersgränserna i pensionssystemet behöver höjas. Då skulle inkomstpensionen kunna bli på genomsnittsnivån i storleksordningen 60 procent av tidigare lön. Tillsammans med tjänstepension skulle den totala pensionsnivån då bli mer rimlig.

Utöver det tillägger hon att incitamenten för att enskilda individer ska spara till sin pensionen behöver förbättras, och att staten av det skälet bör införa sådana incitament för att uppmuntra personer som saknar allmän pension och tjänstepension till ett långsiktigt pensionsförsäkringssparande.

25 mar 2021 | 15:09
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev