OECD: Fortsätt dela föräldraförsäkringen OECD:s generalsekreterare Angel Gurría och finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Simon Markusson

OECD: Fortsätt dela föräldraförsäkringen

Jämställdhet Utöka individualiseringen av föräldraförsäkringen och förstärk de arbetsmarknadspolitiska insatserna för utrikes födda kvinnor. Det är några av OECD:s rekommendationer åt Sveriges regering.
8 feb 2017 | 18:15
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sverige har lyckats bra både ekonomiskt och vad gäller jämställdhet, enligt OECD:s generalsekreterare Angel Gurría som hade många lovord med sig under sitt besök i Stockholm där han presenterade den senaste granskningen av svensk ekonomi.

Sverige har hållit sig stark genom den svåraste tiden i vår ekonomiska närhistoria men ror mot strömmen, enligt generalsekreteraren.

– Det betyder att ni måste ro hårdare, säger Angel Gurría.

Jobbtillväxten har varit stark, högutbildade har hög sysselsättningsgrad. Men allt är inte frid och fröjd.

Ökande klyftor

Ojämställdheten ökar. Arbetslösa, sjuka och andra som står utanför arbetsmarknaden halkar efter löntagare. Och med en arbetsmarknad där bara fem procent av jobben är lågkvalificerade, enligt OECD:s bedömning, så är tröskeln hög för de som saknar nödvändig utbildning.

– Retrain, reskill, betonar Angel Gurría under presskonferensen med finansminister Magdalena Andersson.

– Ni rör er in i den digitala tidsåldern. Ni måste ta en hård titt på hur hanterar arbetskraftens kompetens.

OECD rekommenderar att effekterna av höjda sociala bidrag ska utredas för att minska gapet mellan de som har och inte har jobb.

Rekommendationer mot bostadsbubbla

Ännu en gång varnades det för en bostadsbubbla, som OECD vill att regeringen åtgärdar genom att införa ett lånetak för bostadslån knutet till inkomst. OECD identifierar de höga bostadspriserna som en faktor som försvårar såväl den geografiska rörligheten som rörligheten på arbetsmarknaden.

– Det finns bevis för att bostadsmarknaden skapar ekonomiska risker. Hushållens skulder är på 140 procent av inkomst. Frågan är hur man hanterar det? Inför ett lånetak som begränsar lånets storlek i förhållande till inkomsten och fasa ut ränteavdraget. Spräck inte bubblan; den bör deflateras långsamt för att skapa en mjuklandning, säger Angel Gurría.

Det ojämna uttaget av föräldraförsäkring, där kvinnorna står för 75 procent av föräldraledigheten, vill OECD se åtgärdas genom en fortsatt utökning av de reserverade månaderna. OECD rekommenderar också regeringen att rikta särskilda åtgärder för att underlätta för utlandsfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Sverige förblir ett av de mest jämställda länderna, säger Angel Gurría, som inleder anförandet med ett skämt om att männen nu måste få hinna i kapp.

– Men de största skillnaderna finns hos utlandsfödda kvinnor. Där finns ett stort gap.

Växande inkomstklyftor och ojämlikhet mellan könen föranleder en kritisk fråga från presskåren, borde inte en vänsterregering skämmas?

Angel Gurría tar snabbt regeringen och Sveriges situation i försvar.

– Skulle man kunna exportera den svenska modellen över hela världen vore det en bättre värld. Skulle man exportera den svenska jämställdheten över hela världen vore det en bättre värld, svarade Angel Gurría, som fortsatte att skänka svenskarna beröm:

– Ni ska vara mycket stolta. Ni har åstadkommit det ni gjort genom hårt arbete. Det är lätt att ta saker för givet, men utifrån kan man se objektivt på det. Ni är ett kallt land och lyckas genom er förslagenhet.

Föräldraförsäkringen ”lågt hängande frukt”

Debatten om ojämställdhet mellan könen fortsätter under seminariet som arrangeras av Finansdepartementet efter pressträffen. En av paneldeltagarna, Maria Hemström-Hemingsson, ordförande för IFS, uppmanar regeringen att gå betydligt längre än OECD:s rekommendation om föräldraförsäkringen.

”Det existerande föräldraförsäkringssystemet är absurt.”

– Dela den helt och hållet. Det existerande föräldraförsäkringssystemet är absurt. Att dela föräldraförsäkringen är den lägst hängande frukten någonsin i jämställdhetsarbetet, säger Maria Hemström-Hemingsson, och medger på en motfråga att det är viktigt att samtidigt ta hänsyn till hushåll där det med en ensamstående förälder.

Hon noterar, liksom OECD, att kvinnor utpresterar män när det kommer till utbildning. Samtidigt får kvinnor ändå lägre lön och sämre ställning på arbetsmarknaden.

– Kvinnorna halkar efter när det första barnet föds. Kvinnor spenderar 47 minuter mer per dag på hushållsarbete än män. Det bli sju arbetsveckor per år. När kvinnorna tar ut merparten av föräldraledigheten kan männen koncentrera sig på att göra karriär. Varför ska skattepengar gå till att finansiera ett trygghetssystem som förstärker ojämställdheten i samhället?

8 feb 2017 | 18:15

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar