Nordiska män är mer jämställda och lyckliga Den nordiska mannen är lyckligare och mer jämställd än andra män, enligt forskning vid Mittuniveristetet. Foto: Istock.

Nordiska män är mer jämställda och lyckliga

Jämställdhet Jämställda män kan vara lyckligare män. Åtminstone om man bor i Norden. Här har nämligen ett tillfredställande familjeliv som störst betydelse för upplevelsen av lycka, enligt ny forskning vid Mittuniversitetet.
Johanna Senneby
21 mar 2018 | 11:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

För män i Norden är ett bra familjeliv viktigare för upplevelsen av lycka, än för män i övriga Europa. Det har Mikael Nordenmark, sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap på Mittuniversitetet, kommit fram till i en analys av data från den internationella studien ISSP, International Social Survey Program. Analysen visar också att både män och kvinnor som bor i relativt sett jämställda länder är lyckligare än andra.

Barn och hem är investeringar som ibland tar kraft men på lång sikt får man igen det, säger forskaren Mikael Nordenmark som när Arbetsvärlden intervjuar honom just varit hemma och tagit hand om sitt sjuka barn.

– Det är svårt att avgöra exakt vad det är som gör människor lyckliga. Men jämställdhet och hur mycket känslomässiga investeringar man har gjort i relationen till sina barn och sin partner är sannolikt en komponent bland flera, så som bra socialpolitik och goda ekonomiska förutsättningar, säger Mikael Nordenmark.

En annan sak som utmärker nordbor är att familjelivet är lika viktigt för både kvinnors och mäns lyckoupplevelse. Medan könsskillnaderna i andra europeiska länder är betydligt större. Där är ett tillfredsställande familjeliv viktigare för kvinnors lycka än för mäns.

– I exempelvis Sydeuropa har man en mer traditionell uppdelning av sysslor relaterade till barn och hushåll. Männens svaga engagemang i hemmet kan vara en anledning till att familjelivet inte är lika viktigt för deras lycka, säger Mikael Nordenmark.

För både män och kvinnor i hela Europa är dock familjelivet viktigare för lyckan än arbetslivet. Mikael Nordenmark hade dock förväntat sig en stor könsskillnad i arbetslivets påverkan på lyckan i övriga delar av Europa. Men så var icke fallet. Ett bra arbetsliv är lika viktigt för både kvinnors och mäns lycka, oavsett var i Europa man bor. En anledning kan vara att det enbart är personer som arbetar som ingår i studien.

– Det kan tyda på att de kvinnor i övriga Europa som arbetar är engagerade i sitt arbete, säger Mikael Nordenmark.

Själv har han under eftermiddagen precis kommit till jobbet efter att ha varit hemma och tagit hand om sina sjuka barn.

– Det höjer ju inte lyckotillståndet direkt, men på sikt kanske det gör det. Barn och hem är investeringar som ibland tar kraft men på lång sikt får man igen det, säger han.

Johanna Senneby
21 mar 2018 | 11:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev