Nästan var tionde får gå på Unionen Unionen genomför ett stort förändringsarbete som innebär att organisationen bantas. Foto: Janerik Henriksson

Nästan var tionde får gå på Unionen

Nedskärningar Sveriges största fackförbund genomför stora neddragningar i verksamheten. Hittills har cirka 90 medarbetare valt att sluta efter att ha erbjudits ett omställningspaket, men det kan bli fler tjänster som försvinner, enligt tf kanslichef Per-Erik Djärf.
20 jan 2021 | 12:02
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Unionen gör sig av med nästan en tiondel av sina anställda i januari. I dag har Unionen cirka 970 anställda, varav hälften jobbar på huvudkontoret och hälften på regionkontoren. Såväl huvudkontoret som regionkontoren berörs av nedskärningarna.

Anledningen är, enligt tf kanslichef Per-Erik Djärf att fackförbundet vill renodla verksamheten och göra medlemskapet mer flexibelt.

– Unionen gör en förändring för att säkerställa att vi på längre sikt kommer ha ett ännu mer flexibelt och stabilt medlemskap som ska möta framtida behov och förväntningar från medlemmar och förtroendevalda. Vi vill renodla verksamheter och skapa resurser för att fortsatt kunna vara en organisation i framkant, säger Per-Erik Djärf.

Vad är inriktningen i förändringsarbetet, är det någonting som man tänker sig att Unionen ska jobba mindre med eller ha mer fokus på?

– Syftet med förändringsarbetet är att utvecklar våra arbetssätt när det gäller till exempel värvning och vi tänker också nytt när det gäller delar av medlemserbjudandet så det ska vara relevant och fokuserat långsiktigt, säger Per-Erik Djärf.

Han berättar att Unionen i större utsträckning kommer jobba med aktiviteter som genomförs gemensamt för hela fackförbundet och man skaffar större digitalt fokus.

– Vi stärker organisationen att jobba flexibelt och långsiktigt i vår fackliga kärnverksamhet. Det är gäller exempelvis rådgivning, förhandling och utvecklat stöd till våra förtroendevalda.

Görs det nedskärningar på Unionens medlemstidning Kollega, försvinner några tjänster här?

– I hela organisationen har vi en ekonomisk medvetenhet och krav att alltid vara effektiva. Det arbetet gäller även Kollega men det finns i nuläget inga planer på neddragningar där.

Vad är bakgrunden?

– Bakgrunden till behovet av ett förändrings- och effektiviseringsarbete är att vi ska nå det handlingsprogram och ekonomimodell som kongressen beslutade om 2019.

Det handlar inte bara om att spara pengar

Per-Erik Djärf berättar att kongressen då slog fast att Unionen ska vara relevanta och legitima för framtidens medlemmar och att verksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.

– Det handlar inte bara om att spara pengar, utan om att använda resurserna på bästa sätt – att tänka nytt och förändra vår verksamhet, att prioritera och arbeta mer effektivt.

Hur många är det som går?

– I och med vårt förändringsarbete behöver vi bli färre medarbetare över tid. Cirka 90 medarbetare har i och med det omställningspaket Unionen erbjudit valt att sluta på Unionen. De avslutar sina anställningar i januari.

Vad händer nu? Kommer fler att lämna Unionen?

– Nu pågår arbete med att utveckla vår organisation och våra arbetssätt, bland annat med att arbeta med att använda digitalisering som ett verktyg för bra medlemskap, säger Per-Erik Djärf.

Han tror dock att fler tjänster kommer försvinna.

– Vi kommer fortsätta att aktivt se till att vi har rätt bemanning för vårt uppdrag. Min bedömning är att det på sikt kommer vara färre anställda jämfört med i dag. Om det sedan leder till fler uppsägningar är för tidigt att säga.

20 jan 2021 | 12:02

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev