AF:s mörkaste scenario: Nära 800 000 arbetslösa i höst Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar vill flytta om anslagen för att anpassa budgeten efter en kraftig ökning av arbetslösheten i coronakrisens spår. Foto: Fredrik Sandberg TT

AF:s mörkaste scenario: Nära 800 000 arbetslösa i höst

Arbetslöshet Arbetsförmedlingen har 3 miljarder kronor mer än de kan göra av med för insatser i år, men saknar resurser för personal. Coronakrisen har ökat obalansen i Arbetsförmedlingens budget och i värsta fall blir problemen mycket värre i höst. Men regeringen drar på besked om att anpassa AF-budgeten.
8 maj 2020 | 11:59
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En arbetsmarknad i djup kris, där arbetslösheten kommer att ha stigit till 11 procent redan i juni, och om inte smittspridning dämpas och regeringens stödpaket får rejäla effekter kan Sverige ha en arbetslöshet på 14 procent redan i september.

Det är alltmer dramatiska scenarier som nu levereras av Arbetsförmedlingen.

– Ser man på läget här och nu är det ett läge som vi aldrig sett förut, konstaterade analyschefen Annika Sundén på en pressträff i början av veckan. Det är inte möjligt att göra riktiga prognoser, utan det handlar om bedömningar och scenarier.

Breda grupper som blir arbetslösa

Arbetsförmedlingen konstaterar också att det är breda grupper som nu blir arbetslösa, något som Arbetsvärlden kunde beskriva i förra veckan.

Med drygt 69 000 som har varslats om uppsägning under mars och april är det ett historiskt rekord. I huvudsak är det personer i privat tjänstesektor som nu varslas, men mönstret har förändrats den senaste tiden.

– Nu finns huvuddelen av varslen inom transport och industrin, krisen sprider sig alltså till fler sektorer i ekonomin, sade analyschefen Annika Sundén.

Djupare kris ju längre det varar

Även om generaldirektör Maria Mindhammar fortsätter att upprepa ett numera vanligt mantra – att coronakrisen är en hälsokris och inte en strukturell kris – ökar risken för en riktig lågkonjunktur och strukturella kriser i delar av ekonomin ju längre coronakrisen drar ut på tiden.

Riskerna med en utdragen kris präglar också Arbetsförmedlingens egen budgetprognos som man lämnade över till regeringen på måndagen.

 

Arbetsförmedlingen har tidigare prognosticerat antalet inskrivna till i genomsnitt 376 000 under 2020 och 391 000 under 2021. Men med inflödet hittills i år finns cirka 420 000 arbetssökande. Om det mer positiva scenariot faller in, räknar Arbetsförmedlingen med i genomsnitt 475 000 arbetssökande totalt för 2020. Det mer pessimistiska scenariot, med 14 procents arbetslöshet i september och en utdragen coronakris skulle kunna innebära hela 770 000 inskrivna i höst, och ett genomsnitt på 600 000 arbetssökande för hela året.

Det som också blir tydligt i det mest pessimistiska scenariot är att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå även nästa år, 2021

Det innebär mer än en fördubbling av antalet inskrivna i höst jämfört med i början av året. Det som också blir tydligt i det mest pessimistiska scenariot är att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå även nästa år, 2021.

Budget i obalans

Den ökade arbetslösheten anstränger myndighetens budget rejält, åt två håll: en alltmer ansträngd budget för lokaler och personal, det som kallas förvaltningsanslaget, och ett stort överskott i miljardklassen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, eftersom den pressade personalen inte hinner administrera beslut om insatserna. Nu tror Arbetsförmedlingen själv att överskottet kan bli drygt tre miljarder över för insatser.

– Nu ökar arbetslösheten kraftigt, så vi behöver fortsätta dialogen med regeringen om behovet av medel, berättade Maria Mindhammar på pressträffen och konstaterade att Arbetsförmedlingen redan tidigare har begärt 800 miljoner mer i förvaltningsanslag för 2021.

Måste utnyttja all kredit i år

– I år har vi en utökad anslagskredit på 330 miljoner på förvaltningsanslaget. Trots detta måste vi nyttja anslagskrediten upp till gränsen. Samtidigt ska vi få 380 miljoner kronor mindre i förvaltningsanslag 2021, och vi behöver betala tillbaka åtminstone delar av anslagskrediten från i år.

Ett annat behov är att kunna flytta pengar för insatser som man inte lyckas göra av med i år till nästa år, också på grund av att de fristående aktörerna får en stor del av sin ersättning i efterskott, utifrån resultat av insatserna.

Det är väldigt svårt att veta nu hur arbetsmarknaden ser ut resten av året. Men från regeringens sida vill vi säkerställa att de har resurser

Men trots detta är inte regeringen och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) beredda att hörsamma Arbetsförmedlingens rop på besked om mer resurser till personal – än. På en pressträff strax efter att myndigheten hade presenterat sin prognos över utbetalningarna, berättade hon att hon ser korttidsarbete som den viktigaste åtgärden just nu eftersom att rädda jobben är det viktigaste här och nu.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid en pressträff på måndagen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Det är väldigt svårt att veta nu hur arbetsmarknaden ser ut resten av året. Men från regeringens sida vill vi säkerställa att de har resurser för att hantera den här svåra situationen.

Samtidigt underströk hon att de nyinskrivna är yngre, oftare inrikes födda och med fullständig gymnasieutbildning. Det här, menar Eva Nordmark, gör att många inte har behov av särskilda insatser, utan kanske kortare och tidigare insatser för att inte riskera att stanna kvar i arbetslöshet, som matchning, vägledning, kompetensutveckling och kortare arbetsmarknadsutbildningar.

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl, sade nyligen i Svenska dagbladet att det här är ett tillfälle att i stället öka de fristående aktörernas insatser.

Bakom oviljan att öka Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag går också med stor sannolikhet att hitta januaripartierna Centern och Liberalerna, som anser att det är viktigt att reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter. Reformens största försvarare, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl, sade nyligen i Svenska dagbladet att det här är ett tillfälle att i stället öka de fristående aktörernas insatser.

Fristående aktörer har hänvisat tillbaka till AF

Men källor till Arbetsvärlden har vittnat om att det finns fristående aktörer som har haft svårt att ställa om i Coronakrisen och i stället har hänvisat arbetslösa tillbaka till Arbetsförmedlingen. På måndagens presskonferens antyddes samma bild, när Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar uppmanade alla, också de fristående aktörerna, att ta sitt ansvar.

Jag har haft dialog med fristående aktörer om att alla måste ta ansvar … vi kan inte hantera att man hänvisar tillbaka arbetssökande till oss.

–  Vi måste öka antalet anvisningar till våra upphandlade tjänster, som stöd och matchning. Men för att mäkta det måste vi förenkla våra rutiner, vi måste avlasta vår personal och forcera våra it-stöd, för att kunna anvisa till stöd och matchning.

– Jag har haft dialog med fristående aktörer om att alla måste ta ansvar … vi kan inte hantera att man hänvisar tillbaka arbetssökande till oss. Så det är viktigt att man tar sitt ansvar, att alla går ihop och gör det här så bra som möjligt.

8 maj 2020 | 11:59
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev