Många tjänstemän tjänar som arbetare I LO:s lönerapport jämförs arbetares och tjänstemäns genomsnittslöner, vilket döljer en stor grupp tjänstemän med lägre löner. Foto: TT

Många tjänstemän tjänar som arbetare

LO:s lönerapport I LO:s lönerapport 2018 uppmärksammas en löneskillnad på 12 800 kronor mellan arbetare och tjänstemän. Men användandet av medellöner döljer det faktum att en stor del av tjänstemännen ligger på samma lönenivåer som arbetare.
18 jan 2019 | 12:50
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

LO har i två decennier producerat lönerapporter som jämför medellöner för arbetare och tjänstemän. Varje år presenteras en betydande klyfta mellan de båda grupperna: i lönerapporten som publicerades på fredagen (med lönesiffror från 2017) är klyftan mellan arbetare och tjänstemän på hela arbetsmarknaden i snitt 48 procent i löneskillnad – eller 12 800 kronor i månaden.

Den genomsnittlige tjänstemannen tjänar alltså nästan 1,5 genomsnittliga arbetarlöner.

I lönerapporten framgår också att tjänstemännen ökar sina löner snabbare än arbetarna. Under åren 2015–2017 har medellönen för arbetare ökat med 6,9 procent medan siffran hamnar på 7,6 procent för tjänstemännen.

Rapporten jämför medellöner, där arbetare i snitt ligger på 26 500 kronor i månaden och tjänstemännen på 39 300 kronor.

 

Men det här sättet att räkna döljer också det faktum att stora grupper tjänstemän gör arbetarna sällskap i lönenivåer.

Om löneintervallerna

Samtliga löner som redovisas är uppräknade till heltidslöner. Månadslönebegreppet är ett brett lönebegrepp. Det innehåller förutom grundlön, ett stort antal rörliga lönetillägg. Grundlön utgörs av summan av fast lön och fasta lönetillägg. Som exempel på fasta lönetillägg kan chefslönetillägg nämnas. Rörliga tillägg är ofta beroende av arbetstidens förläggning (t.ex. OB-tillägg och skifttillägg). Bland de rörliga tilläggen finns också andra typer av tillägg representerade, exempel är tillägg för risktagande.

Källa: SCB

+ Expandera

Arbetsvärlden har beställt statistik från SCB över löneintervaller för privatanställda arbetare och tjänstemän och kan konstatera att över 55 procent av privatanställda tjänstemän tjänar under 39 000 kronor i månaden.

Tittar man på medellönen för samtliga anställda, som ligger på 33 000 kronor år 2017, så gör drygt en av tre privatanställda tjänstemän (35 procent) sällskap med drygt fyra av fem arbetare i privat sektor (83 procent) under denna nivå.

Bland privatanställda tjänstemän var det år 2017 däremot hela 9 procent som tjänade 63 000 kronor i månaden och uppåt.

Vi vill minska löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän

 

Mats Larsson, utredare på LO, är författare till lönerapporterna.

Varför tittar ni just på medellön när ni jämför vad arbetare och tjänstemän tjänar?

– Ett syfte är att följa löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän och se hur den förändras över tid. Vi vill minska löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän. Men visst, få känner igen sig i medellönen, säger Mats Larsson till Arbetsvärlden.

Ett stort antal tjänstemän och arbetare ligger på samma lönenivåer. Blir det inte missvisande att titta på medellön för så breda grupperingar, där högavlönade drar upp snittet?

– Arbetare har mer sammanpressade löner än tjänstemännen. På tjänstemannasidan är det en större spridning. Vissa år kompletterar vi lönerapporten med siffror på lönespridningen och får med informationen på det sättet, säger Mats Larsson.

18 jan 2019 | 12:50

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar