LO:s styrelse ställer sig bakom partsöverenskommelsen STOCKHOLM 20211110 Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl, LO:s ordförande Susanna Gideonsson och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson under en gemensam pressträff om det nya LAS-avtalet. En majoritet av LO:s 14 förbund har ställt sig bakom en uppdaterad uppgörelse om ändringar i anställningsskyddet och omställning med Svenskt Näringsliv. Foto: Duygu Getrien / TT kod 12080

LO:s styrelse ställer sig bakom partsöverenskommelsen

Arbetsmarknad Förbättrade regler för visstidsanställningar och hyvlingar ligger bakom LO:s ändrade hållning i fråga om las-överenskommelsen. Men flera av organisationens reserverar sig mot styrelsens beslut.
10 nov 2021 | 11:48
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under tisdagen fattade LO:s styrelse beslut om att organisationen som helhet ska ställa sig bakom partsöverenskommelsen, som tidigare ingåtts mellan Svenskt näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal.

Av LO:s fjorton förbund ställer sig tio bakom beslutet att rekommendera ett godkännande av omställningsavtalet till LO:s representantskap, vilka har att ta ställning till frågan innan förbunden formellt avgör om de ska ansluta sig till las-uppgörelsen eller inte.

De fyra förbund som under tisdagen reserverade sig var: Byggnads, Seko, Transport och Fastighetsanställdas förbund.

Större möjligheter till inflytande

På onsdagsmorgonen kallade LO tillsammans med Svenskt näringsliv till en presskonferens under vilken de konstaterade att de kommit överens i omställningsfrågan.

LO:s förbundsordförande Susanna Gideonsson och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson förklarade också att man ändrat hållning eftersom partsöverenskommelsen förbättrats vad gäller reglerna för visstidsanställningar och hyvlingar (det vill säga att arbetsgivare ger anställda färra arbetstimmar i stället för att säga upp dem) sedan IF Metall och Kommunal anslutit sig.

Därtill tryckte de på att de förbund som valt att ställa sig utanför överenskommelsen kommer att få ett bättre omställningspaket om LO som helhet ställer sig bakom denna. Samt att LO får större möjligheter till inflytande inför det att den nya lagstiftningen ska på plats om de ansluter sig till överenskommelsen.

Det finns inget förhandlingsbord, förhandlingarna är avslutade

Exakt vilken typ av inflytande som LO hoppas kunna utverka genom anslutningen framgick dock inte under presskonferensen. Och Svenskt näringslivs vice vd Mattias Dahl som medverkade under denna betonade att det inte längre finns något utrymme att påverka lagarnas utformning.

– Det finns inget förhandlingsbord, förhandlingarna är avslutade, säger Mattias Dahl som betonade att han hoppas att LO:s anslutning kommer att medföra en ”lugn och ro-situation” på svensk arbetsmarknad.

Stora skillnader mellan förbunden

På frågan om LO:s beslut skulle betraktas som en avskedspresent till den avgående statsministern Stefan Löfven svarade Susanna Gideonsson att så ej var fallet.

Susanna Gideonsson uppgav också att hon inte ser det som sannolikt att alla LO-förbund i slutändan väljer att ansluta sig till överenskommelsen.

– Jag hyser ingen förhoppning om det. Våra förbund lever i väldigt olika verkligheter och deras medlemmar har olika behov. Så har det alltid varit, säger Susanna Gideonsson.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev