LO:s alla förbund tappar aktiva medlemmar LO är den fackliga centralorganisation där samtliga förbund tappade medlemmar förra året. Foto: Janerik Henriksson / TT10010

LO:s alla förbund tappar aktiva medlemmar

Medlemsutveckling Inom LO backar samtliga 14 förbund när det gäller antal medlemmar. Saco blir totalt sett fler, men 9 av 21 akademikerförbund tappar.
3 feb 2023 | 16:16
+1
0
+1
7
+1
0
+1
5
+1
1
+1
2

Storleksordningen mellan de fackliga centralorganisationerna består.

LO är fortfarande störst, sedan kommer TCO och därefter Saco.

Men i och med att Lärarförbundet sedan årsskiftet gick upp i det nya förbundet Sveriges lärare, som är en del av Saco i stället för TCO, närmar de två sista sig varandra i medlemsstyrka.

LO är den enda av de organisationerna där samtliga förbund backar i antal medlemmar. TCO växer med närmare 5 900 medlemmar medan Saco ökar med cirka 8 000 medlemmar.

Vård- och omsorg tappar medlemmar

LO är visserligen störst med över 1,2 miljoner medlemmar, men tappade förra året drygt 22 000 medlemmar. Det största LO-förbundet Kommunal tappade 11 580 medlemmar, vilket motsvarar en minskning med 2,3 procent.

Även TCO:s Vårdförbundet som organiserar anställa på delvis samma arbetsplatser tappar dryga tusen medlemmar.

Lärarförbundet, som från och med i år är en del av Sveriges lärare, växte under förra året. Men det andra förbundet som ingår, Lärarnas riksförbund, tappade.

Totalt blir det nya sammanslagna lärarförbundet Sacos största förbund.

Ett annat stort förbund inom Saco, Sveriges ingenjörer, fick under förra året fler medlemmar.

– Att vi för sextonde året i rad växer gör oss till en starkare röst för ingenjörers villkor såväl i samhällsdebatten som vid förhandlingsbordet. Detta i en tid där betydelsen av ingenjörer inte går att överskatta, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges ingenjörer, i en kommentar.

LO-förbundFörändring i procentAktiva medlemmar
Kommunal-2,3502 900
IF Metall-0,3240 785
Handels-1125 190
Byggnads-1,573 716
Seko-367 243
Transport-3,246 298
GS-2,935 144
Fastighets-4,623 199
HRF-3,823 183
Livs-3,321 423
Elektrikerna-1,217 899
Pappers -1,812 654
Målarna-1,910 156
Musikerna-2,2 2 275
Totalt-1,91 202 065
Källa: Preliminära siffror från Medlingsinstitutet. Siffrorna jämför medlemmar i december 2022 med samma månad 2021.

Saco-förbund:Förändring i procent:Aktiva medlemmar:
Lärarförbundet1,3167 504
Sveriges ingenjörer3,1137 800
Akavia0,8101 401
Lärarnas riksförbund-1,663 350
SSR2,762 594
Sveriges läkarförbund140 116
Naturvetarna0,731 890
SULF0,819 869
DIK-0,718 103
SRAT-1,517 932
Officersförbundet0,814 376
Fysioterapeuterna-2,610 748
Sveriges arkitekter610 655
Psykologförbundet2,210 052
Sveriges arbetsterapeuter-1,48 341
Sveriges farmaceuter0,95 713
Skolledarförbundet-3,65 293
Tandläkarförbundet-2,75 040
Kyrkans akademikerförbund5,62 591
Sjöbefälsföreningen-13,52 566
Veterinärförbundet-1,22 471
Reservofficerarna5,21 487
Totalt1,1739 910
Källa: Preliminära siffror från Medlingsinstitutet. Siffrorna jämför medlemmar i december 2022 med samma månad 2021. Eftersom de båda lärarförbunden slogs ihop den första januari i år redovisas de därmed var för sig här.

Arbetsvärlden redovisar endast statistik för yrkesaktiva medlemmar. Även studenter och pensionärer kan vara med i ett fackförbund, men de redovisas inte i våra siffror.

Dels för att kunna göra rättvisa jämförelser förbund och organisationer emellan, dels för att de så kallade yrkesaktiva är de lönebildande grupperna på arbetsmarknaden.

Siffrorna som kommit in till Medlingsinstitutet är preliminära, och publiceras officiellt när myndigheten presenterar sin årsrapport den 22 februari.

Men det är väldigt sällan som någonting ändras när förbunden väl rapporterat in sin statistik dit.

3 feb 2023 | 16:16
Om skribenten
Reporter på Arbetsvärlden

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev