Las-frågan orsakar strider på journalisternas kongress Nästa veckas SJF-kongress väntas bli stormig. Las-uppgörelsen orsakar splittring och både sittande ordförande Ulrika Hyllert och vice ordförande Tomas Backlund har motkandidater till posterna. Bildkollage, arkivbild t v: Niklas Larsson / SCANPIX, båda porträtten: Tor Jonsson.

Las-frågan orsakar strider på journalisternas kongress

SJF Las-uppgörelsen har splittrat Journalistförbundets styrelse. På kongressen väntas häftiga debatter om las och en kamp om ordförande- och vice ordförandeposten. En styrelseledamot avböjer omval i protest mot hur styrelsen har hanterat las-frågan. Men ordförande välkomnar debatt i storforum.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Uppdatering torsdag förmiddag: Enligt tidningen Journalisten beslutade kongressen med stor majoritet sent på onsdagen att det kommer att bli medlemsomröstning om Journalistförbundet ska skriva på det nya huvudavtalet och att alla medlemmar kommer att få säga sin mening om Las-överenskommelsen.

 

Att Journalistförbundet för ett år sedan valde att ingå i las-överenskommelsen skapade stor debatt inom förbundet, och när SJF nu har kongress 6–7 oktober väntas frågan bli central.

Många klubbar har varit kritiska både till att förbundet anslutit sig till överenskommelsen och till hur processen kring beslutet har sett ut. Las-uppgörelsen har också splittrat förbundsledningen. Nu utmanas både ordförande och vice ordförande på sina poster.

Varken ordförande Ulrika Hyllert eller vice ordförande Thomas Backlund är valda till sina poster av kongress, de tillträdde efter att Jonas Nordling lämnade ordförandeskapet i början av 2019. Nu utmanas båda. Styrelseledamoten Anders Forsström har nominerat Hanna Nyberg, som också sitter i styrelsen, till ordförandeposten.

– Jag är inte ensam om att vilja byta ordförande. Jag menar att interndemokratin har fungerat dåligt i förbundsstyrelsen med nuvarande ledning, säger han till tidningen Journalisten.

Avböjer omval i protest

Anders Forsström gick härom veckan ut och anklagade förbundsledningen för att hindra ledamöterna från att uttala sig fritt och för att kräva absolut enighet i styrelsen. Han säger att han ville säga nej till las-uppgörelsen, men att hans röst inte räknades när styrelsen hade omröstning. Han säger också att han har utsatts för hot om reprimander efter att han gått ut offentligt med sitt ställningstagande. Anders Forsström har nu valt att inte ställa upp till omval.

Delar inte bilden

Ordförande Ulrika Hyllert säger att hon verkligen inte delar den bild som Anders Forsström målar upp och att gärna skulle se en genomlysning av styrelsens arbetssätt. Hon välkomnar också att det är fler som kandiderar till både vice- och ordförandeposten.

– Jag har ju ett fantastiskt uppdrag, det viktigaste jag kan göra. Jag förstår att fler känner sig lockade och tycker det är fint att de känner sig kallade, säger Ulrika Hyllert.

Hon säger att hon också räknar med att det kommer framföras argument om varför de som föreslås har nominerats, om det handlar om ett missnöje så får det debatteras då.

Under fem och ett halvt års tid har jag suttit och förhandlat om nedskärning efter nedskärning. Vårt enda vapen är las

Att förbundets agerande i las-frågan är angelägen märks även bland kongressmotionerna. Jan Spångberg, ordförande för SJF-klubben på Expressen, säger till Arbetsvärlden:

– Under fem och ett halvt års tid har jag suttit och förhandlat om nedskärning efter nedskärning. Vårt enda vapen är las och att arbetsgivaren måste komma överens med oss om undantag från turordning. Att den principen försvinner kommer att drabba de svagaste av de svaga, medarbetare som är sjuka eller gamla.

Varnar för att man kan tvingas lämna PTK

Jan Spångberg har skrivit en av de motioner som yrkar på att lämna PTK:s och Svenskt Näringslivs överenskommelse om las. Förutom Expressens klubb är motionen undertecknad av klubbarna på Aftonbladet, DN, Mitti och SvD.

Det finns fördelar med las-uppgörelsen, säger Jan Spångberg, framför allt att den innebär att staten skjuter till pengar till studiestöd. Men de väger långt ifrån upp nackdelarna.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen ska avslå de tre motioner som vill häva las-uppgörelsen. I sitt yttrande lyfter de främst fram att det skulle kunna innebära att förbundet då måste lämna PTK och att det i sin tur skulle göra att journalister står utan bland annat omställningsavtal och avtal om tjänstepension. Men Jan Spångberg tror inte att det är ett realistiskt scenario.

– Det där är retoriskt knixande, naturligtvis skulle vi inte bli uteslutna ur PTK. Och vad gäller omställningsavtal så är det någonting som även arbetsgivare vill ha. Även om de skulle finnas i en annan form så kommer vi inte vara utan sådana.

Det har varit hårt att vara facklig inom journalistbranschen de senaste tio åren, särskilt på den kommersiella sidan.

Även om många är öppet kritiska till både las-uppgörelsen och hur själva processen kring Journalistförbundets ställningstagande gick till, så är det långt ifrån säkert att förbundsstyrelsens förslag kommer att röstas ner under kongressen. Jan Spångberg säger att han upplever att alla i sak håller med den motion han skrivit, men att det kanske inte är tillräckligt för att gå emot förbundsstyrelsen.

– Inte för att man inte vågar, men för att man kanske inte orkar. Det har varit hårt att vara facklig inom journalistbranschen de senaste tio åren, särskilt på den kommersiella sidan. Frågan är om det finns kraft nog att ge förbundsledningen bakläxa.

Hyllert: Bra med debatt i storforum

Ulrika Hyllert säger att hon tycker att det är bra att las-frågan får debatteras i ett storforum, det finns ett behov av att både åsikter och argument kommer fram.

– Vi har alltid engagerade ombud på kongresserna, det kommer garanterat bli debatt om inte bara den här frågan, utan många.

Fotnot: Kongressens nya beslut sent på onsdagen om en omröstning kom efter en lång debatt om las-överenskommelsen. Kongressombudet Stephen Lindblom, journalist på tidningen Kommunalarbetaren, yrkade att kongressen ska besluta att uppdra till förbundsstyrelsen att arrangera en medlemsomröstning. Förslaget fick stor majoritet, och stöd från förbundsstyrelsen. Enligt tidningen Journalisten blir omröstningen beslutande om minst 50 procent av de yrkesaktiva medlemmarna deltar, och rådgivande i annat fall.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar