Lärarförbundet upprörs av Skolverkets stöd till obehöriga Skolverket borde jobba med utbildningspaket så att fler blir behöriga, säger Lärarförbundets ordförande i dag om myndighetens stödmaterial till obehöriga. Foto: Lärarförbundet.

Lärarförbundet upprörs av Skolverkets stöd till obehöriga

Lärarbristen Ofattbart, och helt oförenligt med arbetet med ökad utbildningskvalitet i skolan. Lärarförbundet och dess ordförande Johanna Jaara Åstrand är upprörda över det stödmaterial som Skolverket har släppt i dag och som riktar sig till obehöriga lärare. Skolverket borde jobba med utbildningspaket mot behörighet, menar man.
3 jun 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dag släppte Skolverket ett nytt stödmaterial för obehöriga lärare och förskollärare för att ge dem elementär kunskap i skolans uppdrag, undervisning och betygssättning med mera. Myndighetens generaldirektör Peter Fredriksson förklarar på DN debatt i dag att man inser risken att det kan uppfattas som att staten accepterar att skolor använder obehöriga lärare och att det skulle kunna undergräva skollagens krav på lärarbehörighet och legitimation. Men att man inte kan vänta på att lärarbristen blir löst, skolan är i dag beroende av de obehöriga lärarna.

De ska styra mot högre kvalitet i skolan och då borde de rikta mot att få fler behöriga lärare.

Men Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand menar i dag att Skolverkets initiativ är ”helt ofattbart”.

– Det är helt oförenligt att å ena sidan konstatera bristen på behöriga lärare, och å andra sidan lägga tid och resurser för att ta fram ett utbildningspaket som på inga sätt bidrar till ökad utbildningskvalitet.

Johanna Jaara Åstrand säger till Arbetsvärlden att hon är upprörd.

– Peter Fredriksson diskuterade detta med mig redan för ett år sedan och jag avrådde honom då. Det är inte det här vi behöver Skolverket till, de ska styra mot högre kvalitet i skolan och då borde de rikta mot att få fler behöriga lärare.

Många har en påbörjad utbildning

Lärarförbundet menar är att många obehöriga lärare redan har en påbörjad lärarutbildning, men att den inte har lett till någon examen. Johanna Jaara Åstrand berättar för Arbetsvärlden att Lärarförbundet kommer att släppa en rapport i Almedalen i år som bland annat belyser vilka som är obehöriga lärare.

– Vi kan redan nu konstatera att det finns en ganska stor andel som har påbörjad lärarutbildning. Och det är här vi behöver Skolverket, och lärosätena: för att skapa kompletterande utbildningar, utbildningspaket, som leder till behörighet.

– Det här stödmaterialet är att börja i totalt fel ände. Jag tycker det är hånfullt mot lärarkåren, att med några femminutersfilmer och information om skollagen och styrdokument tro att man ska kunna höja och säkra kvalitet i skolan. Det är inte det som gör dig till lärare, det är en lång och gedigen utbildning som gör det.

I värsta fall, menar Lärarförbundets ordförande, kan Skolverkets material leda till att man minimerar och devalverar synen på läraryrket

Eftersom inte staten har sett till att utbilda tillräckligt många lärare, behöver vi arbeta på många olika sätt.

Maria Caryll, chef för SKL:s utbildningssektion, är försiktigare i sin kommentar.

– Bristen på behöriga lärare är en av de viktigaste frågorna för skolan att arbeta med. Eftersom inte staten har sett till att utbilda tillräckligt många lärare, behöver vi arbeta på många olika sätt. Det handlar både om att stärka attraktiviteten i yrket, få fler att vilja stanna kvar i yrket och att skapa flexibla vägar till lärarexamen och yrkesväxling. Det går inte att nu utbilda bort bristen, utan handlar också om att titta på organisation och arbetssätt, säger hon till Arbetsvärlden. Därför kan Skolverkets initiativ vara en pusselbit.

Olika förutsättningar

Ansvaret för introduktion av nyanställda ligger på huvudmännen och rektorerna. Nyligen gav SKL tillsammans med lärarförbunden ut ett stödmaterial för nya rektorer. Enskilda kommuner, som Östersund, har gjort egna satsningar för att utbilda  obehöriga lärare.

Och Maria Caryll understryker att situationen behöver se olika ut i olika kommuner.

– Arbetet måste ske utifrån skolans egna förutsättningar – hälften av våra skolor har under 200 elever, andra skolor är stora. Den viktigaste framgångsfaktorn är att titta på sin egen arbetsorganisation, sitt eget arbetssätt. Du måste få till bra samarbete på skolan, driva kvalitetsarbete, och inte ha för hög omsättning på ledande poster. Det här är något som våra kommuner arbetar med.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar