Lärarbrist slår mot facket Många utbildade lärare lämnar skolan. Det får konsekvenser för facket. Foto: Jessica Gow / TT

Lärarbrist slår mot facket

Medlemsutveckling Lärarförbundet tvingas banta sitt kansli på grund av vikande medlemssiffror. En orsak är att många medlemmar försvinner till andra yrken eller går i pension, enligt förbundet.
29 mar 2017 | 13:42
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Vi måste hushålla med medlemmarnas pengar, vi tittar över de resurser vi har till förfogande i ett längre perspektiv, säger Lärarförbundets kanslichef Sixten Frixon som hellre talar om måltal än bantningar.

Måltalet, 249 anställda på Lärarförbundet, ska uppnås 2019. Enligt Lärarnas Tidning rör det sig om totalt 26 personer som ska bort, det vill säga drygt 10 procent. En av de största bantningarna kommer förbundets tidningsavdelning få kännas vid, fem tidningar läggs ned och en fjärdedel av personalen försvinner.

Det är ett offensivt arbete som ska lösas med normal personalomsättning och pensionsavgångar. Men man kan inte helt utesluta uppsägningar, säger Sixten Frixon.

Varför tappar ni medlemmar?

Det råder lärarbrist, vi har för få lärare som är yrkesverksamma. Lärarna lämnar yrket antingen för att de går i pension, eller för andra jobb. Det finns stora lärarresurser ute på arbetsmarknaden som av olika anledningar lämnat skolvärlden. Det är också en trend som gäller hela arbetsmarknaden: det är färre som ansluter sig till facket, och de som gör det ansluter sig senare.

Många lärare är obehöriga

Enligt beräkningar som gjordes 2015 kommer det saknas 65 000 lärare år 2025. Men sedan beräkningarna gjordes har det kommit ytterligare 70 000 barn och ungdomar på flykt till Sverige.

Som en följd av lärarbristen är många av dagens lärare obehöriga. Faktum är att majoriteten av de lärare som anställdes i fjol var obehöriga – enligt Dagens Samhälle saknade 57 procent av dem pedagogisk högskoleexamen. Det finns inget som hindrar en obehörig lärare att gå med i facket. Däremot är de sannolikt svårare att rekrytera, enligt Lärarförbundet. Till skillnad från de behöriga har de ofta inte siktet inställt på att bli lärare, utan tänker sig bara stanna i yrket en begränsad tid.

Sixten Frixon, kanslichef på Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet

Sixten Frixon är ändå optimistisk inför framtiden, och påpekar att Lärarförbundet totalt sett faktiskt har fler medlemmar än någonsin. I den siffran ingår även pensionärer, som betalar en låg avgift, och studenter för vilka medlemskapet är gratis.

Ökar bland studerande

Vid årsskiftet hade man 234 500 medlemmar, varav 164 000 är yrkesaktiva. Enligt Lärarnas Tidning har förbundet tappat 6 000 yrkesaktiva medlemmar på sedan 2011. Samtidigt ökar man kraftigt bland studerande, något som ses som viktigt med tanke på framtiden. Bara i fjol blev de 6 000 fler.

Vi kommer vända medlemsutvecklingen. Dels behövs det förändringar i grunden för att utveckla och möta nya behov hos medlemmarna, dels måste vi bli bättre på att visa vad vi åstadkommer, säger Sixten Frixon.

Anders Kjellberg, som är professor i sociologi vid Lunds universitet och följer utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan många år, lyfter också frågan om obehöriga lärare som en delförklaring.

Det kan ha betydelse, som obehörig har man kanske inte samma intresse av att gå med i facket. Vidare finns det friskolor utan facklig tradition och utan kollektivavtal.

”De som har marknadskrafterna i ryggen känner kanske att de klarar sig utan fackets hjälp”

Anders Kjellberg tror dock det kan finnas ytterligare anledningar till förbundets tapp.

Konkurrensen med Lärarnas Riksförbund spelar nog in, lärare kan ju vara med i vilket som helst av de båda facken.

Sedan är det ju lärarbrist och de som har marknadskrafterna i ryggen känner kanske att de klarar sig utan fackets hjälp. De kan ju få upp sina löner ändå genom att byta kommun och skola.

Lärarlönelyft kan ha skapat missnöje

Ytterligare en del kan vara missnöjda med lärarlönelyftet och fackets hantering av det.

Bakgrunden till det senare är att facken var med och utformade lärarlönelyftet som gav kvalificerade lärare mellan 2 500 och 3 500 kronor extra. Pengarna räckte till cirka en tredjedel av lärarkåren.

Huruvida Lärarnas Riksförbund, LR, ökar sitt medlemsantal på Lärarförbundets bekostnad är svårt att veta. Mellan åren 2010 och 2015 ökade LR dock antalet yrkesverksamma medlemmar med drygt 3 000. Vid årsskiftet hade förbundet totalt 89 127 medlemmar inklusive studerande och pensionärer, vilket är den högsta siffran någonsin. Några nedskärningar i LR:s organisation finns inte planerade.

29 mar 2017 | 13:42
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar